Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Privatskolesamling Kjetil Digre avdelingsdirektør / avdeling for statistikk 27. april 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Privatskolesamling Kjetil Digre avdelingsdirektør / avdeling for statistikk 27. april 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Privatskolesamling Kjetil Digre avdelingsdirektør / avdeling for statistikk 27. april 2011

3 Strategi, langtidsplan, St.prp. nr. 1 og Tildelingsbrev Forskning og dokumentasjon som grunnlag for råd og beslutninger … enighet om situasjonsbeskrivelsene Relevant kunnskap av høy kvalitet om grunnopplæringen Oppgaver knyttet til produksjon, bestilling, oppfølging og formidling av kunnskap om grunnopplæringen Avdeling for statistikk opprettet 1. februar 2010

4 Avdeling for statistikk Produksjon, bestilling, praktisk oppfølging, analyse og formidling Rapportere utdanningsstatistikk til relevante internasjonale organisasjoner og bidra i internasjonal indikatorutvikling og sammenligninger Formidling av resultater, statistikk og analyser basert på nasjonale prøver og elevundersøkelsene Det faglige ansvaret for Skoleporten og Utdanningsspeilet

5 Datakilder, grunnskole Grunnskolens Informasjonssystem (GSI), skoler og kommuner Aggregerte data om elevtall, årstimer, ressursbruk, … situasjonen pr. 1. oktober.

6 Datakilder, videregående opplæring VIGO Fylkeskommunale videregående skoler Innsamlingsportalen Private videregående skoler, private videregående skoler i utlandet, kompetansesentrene Oppfølgingstjenesten Data på individnivå om søkere, elever og lærlinger; skole, fagvalg, karakterer, … Elever og lærlinger pr. 1. oktober + div. innsamlinger i løpet av skoleåret.

7 Formidling/publisering Skoleporten

8 Formidling/publisering Utdanningsspeilet 2011 kommer 16. juni

9 Formidling/publisering Udir.no

10 Formidling/publisering SSB (KOSTRA)

11 Og… Tilskudd Mer om det senere… Forskning

12 Prioriterte områder Statistikk og indikatorer om gjennomføring i videregående opplæring og oppfølgingstjenesten i forbindelse med Ny GIV

13 Prioriterte områder Kunnskapsgrunnlag og statistikk om voksne i grunnopplæringen Kunnskapsgrunnlaget for elever med særlige behov Sikre hjemmelsgrunnlag og forsvarlige systemer for behandling av individdata om grunnopplæringen Videreutvikle Skoleporten med tilhørende verktøy Overta statistikkansvaret for Barnehageområdet fra 1. januar 2012

14 Avhengig av … Vilje og evne til å levere data av god kvalitet Kvalitetsmessig gode systemer for datainnsamling, kvalitetssikring og analyse Kompetanse – analyse og om sektoren Gode systemer for presentasjon og formidling Godt samarbeid

15 Innhenting av elevdata Mina Verlo Grindland har overtatt ansvaret for arbeidet med rapporteringene fra de private videregående skolene i Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling Statistikkavdelingen er ansvarlig for innhenting av elevdata, men har engasjert Waade Information System AS (WIS) til den tekniske gjennomføringen, og data hentes inn via Innsamlingsportalen Utdanningsdirektoratet sender brev om kommende skoleårs rapporteringer 15. juni hvert år

16 Foreløpige rapporteringsdatoer 1.9. Inntatte elever ved skolestart på programområde –Fylkeskommunen har behov for å vite hvilke elever OT ikke trenger ta ansvar for (svarer til fylkeskommunenes innhenting fra egne skoler). Telledato 1.9, rapporteringsfrist 9.9 21.9 Korreksjon av data for foregående skoleår –Korreksjon karakterer/fag. Klage, endret/ny sensur. –Rapporteringsfrist 22.9

17 Foreløpige rapporteringsdatoer forts. 1.10. Offisielle elevtall, beregning av rammetilskudd, komplettering av VIGO inntak for neste års søkeprosess. –Her rapporteres elever, programområde og fag. Grunnlag for generering av skjema til bruk ved elevtallsrapportering 1.10. Brukes også som grunnlag for SSB og Udirs statistikk angående vgo. –Telledato 1.10, rapporteringsfrist 7.10 1.2 Terminkarakter (1. termin) (Tidligere 1.3) –Brukes av VIGO for foreløpig inntak –Rapporteringsfrist 1.2. (Tidligere 21.2) 1.4. For beregning av rammetilskudd til fylkeskommunen, offisielle elevtall. –Grunnlag for generering av skjema til bruk ved elevtallsrapportering 1.4. (se omtale vedr. rapportering vgs i Norge) –Telledato 1.4, rapporteringsfrist kommer.

18 Foreløpige rapporteringsdatoer forts. 25.6.Standpunkt- og eksamenskarakterer (Vg1 og Vg2) –Brukes for inntak til fylkeskommunale videregående skoler. Standpunktkarakterer bør føres så fort disse foreligger slik at det er klart til eksamenskarakterene kommer. –Rapporteringsfrist 29.6. 15.7.Standpunkt- og eksamenskarakterer (Vg1 og Vg2 forbedring av karakterer og Vg3) –Brukes som grunnlag for karakterstatistikken og av SSB som grunnlag for statistikk hva angår resultater for skoleåret. –Rapporteringsfrist 5.8.


Laste ned ppt "Privatskolesamling Kjetil Digre avdelingsdirektør / avdeling for statistikk 27. april 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google