Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INFORMASJON OM VALG AV FAG TIL VG2/VG3 SKOLEÅRET 2016-2018 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INFORMASJON OM VALG AV FAG TIL VG2/VG3 SKOLEÅRET 2016-2018 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE."— Utskrift av presentasjonen:

1 INFORMASJON OM VALG AV FAG TIL VG2/VG3 SKOLEÅRET 2016-2018 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE

2 NÆRVÆRSSTATISTIKK FOR VG1 Antall eleveraugustseptemberoktobernovemberHIÅ 1STA 2697 %89 %96 %93 % 1STB 2696 %88 %92 % 93 % 1STC 2894 %92 %93 %90 %92 % 1STD 2797 %90 % 92 % 1STE 2696 %90 %91 %88 %92 %

3 BAKGRUNN FOR RETNINGER PÅ EIKELI o Fagspesifikk og fagovergripende kompetanse o Relevans o Dybdelæring, progresjon og emosjonell modenhet NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser

4 FELLESFAG Vg1Vg2Vg3 Norsk4 tNorsk4 tNorsk6 t Kroppsøving2 tKroppsøving2 tKroppsøving2 t Engelsk5 tHistorie2tHistorie4 t Fremmedspråk (nivå 1 eller 2) 4 tFremmedspråk (nivå 1 eller 2) 4 tReligion og etikk 3 t Matematikk 1T eller 1P 5 tMatematikk 2P 3 t Naturfag5 t Samfunnsfag3 t Geografi2 t Til sammen30 tTil sammen15 tTil sammen15 t

5 PRAKTISK ELLER TEORETISK MATEMATIKK? Vg1 Vg2 Vg3 1T 1P R1 S1 2P R2 S2 FY1 FY2 Spesiell studie- kompetanse Generell Studie- kompetanse

6 4 RETNINGER PÅ EIKELI o Business o Realfag o Internasjonalisering o Samfunnsvitenskap

7 Businessklassen Markedsføring og ledelse Næringslivsøkonomi Entreprenørskap Samfunnsfaglig matematikk Ungdomsbedrift som metode Relevans Dobbel bunnlinje

8 REALFAG Matematikk for realfag Kjemi Fysikk Biologi Relevans Observasjon Undring Eksperimenter Teoretisk arbeid

9 Internasjonalisering Globalisering Internasjonal og interkulturell kompetanse Tverrfaglighet og fagoverskridende temaer Samarbeidslæring og sosial kompetanse Erasmus+ «My Eu Id»

10 AVDELING FOR SAMFUNNSVITENSKAP Fagene: Rettslære Samfunnsøkonomi Historie og filosofi eller Internasjonal engelsk Elevene trenes i å: samarbeide reflektere tenke kritisk modellere

11 VALGRETNINGER 2016-2018 RealfagSamfunnsvitenskapInternasjonaliseringBusinessklassen Vg2Vg3Vg2Vg3Vg2Vg3Vg2Vg3 1Matematikk for realfag R1 Matematikk for realfag R2 Rettslære 1Rettslære 2SamfunnsgeografiPolitikk og menneske- rettigheter Markedsføring og ledelse 1 Markedsføring og ledelse 2 2Kjemi 1Kjemi 2Samfunns- økonomi 1 Samfunns- økonomi 2 Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk ØkonomistyringØkonomi og ledelse 3Fysikk 1Fysikk 2 eller Historie og filosofi 1 eller internasjonal engelsk Kommunikasjon og kultur 1 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 4 Internasjonal engelsk eller Historie og Filosofi 1 Biologi 1 eller Samfunnsf. Engelsk eller Fordypning fremmedspråk, nivå 3 Praktisk matematikk 2P eller Samfunnsf. engelsk (hvis Int.nasj.eng i Vg2) eller Internasjonal engelsk eller fordypning fremmedspråk, nivå 3 Praktisk matematikk 2P eller Kommunikasjon og kultur 3 eller Fordypning fremmedspråk, nivå 3 Praktisk matematikk 2P eller Internasjonal engelsk eller Kommunikasjon og kultur 3 eller Fordypning fremmedspråk, nivå 3 5Matematikk for samfunnsfag S1 Matematikk for samfunnsfag S2 Matematikk for samfunnsfag S1 Matematikk for samfunnsfag S2 Matematikk for samfunnsfag S1 Matematikk for samfunnsfag S2

12 HVORDAN GJØRE ET MEST MULIG RIKTIG OG GJENNOMFØRBART VALG? o Interesser o Faglige forutsetninger o Motivasjon o Trivsel

13 FORDYPNING I FREMMEDSPRÅK NIVÅ 3 o Bygger på fremmedspråk nivå 2 fra Vg2 o Samarbeid mellom naboskoler til Eikeli Tysk 3 Spansk 3 Fransk 3 o Kan velges som ett av programfagene i Vg3 o Hvordan gjennomføres dette: 4 timers undervisning pr uke på en naboskole lagt til torsdager fra kl 12 og ut dagen. I tillegg ukes språktur

14 UTVEKSLING SSP I VG2 Opplæringsåret i utlandet skal ha “hovedvekten” på den samme fagkretsen som er fastsatt for det utdanningsprogrammet eleven søker om å få godkjent. Det betyr at elevene må: o følge fellesfag gitt i utlandet o velge minst to programfag (valgfag) som ligger på det programområdet og retningen han/hun skal fortsette med i Vg3 o Alle elever må ha matematikk og fremmedspråk o Utvekslingselever må bestå alle fag o Utvekslingselever må konkurrere seg inn på lik linje med andre elever

15 PLAN VIDERE Foresattemøte 9. desember 2015 10. desember – fagtorg og informasjon fagvalg og fag i midttimen Lese mer om fag og fagvalg. www.vilblino.no og på skolens hjemmesidewww.vilblino.no fagvalget må gjøres i perioden 8. - 15. januar Elevene vil få tilsendt brukernavn og passord på epost og fagvalget gjennomføres på www.blokkvalg.no

16 Lykke til med fagvalget til Vg2 2016-2017


Laste ned ppt "INFORMASJON OM VALG AV FAG TIL VG2/VG3 SKOLEÅRET 2016-2018 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google