Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PhD-kurs vitenskapsteori, UiT Konstruktivisme vs. realisme 12. Mars 2010, 9.00 – 10.30 Diskursanalyse og sosiale realiteter Walter Schönfelder Seniorforsker,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PhD-kurs vitenskapsteori, UiT Konstruktivisme vs. realisme 12. Mars 2010, 9.00 – 10.30 Diskursanalyse og sosiale realiteter Walter Schönfelder Seniorforsker,"— Utskrift av presentasjonen:

1 PhD-kurs vitenskapsteori, UiT Konstruktivisme vs. realisme 12. Mars 2010, 9.00 – 10.30 Diskursanalyse og sosiale realiteter Walter Schönfelder Seniorforsker, Dr.polit. Valnesfjord Helsesportsenter walter.schonfelder@vhss.no

2 Disposisjon 1.Hvorfor diskursanalyse? 2.Diskursanalyse som ”komplett pakke” 3.Diskursanalyse som sammensatt felt Ulike metodiske orienteringer Felles utgangspunkt 4.Et eksempel - to diskursanalytiske fortolkninger 5.Potter & Wetherell: Diskursiv virkelighetskonstruksjon gjennom retorisk posisjonering 6.Laclau & Mouffe: Diskursiv virkelighetskonstruksjon gjennom relasjoner mellom momenter 7.”En stein er vel en stein!” Eller ”Men hva med realiteten?”

3 (Meta) teori Sier mye om hvordan den sosiale verden er bygd opp Posisjonerer seg til empiri som fakta eller konstruksjon Er svært tilbakeholdende med konkrete handlingsanvisninger for hvordan data skal behandles

4 ”Discourse analysis is not to be used as a method of analysis detached from its theoretical and methodological foundations. Discourse analysis … is not just a method for data analysis, but a theoretical and methodological whole – a complete package.” (Jørgensen & Phillips, 2002: 3 f)

5 The package contains 1.philosophical (ontological and epistemological) premises regarding the role of language in the social construction of the world 2.theoretical models 3.methodological guidelines for how to approach a research domain 4.specific techniques for analysis. (Jørgensen & Phillips, 2002: 4)

6 two major and quite different approaches to ‘discourse’ : the study of the social text (talk and written text in its social action contexts) and the study of social reality as discursively constructed and maintained (the shaping of social reality through language). The former approach highlights the ‘talked’ and ‘textual’ nature of everyday interaction. The latter focuses on determination of social reality through historically situated discursive moves. (Alvesson & Kärreman, 2000: 1126)

7 Felles utgangspunkt for ulike diskursanalytiske tradisjoner: Foucaults diskursbegrep ”The linguistic turn” Mistenksomhet overfor sosiale fakta som ”naturlige”, ”riktige” og ”essensielle”

8 We shall call discourse a group of statements in so far as they belong to the same discursive formation; it is made up of a limited number of statements for which a group of conditions of existence can be defined. (Foucault, 2002: 131)

9 ”The linguistic turn” ”Språk skaper virkelighet” Tilgang til realitet er bare mulig som språklig mediert Språklige uttrykk er bare representasjoner; ikke fenomenet selv  (Samfunns-) forskning bør konsentrere seg på å undersøke hvordan ”virkelighet” konstrueres diskursivt

10 Vi har jo slitt med. Når de skal ha pasienter hit så kan de ikke bare ringe og si at nå skal en pasient på døgn. Vi vil ha ei henvisning, og vi vil vurdere den, om vi kan ta imot den personen. Vi vil ha ei henvisning. Og sånn som vi har det, så har vi inntaksmøte EN gang i uka. Jeg syns ikke at det er - jeg opplever at det er mer en drøftingssak, hva er det vi har nå, hva er det vi har mulighet for, hva kan vi ta?.. Vi skal ha to ledige senger Har vi en sånn pasientsammensetning nå der det egner seg for å ha den typen pasient, har vi ressurser til det nå? Jeg syns det er mange sånne spørsmål som - og jeg syns ikke kan bestemme det, at nå er en pasient ferdigbehandla hos oss, så nå skal han være på DPS ei stund før han skal ut. Det kan ikke - altså vi er ikke noen sånn her salderingspost for, sånn at de - Altså kan ikke rå over plasser hos oss. Det er jo det vi opplever, at de tror at de skal disponere plasser på DPS når DE har funnet ut at en pasient skal - er utskrivningsklar ifra, så skal han inn hit ei stund. Og det mener vi at det kan ikke bestemme. Det er det vår suverene avgjørelse vi tar!

11 Potter & Wetherell: diskursiv virkelighets- konstruksjon gjennom retorisk posisjonering Diskurs som – språkhandlinger i hverdagslig kommunikasjon – fortolkningsrepertoar Språk som verktøy for å oppnå sosiale mål Retorikk som grunnleggende trekk i språkbasert interaksjon: – Presentere egen virkelighetsforståelse som faktisitet – Diskreditere alternative virkelighetsforståelser

12 Vi har jo slitt med. Når de skal ha pasienter hit så kan de ikke bare ringe og si at nå skal en pasient på døgn. Vi vil ha ei henvisning, og vi vil vurdere den, om vi kan ta imot den personen. Vi vil ha ei henvisning. Og sånn som vi har det, så har vi inntaksmøte EN gang i uka. Jeg syns ikke at det er - jeg opplever at det er mer en drøftingssak, hva er det vi har nå, hva er det vi har mulighet for, hva kan vi ta?.. Vi skal ha to ledige senger Har vi en sånn pasientsammensetning nå der det egner seg for å ha den typen pasient, har vi ressurser til det nå? Jeg syns det er mange sånne spørsmål som - og jeg syns ikke kan bestemme det, at nå er en pasient ferdigbehandla hos oss, så nå skal han være på DPS ei stund før han skal ut. Det kan ikke - altså vi er ikke noen sånn her salderingspost for, sånn at de - Altså kan ikke rå over plasser hos oss. Det er jo det vi opplever, at de tror at de skal disponere plasser på DPS når DE har funnet ut at en pasient skal - er utskrivningsklar ifra, så skal han inn hit ei stund. Og det mener vi at det kan ikke bestemme. Det er det vår suverene avgjørelse vi tar!

13

14 Laclau & Mouffe: virkelighetskonstruksjon gjennom relasjoner mellom begrep Diskurs som relaterte begrep (momenter) Relasjonen mellom momenter skjer gjennom artikulasjoner. Momenter blir gjennom ”ekvivalenskjeder” relatert til ”nodalpunkter” Diskurser er konstruksjoner der meningssammenhengen forsøkes å bli låst. Denne hegemoniske meningsdefinisjon er alltid midlertidig og ufullstendig.

15 Vi har jo slitt med. Når de skal ha pasienter hit så kan de ikke bare ringe og si at nå skal en pasient på døgn. Vi vil ha ei henvisning, og vi vil vurdere den, om vi kan ta imot den personen. Vi vil ha ei henvisning. Og sånn som vi har det, så har vi inntaksmøte EN gang i uka. Jeg syns ikke at det er - jeg opplever at det er mer en drøftingssak, hva er det vi har nå, hva er det vi har mulighet for, hva kan vi ta?.. Vi skal ha to ledige senger Har vi en sånn pasientsammensetning nå der det egner seg for å ha den typen pasient, har vi ressurser til det nå? Jeg syns det er mange sånne spørsmål som - og jeg syns ikke kan bestemme det, at nå er en pasient ferdigbehandla hos oss, så nå skal han være på DPS ei stund før han skal ut. Det kan ikke - altså vi er ikke noen sånn her salderingspost for, sånn at de - Altså kan ikke rå over plasser hos oss. Det er jo det vi opplever, at de tror at de skal disponere plasser på DPS når DE har funnet ut at en pasient skal - er utskrivningsklar ifra, så skal han inn hit ei stund. Og det mener vi at det kan ikke bestemme. Det er det vår suverene avgjørelse vi tar!

16 Suverenitetsdiskurs Nodalpunkt: Vurderingsautonomi Inntaksmøte Salderingspost Råderett Ledige senger Pasient- sammen- setning Ressurser

17

18

19 Literatur Alvesson, M.and Kärreman, D. (2000), 'Taking the Linguistic Turn in Organizational Research', The Journal of Applied Behavioral Research, 36, 2, 136-158. Alvesson, M.and Kärreman, D. (2000), 'Varieties of discourse: On the study of organizations through discourse analysis', Human Relations, 53, 9, 1125-1149. Butler, J., Critchley, S., Laclau, E. og Zizek, S. (1998), Das Undarstellbare der Politik. Zur Hegemonitheorie Ernesto Laclaus, Wien, Turia & Kant. Foucault, M. (2002), Archaeology of knowledge, London, Routledge. Jørgensen, M. and Phillips, L. (2002), Discourse analysis as theory and method, London, Sage. Laclau, E. (1996), Emancipation(s), London, Verso. Laclau, E. og Mouffe, C. (2001), Hegemony & socialist strategy: towards a radical democratic politics, London, Verso. Potter, J. og Wetherell, M. (1987), Discourse and social psychology : beyond attitudes and behaviour, London, Sage. Schönfelder, W. (2008), Mellom linjene i psykisk helsevern og psykisk helsearbeid. Om samarbeid mellom organisasjoner og profesjoner, Tromsø, Universitetet i Tromsø, kap. 3, 5, 6 og 10. Schönfelder, W. (2008), 'The Limits of Analyzing Rhetoric in the Analysis of Organizational Discourse', i Dam, Lotte, Holmgreen, Lise-Lotte and Strunck, Jeanne (eds.), Rhetorical Aspects of Discourse in Present-Day Society, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing. Wetherell, M. (1998), 'Positioning and interpretative repertoires: conversation analysis and post- structuralism in dialogue', Discourse & Society, 9, 3, 387-412.


Laste ned ppt "PhD-kurs vitenskapsteori, UiT Konstruktivisme vs. realisme 12. Mars 2010, 9.00 – 10.30 Diskursanalyse og sosiale realiteter Walter Schönfelder Seniorforsker,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google