Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endodontisk kirurgi Tannlege Homan Zandi Universitetslektor UIO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endodontisk kirurgi Tannlege Homan Zandi Universitetslektor UIO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Endodontisk kirurgi Tannlege Homan Zandi Universitetslektor UIO

2 Endodontisk kirurgi Kirurgisk indikasjon Materialer og utstyr Prosedyrer

3 Ja…..meste parten av tiden Rotkanalbehandling er et lek med bakterier ”hide and seek” De skjuler seg og vi leter etter Hvem vinner? Virker Endo?

4 En_tomb_o_dontics The science of incarcerating bacteria unable to be removed from the root canal system Dr Richard Rubinstein Endodontics

5 Endobehandling er lett Finne kanal Rense Fylle

6 Courtesy of Professor R T Walker

7 1) Persisterende sympt. 2) Lesjonen tilheler ikke Persisterende infeksjoner

8 Dårlig teknisk kvalitet Lekkasje Anatomiske årsaker Persisterende infeksjoner

9 Forbedre kvaliteten Eliminere mulig lekkasje Kirurgi Persisterende infeksjoner

10 Success rate following endodontic retreatment in teeth with apical periodontitis 0100 70 %

11 Hvorfor så stor mislykketsprosent? Mislykket pga dårlig behandling Mislykket i tilsynelatende god behandling

12 Mulige årsaker til mislykket kasus til tross for gode endodontiske prosedyrer 1. Intraradikulær infeksjon H Zandi

13 Mikroflora Enterococcus faecalis i 30 - 70 % Enteric G - staver i 15 - 25 % Streptococci & Lactobacilli Andre G + staver (f.eks: Actinomyces) Staphylococci i 10 % Sopp i 5 - 20 % Anaerober i < 40 % Molander et al., IEJ, 1998 Peciuliene et al., JOE, 2000 Hanock et al.,2001

14 Mulige årsaker til mislykket kasus til tross for gode endodontiske prosedyrer 1. Intraradikulær infeksjon 2. Ekstraradikulær infeksjon H Zandi

15 Ekstraradikulær infeksjon Abscessdannelse i apikale periodontitter Periapikal aktinomycose Infeksiøse radikulær cyster Displassering i periapikal vev under instrumentering eller i store resorpsjoner

16 Periapical actinomycosis Intensely dark staining, Gram and PAS-positive core with needle shaped peripheral filaments, which gives the typical “star burst” or “ray fungus” Courtesy Nair

17 Mulige årsaker til mislykket kasus til tross for gode endodontiske prosedyrer 1. Intraradikulær infeksjon 2. Ekstraradikulær infeksjon 3. Reaksjon på fremmedlegemet 4. Cyster H Zandi

18 Periapical cysts/ Radicular cysts Pocket cystTrue cyst H Zandi

19 Periapical cysts can also become infected Nair Courtesy Nair

20 Case 1 Cyst formation

21 Swelling buccal region 13 and clinical symptoms

22

23 Preoperative radiographs

24 Flap design

25 Pathological fenestration

26 Lesion

27 Bony defect

28 IRM Retrograde

29 IRM

30 Microbiological results DNA probing: Actinomyces naeslundii I (G+ anaerobe rod) There were also found: Actinobacillus actinomycetemcomitans Fusobacterium nucleatum Campylobacter rectus Prevotella melaninogenica

31 Histologic examination Cyst with squamous epithel lining The tissue was rich with infiltration of chronic inflammatory cells, lymphocytes, plasma cells and granulocytes Macrophages and giant cells Diagnosis: A cyst lining with squamous epithel with moderate and intens chronic inflammation, foreign body reaction and severe mineralization due to the excess of Ca(OH)2 material

32 One week follow-up

33 One year follow-up

34 One year postop follow-up Healing with fibrous connective tissue

35 Mislykket Endodontisk Behandling Revisjons- behandling Kirurgisk behandling Ekstraksjon

36 Endodontisk kirurgi Eksplorativ oppklapning

37 Endodontisk kirurgi Apicektomi

38 Alternativ behandling Supplement Rotenden Endodontisk kirurgi Apicektomi

39

40

41

42 Endodontisk kirurgi Hemiseksjon og radektomi

43

44

45 Endodontisk kirurgi Replantasjon

46 Endodontisk kirurgi Cervikal resorpsjonsbehandling

47 Kirurgisk indikasjon Anatomiske problemstillinger. Utilgjengelige rotkanaler, oblitererte kanaler, lateral kanaler, resorpsjoner Prosedyre-relaterte problemstillinger. Frakturerte instrumenter, ikke fjernbare stifter, sølv-stifter, rotfyllingsoverskudd, perforasjoner, utilgjengelig fyllingmateriell, legding og stripperforasjoner Mislykket endodontisk behandling. Persisterende infeksjoner, ekstraradikulære infeksjoner, cyster Biopsi og eksplorativ undersøkelse. Tvilsomme, ikke tilhelte lesjoner, ikke-karakteristiske symptomer, mulige frakturer

48 Anatomiske problemstillinger

49 Case 2 Oblitration

50

51 Lesion

52 Retrograde preparation

53 MTA retrograde

54

55 Supramide sutures

56 12 months postoperative follow-up

57 12 months postop. control

58 Case 3 Cervical resorption

59 Preoperative radiograph

60 Probing

61 Flap elavation

62

63 Resorption lacunae

64 Hemostasis

65 Ferrous sulfide

66 Composite restoration

67

68 Polishing

69 Suturation

70 Postop radiograph

71 Case 3 Cervical resorption

72

73 Extracted root

74 Utvikling av cervikal resorpsjon i tann 46. Case 4 Cervical resorption

75

76 Case 5 Cervical resorption

77

78 Prosedyre-relaterte problemstillinger

79 Case 6 Strip perforation

80

81 Preoperative radiograph

82 Tooth length radiograph

83 MTA orthograde

84 Osseous preparation

85 Retrograde preparation

86 MTA retrograde

87 Postop radiograph

88 Case 7 Calcium hydroxide extrusion in the mucoperiosteal tissue

89 Preop radiograph

90 Tooth length radiograph Perforation in the periodontal tissue Calcium Hyroxide

91 Final radiograph

92 Flap elevation

93 Perforation

94 Calcium Hydoxide

95

96 One week follow-up

97 Case 8 Calcium Hydroxide extrusion in the sinus cavity

98

99 MB

100 MTA

101 Opening in the sinus cavity

102

103 Removal of Calcium Hyroxide

104

105 Suturation

106 One year follow-up

107

108 Case 9 Post-treatment disease

109

110 Preoperative radiograph

111 Flap elevation

112 Lesion

113 Curettage

114 Mesial root Distal root

115 Retrograde preparation

116 Retrograde MTA

117 Postop radiograph

118 Supramide sutures

119 Day 11-year follow-up

120

121

122

123 Case 10 Preapical disease

124 Preop radiograph

125 Clinical symptoms and swelling

126

127 Swelling in the buccall region

128 Incision with drainage

129

130 8 months later

131

132

133 Final radiograph

134 Case 11 Vertical root fracture

135

136 Fracture line

137 Case 12 Vertical root fracture

138 Deep periodontal pocket

139

140 Flap elevation

141 Fracture line

142 Radectomy M root

143 One week postop

144 Case 13 Vertical root fracture

145 Case 13 Vertical root fracture

146 Sinus tract tracing

147 Fistelograph

148 Retrograd preparasjon

149 Ultralyd apparater

150 Retrograde fyllingsmaterialer Super-EBA IRM MTA GP + sealer Amalgam GI Kompositt

151 Hvit- MTAGrå- MTA MTA (Mineral Trioxide Aggregate)

152 MTA er en hydrofil sement som stivner under fuktighet Patent på MTA ble tatt ut i 1995 (Torabinejad & White) ProRoot™ MTA

153 –Stivningstid 10 min MTA- Angelus

154 MTA Trikalsium silikat Dikalsium silikat Trikalsium aluminate Tetrakalsium aluminoferritt (mangler i Hvit-MTA) Bismut oksid H2O Silikat hydrat gel Hard MTA

155 Ulik andre materialer trenger MTA fuktighet for å stivne Lang stivningstid (2 t 45 min) pH stiger fra 10.2 etter blanding til 12.5 etter 3 timer. Holder seg uendret senere Styrken øker med tid, fra 40.0 MPa etter 24 timer til 67.3 MPa etter 21 dager MTA- Egenskaper

156 Biokompatibel (vevsvennlig) –Lav cytotoksititet –Minimal inflammasjonsreaksjon Forsegler godt Lav bakterielekkasje Cementlag kan dannes over MTA Frigjør Ca(OH)2 MTA- Egenskaper

157 Zhu Q, Haglund R, Safavi KE, Spangberg LSW Adhesion of Human Osteoblasts on Root-End Filling Materials. J Endod 2000;26:404-6. Haapasalo

158 Osteoblasts on IRM

159 Osteoblasts on Amalgam

160 Osteoblasts on Composite Resin

161 Osteoblasts on MTA

162 Placement of ProRoot ® MTA ProRoot ® MTA Carriers Non Surgical: Surgical:

163

164

165 Kontraindikasjoner Medisinske kontraindikasjoner Store marginale og vertikalt bentap Løse, utette fyllinger og kroner Ikke reviderte rotfyllinger, hvor det er mulig å revidere på forhånd

166 Medisinske problemstillinger Uttalt hypertensjon. Risiko for infarkt, kardiovaskular kolapse, eller ukontrollert blødning under inngrepet Myocardial infarkt. Stress-relatert situasjon, blodfortynnede, og blødning under inngrepet Hjerte insuffisiens. Endodontisk profylakse bør foretas i høy- risiko grupper som beskrevet av American Heart Association (AHA): –Kunstige hjerteklaffer –Prehistorie av bakteriell endocarditt –Medfødte og ervervede hjertefeil –By-pass pasienter

167 Antibiotika Profylakse Amoxicillin (Amoxicillin ®)3 gr 1 time preoperativt Clindamycin (Dalacin ®) 600 mg 1 time preoperativt (ved penicillin allergi)

168 Blodsykdommer. Leukemi, neutropeni, og leukopeni. Antikoagulanter bør seponeres kun etter samråd med legen Osteoradionekrose. Mangelfull vaskularitet hemmer normal inflammatorisk respons, som forsinker sårtilhelingen Ukontrollert diabetes. Tilstanden øker infeksjonsfaren og forsinker sårtilhelingen. Ved velregulert diabetes kan behandlingen utføres som normalt. Ved alvorlige tilfeller bør pasientens lege konsulteres

169 Immunsupprimerte pasienter. Disse pasienter har svært nedsatt infeksjonsresistens og bør alltid få antibiotika Antikoagulerende medikamenter. Seponering etter samråd med pasientens lege. Ved Warfarinpreparater som f eks Marevan, bør dagens INR-verdi foreligge. INR verdien bør ligge under 2.0. Ved ASA preparater som f eks Albyl-E, kan den seponeres 4 dager på forhånd før inngrepet. Bisfosfonater. Osteoporose, multiple myeloma, metastaser av maligne tumorer til ben, og Paget's sykdom. Osteonecrose!


Laste ned ppt "Endodontisk kirurgi Tannlege Homan Zandi Universitetslektor UIO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google