Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krise, velferd og stortingsvalg Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krise, velferd og stortingsvalg Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Krise, velferd og stortingsvalg Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten

3 La oss gjøre opp status Fagbevegelsen vant valget i 2005 Mye av entusiasmen har kjølnet FrP den store seierherren etter 2005 Alvorlig finanskrise truer økonomien Politisk kaos på høyresiden Hva skjer med tjenestepensjonene?

4 Hva har vi oppnådd ? Arbeidsmiljøloven gjenopprettet Privatisering av skolen stanset Privatisering av jernbanen stanset 26 milliarder kr mer til kommunene Full barnehagedekning + makspris Nasjonal kontroll over vannkrafta

5 Kommunale underskudd

6 Kommunal sysselsetting

7 Regjeringas problemer Manglende fokus på økonomiske maktforhold Manglende kopling til de sosiale bevegelser Klarer ikke gjennomføre regjeringserklæringen Forskjellene øker og fattigdommen består Skaper usikkerhet omkring pensjonene våre Kommunevalget: Ingen suksess – SV halvert

8 Årlig forbruksvekst

9 Store utfordringer ! «Folkestyret er under press. Beslutningene overføres i økende grad til aktørene i markedene, til kapitalsterke privatpersoner, organisasjoner, byråkrater og andre som ikke står til ansvar overfor folket i valg. Dette fører til sviktende tillit, avmakt og mindre engasjement og deltakelse i samfunnsspørsmål hos folk flest».

10 Finans-/økonomisk krise Fra industri- til finanskapitalisme Overskudd av kapital (finanskapital) Desperat jakt på profitable investeringer Fra realkapitalens tjener til dens herre Finansbobler et nødvendig resultat Ikke ’grådighet’, men systemsvikt

11 Finans- / realkapital Trillioner $

12 Derivater, finansielle instrumenter: “Financial weapons of mass destruction.” Warren Buffett, 2002

13 Finanskapitalens kilder Overskudd av finanskapital Omfordeling av inntekt, skattelette Oppbygging av pensjonsfond Avregulering av kredittpolitikken Avvikling av kapitalkontrollen KRISE!

14 En ny stor depresjon? Pengemarkedenes sammenbrudd Mer enn halvering av aksjekursene Krisa helt uforutsigbar – ingen vet noe Nå slår finanskrisa inn i realøkonomien Økende arbeidsløshet – redusert vekst Worst case scenario: H/FrP-regjering

15 Ble det sosialisme da Bush overtok banker? Å tro at statlige redningsaksjoner betyr at vi får reguleringsøkonomien tilbake, er en farlig illusjon.

16 Den autoritære løsning Omfattende offentlige nedskjæringer for å dekke krisepakkene Angrep på fagbevegelsen og faglige rettigheter for å sikre omfordelingen Mao en mer autoritær stat med forsvar av privateiendom og kapitalmakt

17 Den demokratiske løsning Krisa må brukes til å tøyle kapital- kreftene og avvæpne finanskapitalen Offentlig sektor brukes til å dempe utslagene og stabilisere økonomien Bare fagbevegelsen har potensial til å presse fram løsninger i denne retning

18 Stans kasinoøkonomien! Nasjonaliser DNB Nord / Kommunalbanken Kapitalkontroll må gjeninnføres Bruk offentlig sektor til å skape sysselsetting, oppgradere velferd og infrastruktur Forbud mot shortsalg, hedgefond, derivater Aksjehandel må skattlegges (som i UK)

19 Hva lærte vi av 2005? Klargjorde motsetningene, polariserte debatten Presset den rød/grønne koalisjonen til venstre Nye og utradisjonelle allianser ble utviklet Vi utviklet alternativer til privatisering Fagbevegelsen som selvstendig politisk aktør Langsiktig arbeid snudde opinionen !!!

20 Helt annerledes situasjon 2005: Aggressiv borgerlig regjering Ga oss ”gode” mobiliseringssaker AML, privatskoler, kommuneøkonomi 2009: Rødgrønn regjering uten entusiasme Startet bra, men gikk tom for energi Kriseutviklinga blir helt avgjørende

21 Noen viktige erkjennelser Valget vinnes ikke på historiske bragder Valget vinnes heller ikke på hva regjeringen ikke gjør (privatisering) Trusselbildet (alternativet) er alvorlig, men heller ikke det er nok til å vinne valget En ny, radikal reformpolitikk er nødvendig

22 Trusselbildet En ren Høyre/FrP-regjering er mulig Det vil bety en dramatisk utvikling Massiv utsalg av offentlig eierskap Privatskoleloven står opp fra de døde Formidabel omfordeling via skatten Angrep på lov- og avtaleverket

23 Høyres / FrPs høstsalg Utsalg: Baneservice, BaneTele, Cermaq, Entra Eiendom, Flytoget Nedsalg: Mesta, Yara International, Kongsberggruppen, StatoilHydro

24 Kriterier for gode krav Presse regjeringskoalisjonen til venstre Må kunne skape entusiasme blant folk Må være offensive – og realistiske Konkrete krav som krever klare svar Få fram reelle interessemotsetninger Viktig å utfordre maktstrukturer

25 Sentrale kamparenaer I Arbeidsliv (demokratisering, demp presset) Skattepolitikk (hva må vi løse i fellesskap) Spekulasjonsøkonomien må stanses Avskaff fattigdom – omfordel verdiene En sosial boligpolitikk (renter og priser) Kommuneøkonomi – en opptrappingsplan

26 De rike stikker fra (1990)

27 De rike stikker fra (2005)

28 Sentrale kamparenaer II New Public Management må stanses! Sosial dumping (solidaransvar, sanksjoner) Strukturkrav (f.eks. offentlig eierskap) Reverser sykehusreformen - som Skottland Egenandelene i helsevesenet må ned Likelønn – det kreves et ekstra løft

29 Gode resterende SM-løfter Forskningsinnsats på 3 prosent av BNP Program for ikke-kommersielle boliger Ikke-kommersielle tjenestepensjonsordninger Fars fødselspermisjon basert på egen lønn Ingen kontaktlærer skal ha mer enn 15 elever Styrke kvaliteten og redusere prisen på SFO

30 Noen strategiske punkter Kamp for saker – ikke partier / regjering Bygg allianser rundt sentrale interessekrav Viktig med saker som skaper beredskap og styrke også ved evt. regjeringsskifte Opprettholdet presset mot partiene / regjeringen også etter at valget er over

31 Forstå høyrepopulismen? Finnes det en FrP-kode som må knekkes? Hvorfor strømmer (arbeids)folk i store strømmer over til høyrepopulistene? Hjelper det å ”avsløre” dem? Kanskje vi skal lete etter årsakene til FrPs suksess i arbeiderbevegelsens egne rekker?

32 Skal vi prøve oss ? Sosial boligbygging – politisk fastsatt rente Fjern skjermingsfradraget – omfordel skatt Øk sosialstønaden – bruk SIFOs satser Heltid en rettighet, deltid en mulighet Bekjemp sosial dumping – solidaransvar! Bygg skoler og sykehjem – ikke kjøpesentre

33 Hva skjer i 2009? Regjeringen har ikke levert, entusiasmen død Alliansene svekket eller gått i oppløsning Høyre / FrP vinner regjeringsmakt i 2009 eller Regjeringen leverer og skaper entusiasme Fagbevegelsen / alliansene styrker seg Fortsatt seier for en ny politisk kurs

34 Kan vi vinne valget ? Det blir en formidabel oppgave Fagbevegelsen er den eneste kraft i samfunnet som kan lede denne kampen Koalisjonspartiene må tvinges med Krever massiv innsats og mobilisering En kamp om hvilket samfunn vi vil ha!

35 Har vi blitt for kravstore? Snarere tvert i mot: Vi godtar for mye og krever for lite


Laste ned ppt "Krise, velferd og stortingsvalg Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google