Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MEDBESTEMMELSE MEDBESTEMMELSES MØTE Innledning Framgangsmåte i prosjektarbeidet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MEDBESTEMMELSE MEDBESTEMMELSES MØTE Innledning Framgangsmåte i prosjektarbeidet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 MEDBESTEMMELSE MEDBESTEMMELSES MØTE

3 Innledning Framgangsmåte i prosjektarbeidet

4  Vi har snakket sammen og blitt enige om temaet  Vi har diskutert ulike metoder for belysning av temaet  Vi bestemte oss for PowerPoint og rollespill  Dette for å belyse ulike former for medbestemmelse og det å være tillitsvalgt  Temaet vi valgte var medbestemmelse med fokus på medbestemmelsesmøte Drøfting

5  Vi ser at medbestemmelse er viktig i dagens arbeidsliv  Vi ser på utfordringene knyttet til det å være tillitsvalgt.  Lov og avtaleverk og en felles forståelse av hovedavtalen  Viktig at ledelsen ser på de tillitsvalgte som en ressurs og ikke en belasting.  Vi ønsker å bruke medbestemmelsesmøte som utgangpunkt for våre drøftinger.  Vi vil gjennom rollespill vise tre forskjellige utfall/vinklinger av hvordan dette kan se ut/arte seg. Problemformulering

6  Betyr: samarbeid, medinnflytelse, medvirkning i beslutninger som fattes av arbeidsgiver  Utøves av : tillitsvalgte fra arbeidsgiver organisasjonene på vegne av ansatte og vernetjenesten(verneombud)  Gjelder: saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte  Utøves gjennom ulike former for samarbeid, samspill og dialog mellom partene Medbestemmelse, innsamling av informasjon

7  Tillitsvalgte og arbeidsgiver møtes til drøftinger  Der lytter man til hverandres meninger om de ulike temaer  Man bør nødvendigvis ikke bli enig  Det skal skrivers referat  Arbeidsgiver har styringsrett  Drøftingsreferatet underskrives av begge parter Hva er drøftinger

8  Forhandlingsbestemmelsene er hjemlet i hovedavtalen og hovedtariffavtalen  Når det gjelder forhandlinger, skal alltid organisasjonens HTV trekkes inn  TV og arbeidsgiver møtes for å forhandle som for eksempel om:  Lønn og lokale særavtaler  Kommer partene frem til enighet blir det underskrevet protokoll  Forhandlinger kan også føre til at partene ikke blir enige, og da skrives det en bruddprotokoll  Hvis man i hovedsak har blitt enig med arbeidsgiver, men det er noe i forhold til protokollen man ønsker å si noe om, kan man lage en protokolltilførsel  Hvis begge partene er enige i protokolltilførselen, benevnes denne som en tosidig protokolltilførsel, denne står anført foran underskriften  Hvis en av partene er uenig i protokolltilførselen, benevnes denne som en ensidig protokolltilførsel, og denne står anført bak underskriftene Hva er forhandlinger

9  Alle arbeidsplasser/avdelinger SKAL ha samarbeidsmøter med sine plasstillitsvalgte  Her møter:  Arbeidsgiver  Representanter for alle organisasjoner  Hovedavtalen Del B § 1  Hovedavtalen skal innenfor rammen av det lokalpolitiske demokrati bidra- gjennom godt samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse- til en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommunesektor til beste for innbyggerne Organisering av medbestemmelse

10  Ny turnus  Kommer plutselig i fredagslunsjen  Denne må godkjennes i løpet av dagen  Tillitsvalgte må ringe rundt til de ansatte det gjelder og informere om den nye turnusen som starter på mandag  Slik skal ikke ting fungere formidler TV  Leder formidler at her er det jeg som er sjef, og har uansett styringsrett  Tv henviser til hovedavtalen  Leder sier at da må vi gjøre dette om 15 min, slik at vi blir ferdige  Leder formidler at hun har stort arbeidspress og press fra videre ledere høyere opp i systemet Et eksempel på at ledelsen ikke ser på de tillitsvalgte som en ressurs

11  TV fra Fagforbundet blir innkalt til møte fredag formiddag P.G.A. turnusendring  Unnlatt og innkalle de andre TV fordi det skal «gå raskt og effektivt»  TV prater sin egen sak – storveis fornøyd med turnusendring slik at hun blir fornøyd med sin egen turnus  Skriver under i «vilden sky»  Blir ikke helt ferdig- kom hjem til meg over ei flaske vin  Ringer rundt på lørdag, hvem skal på jobb på mandag TV og ledelsen har litt nære relasjoner

12  Ledelsen innkaller TV er fra alle organisasjoner på et tidlig tidspunkt i forhold til å drøfte forslag til ny turnus  Ledelsen har i god tid før dette, sagt opp gjeldende turnus  Alle TV har fått skriftlig beskjed  TV har fått god tid til å sette seg inn i prosedyrene ved å utforme/konstruere/være kreativ / ta alle med i personale/ sine ønsker med på råd  Her er det veldig liten tvil om at det har vært en meget demokratisk vurdering og prosess i forkant  Vi møter i medbestemmelsesmøte  Tema i dag er ikke veldig overaskende ny turnus  Hei og vel møtt alle sammen sier ledelsen  Hei hei alle sammen sier TV,  Ledelsen sier: HER ER KAFFE OG LITT Å BITE I  TV sier: har u ikke fløte eller  Ledelsen: Det fikser vi vettu  Ledelsen: Nå har det seg slik at vi har sagt opp gjeldende turnus.  Vi må i felleskap utarbeide ny turnus og arbeidstider/planer  Tv sier at de har drøftet dette med sine medlemmer og kommer med følgende forslag  Forhandlingen fortsetter i en god tone  Partene skriver under og er enige og vel forlikte. Sånn ska det værra

13  Gruppen prøvde seg på rakfisk fra Hol  Stor utfordring å rense faenskapet  Mye latter å moro les aquavitt  Fokus på oppgaven/prosjektet nådde nye høyder ved inntak av store mengder flambert creme brulee  Utallige røykepauser blant damene i gruppa, medførte stor frustrasjon blant hanen  Hanen har ellers kost seg i flokken og kommer plutselig tilbake når det gjelder kilder Konklusjon

14  Hovedavtalen § 1 Del B  Internett for øvrig  Veileder for medinnflytelse i Hol kommune  Sunt bondevett og god oppdragelse  Vi trenger nå en stor applaus Kilder

15  Framdriften har vært bra  Tross store geografiske avstander  Arbeidsfordelingen har vært meget skjev  Store deler av gruppa har store nikotin behov  Alle har vært oppdatert på oppgavene  Kun Anita har levert til avtalt tid  Vi presterer best under press og leverer deretter varene Vurdering

16  Her tenker vi først på samhandling i gruppa  Vi har vært på bølgelengde  Vi har møttes i hyggelig lag i koselige omgivelser hos Thomsen  Vi har knyttet varige bånd som TV  Vi har hatt mye moro på andres bekostning Sosialt klima

17  …………………..?  Vi er ikke veiledbare Veiledning

18  Vi har kommet i mål  Vi har nådd våre forventninger  Vi har knyttet varige bånd  Vi er helt konge  Restengruppa «ruler»  Vi føler at vi har truffet, og at vi på et hvert tidspunkt kan ta i mot en hver problemstilling fra alle mulige synsvinkler Resultatvurdering


Laste ned ppt "MEDBESTEMMELSE MEDBESTEMMELSES MØTE Innledning Framgangsmåte i prosjektarbeidet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google