Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Unge & Rus IVERKSETTING OG GJENNOMFØRING. Tiltaket Unge & Rus i Oslo – en prosessevaluering En studie av iverksetting og gjennomføring av Unge & Rus i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Unge & Rus IVERKSETTING OG GJENNOMFØRING. Tiltaket Unge & Rus i Oslo – en prosessevaluering En studie av iverksetting og gjennomføring av Unge & Rus i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Unge & Rus IVERKSETTING OG GJENNOMFØRING

2 Tiltaket Unge & Rus i Oslo – en prosessevaluering En studie av iverksetting og gjennomføring av Unge & Rus i Oslo skoleåret 2006/2007 Formål: få frem hvilke faktorer som påvirker iverksetting og gjennomføring av et rusforebyggende tiltak i skolen Datainnsamling: Fulgte 4 skoler i gjennomføringen, intervju med lærere og gruppeledere, spørreskjema til foresatte. Spørreskjema sendt ut til alle ungdomsskolene

3 http://www.nnk-rus.no/publikasjoner.asp

4 Iverksetting / implementering Hvordan tiltak iverksettes/implementeres er avgjørende for et godt resultat Tiltak bør ha klare implementeringsstrategier En vellykket implementering forutsetter at de viktigste programkomponentene er på plass, og at programmet blir praktisert som beskrevet av programutviklerne.

5 Faktorer av betydning for implementering Beslutningsarena og iverksettingsarena Rammebetingelser: strukturbetingelser og aktørbetingelser Trofasthet kontra lokal tilpasning Les mer på forebygging.no/skole: Baklien (2008):”Iverksetting av forebyggende tiltak”

6 Sentrale elementer i iverksetting og gjennomføring 1.Arbeidsseminar 2.Gruppelederopplæring 3.Elevarbeid med 5 tema med problembasert læring som metode 4.Foreldremøter

7 Arbeidsseminar de lærerne som faktisk skal gjennomføre Unge & Rus deltar på arbeidsseminar. minst en person fra ledelsen deltar for å få forankring i ledelsen på skolen.

8 Eksempler på gjennomføring Gjennomføring av Unge & Rus som ukeprosjekt Gjennomføring av Unge & Rus fordelt over 6 uker

9 Prosjektet på skolen FØRSTE UKE Oppstart av prosjektet. Lærerne presentrer prosjektet klassevis for elevene på datarommet slik at de kan gå inn på www.ungeogrus.nowww.ungeogrus.no Norsklærerne gjennomgår søknad/formelt brev.

10 Prosjektet på skolen ANDRE UKE Innlevering av søknad fra alle elever Søknaden blir gitt som hjemmelekse eller som ”skolestil”. Søknaden blir brukt som en del av vurderingsgrunnlaget i norsk.

11 Prosjektet på skolen TREDJE UKE Lærerteamet velger gruppeledere ut fra søknadene og skjeler til ”egnethet”. Offentliggjøring av gruppelederne Gruppelederkurs

12 Prosjektet på skolen FJERDE UKE Alle elever lager personlig innkalling til sine egne foreldre. Foreldremøte Gruppearbeid To økter à to timer

13 Prosjektet på skolen FEMTE UKE Gruppearbeid To økter à to timer

14 Prosjektet på skolen SJETTE UKE Gruppearbeid To økter à to timer Eventuelt ekstra tid for avslutting av gruppearbeid Avsluttende foreldremøte med elever

15 Utfordringer skolene møtte under elevdelen. Grupper som ikke fungerte Løsningsforslag: God gruppelederopplæring, bruk av logg, oppfølging av gruppeleder. Informasjon til andre lærere Løsningsforslag: Møter i forkant, underveis og etter. Fravær av lærere eller gruppeledere Løsningsforslag: Gruppeleder borte: en annen i gruppa er vikar, evt slå sammen grupper. Lærer borte: hent inn lærer som var med på gjennomføring året før. Feil fokus med rollespill under Tema 4 Løsningsforslag: Gjør gruppelederne oppmerksom på dette under gruppeopplæringa, slik at de påvirker gruppens løsning av oppgaven.

16 Kompetanse med bruk av teknisk utstyr Løsningsforslag: Fordel arbeidsoppgaver på teamet etter kompetanse, gjør avtaler med lærer på annet team, bruk elevenes kompetanse. Mister tid til andre aktiviteter Løsningsforslag: Planlegg prosjektet i god tid, og få det inn i skolens planer. Språklige barrierer Løsningsforslag: Bruk tid i forkant av prosjektet til å snakke om ulike begreper i hele klassen, eller lag egen gruppe hvor elevene (evt. gruppeleder) får ekstra veiledning i oppstarten.

17 Sentrale faktorer ved iverksetting og gjennomføring (implementering) Evalueringen er i tråd med kunnskapsoppsummeringer og viser at følgende faktorer er viktige: Tiltaket må sikres forankring Kompetanseheving er avgjørende Skolens ledelse må følge opp Strukturelle forhold ved den enkelte skole har betydning Den enkelte deltakers/aktørs motivasjon og kompetanse i forhold til de ulike delene av programmet

18 Oppsummering Evalueringen viser at både skoleledelsen, lærere, foresatte og elever er gjennomgående positive til programmet. Evalueringen avdekker at skoler som har en høy andel av fremmedspråklige elever får spesielle utfordringer. Skolene har gjennomført programmet på noe ulike måter. Programmet gir rom for lokal tilpasning, forutsatt at kjernekomponentene beholdes.

19 Mer om tema finner du på forebygging.no/skole


Laste ned ppt "Unge & Rus IVERKSETTING OG GJENNOMFØRING. Tiltaket Unge & Rus i Oslo – en prosessevaluering En studie av iverksetting og gjennomføring av Unge & Rus i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google