Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gurid Aga Askeland  Fødd i Iran i 1921 – døydde i USA 2012  Faren prins i Qajar dynasti; åtte ektefeller  Vaks opp i harem som den femtande av 36.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gurid Aga Askeland  Fødd i Iran i 1921 – døydde i USA 2012  Faren prins i Qajar dynasti; åtte ektefeller  Vaks opp i harem som den femtande av 36."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Gurid Aga Askeland

3  Fødd i Iran i 1921 – døydde i USA 2012  Faren prins i Qajar dynasti; åtte ektefeller  Vaks opp i harem som den femtande av 36 søsken  Livvakta til faren, Reza Shah Pahlavi, tok over makta ved kupp i 1921  Utdanna sosialarbeidar i USA, MSW i 1948  UNESCO frå 1954, rådgjevar for nomadiske arabiske stammer i Irak  Starta den fyrste 2-årige sosialarbeidarutdanninga i Teheran i 1958  Visepresident i IASSW i 1972  Arrestert under den islamske revolusjonen i 1979 og måtte flykta

4 Søstrene

5 Teheran School of Social Work  1958 - 2 årig diplom  30 studentar – middelklasse kvinner frå Nord- Teheran/arbeidarklasse menn frå Sør-Teheran  Feltarbeid og prosjekt frå fyrste semester  20 studentar  1962 – 4 årig bachelor – 80 studentar  1964 – 200 studentar  1970 – master   800 studentar  1978 – over 5000 søkjarar  1000 studentar

6 Fyrste kull 1958

7 Æres – kode for profesjonelt sosialt arbeid  Tillit og ansvar  Bibliotek  Eksamen  Naudhjelp – utan kvittering  Aldri motta gåver - korrupsjon  Kleskode – jakka og slips  Ta initiativ  Årsak  så varige løysingar  Kritiske spørsmål og kommentarar i klassen frå alle  Aldri politisk innblanding

8

9 Asyl og barneheim  Sør Teheran – asyl for mentalt sjuke  Aminabad – barneheim for 300 barn  Sjukepleiarar og lækjar undersøkte alle barna  Ernæringsspesialist frå FN  Registrering med fødselsnummer  Naudsynleg for skulegang

10 Lokalsamfunnssenter med familieplanleggingsklinikk  1959 Family planning association  1959 fyrste klinikk  1961 flaum  dagsenter for barn  tilbaud mødre tips om barneomsorg  Innkalla på «teppet» til Shah’en  Fahra Diba støttespelar  2000 senter

11

12 Ghaleh festning – red-light district November 1978  Opprørarar tente på  Politi og brannvesen nekta å koma  Sattareh Farman Farmaian forlanga innsats  Ros frå Ayatollah Mahmoud Takquani

13 Flyktning – livsverket i grus. Bruk for hennar kompetanse? Frå storfamilie til åleine Flyktning – livsverket i grus. Bruk for hennar kompetanse? Frå storfamilie til åleine

14  Relasjonsbygging og tillit – krev tid og engasjement  Sosialarbeidarar arbeider med fattige, sårberre, understrykte  Kvinner og barn  Ulike metodar – ulike nivå  Systematisk arbeid  Brukarmedverknad  Utfordra makteliten  Byggja alliansar  Kontekstuelt  Fag og politikk uløyseleg knytt saman

15 Kjenneteikn ved sosialarbeidaren  modell  visjonær  mot  usikker, men uredd  risikoviljug  tilpassing til situasjonen og omgjevnadene

16

17 Praksisplassar – pilotprosjekt «problem har praktiske løysingar»  Lokale velferdssenter og familieplanleggingsklinikkar  Fattige i fengsel og deira familiar  Fengsla ungdomar  Velferd for prostituerte  Statlege arbeidshus  yrkesopplæring


Laste ned ppt "Gurid Aga Askeland  Fødd i Iran i 1921 – døydde i USA 2012  Faren prins i Qajar dynasti; åtte ektefeller  Vaks opp i harem som den femtande av 36."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google