Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flest mulig - lengst mulig - best mulig PRESTASJON…..(latin pre-stasjon: Stå foran, yte) Ytelse, en bedrift, det som er fullført, virkelig, her og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flest mulig - lengst mulig - best mulig PRESTASJON…..(latin pre-stasjon: Stå foran, yte) Ytelse, en bedrift, det som er fullført, virkelig, her og."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 Flest mulig - lengst mulig - best mulig

4 PRESTASJON…..(latin pre-stasjon: Stå foran, yte) Ytelse, en bedrift, det som er fullført, virkelig, her og nå. POTENSIAL (latin - av pot’ens : evne, kraft): Evne, kapasitet eller ressurs som finnes, men som ennå ikke er tatt i bruk, realisert, utviklet. Potensiale sier noe om muligheten til at noe kommer til å skje

5 Persepsjon Antesipasjon Handlingsvalg Visuelle søk Mønstergjenkjenning Signaloppfatning Prestasjon Potensial

6

7 HVA HAR VI SETT ETTER? STOR HANDLINGSFLEKSIBILITET STOR HANDLINGSFLEKSIBILITET I SPILLSITUASJONEN TEKNISK REPERTOAR Bredt repertoar Spisskompetanse til rolle Høy treffprosent Handlingshurtighet med ball FOTBALLFYSIOLOGI Atlet med spisskompetanse ut fra genetiske forutsetninger Atlet med spisskompetanse ut fra genetiske forutsetninger Evne til å gjenta eksplossive fotballhandlinger med realtivt korte pauser Evne til å gjenta eksplossive fotballhandlinger med realtivt korte pauser “Naturlig” kroppskontroll i møte med ball “Naturlig” kroppskontroll i møte med ball MENTALITET Utforsker spillet /Visuelle søk Håndterer tid og rom hurtig og effektivt Mønstergjenkjenning Ofrer kortsiktig komfort Selvregulerer 180 % tilstedeværelse FOTBALLFORSTÅELSE Ser spillet – er i forkant Ser seg selv i spillet Stor evne til å forutse spillutviklingen Skaffer seg selv og laget gode betingelser for effektive valg Skaffer seg selv og laget gode betingelser for effektive valg

8 Spillet og spillets krav til spilleren

9 INTENSIVT/FYSIKK Høyt tempo, rundt 10% av tiden skjer i topphastighet for spilleren, 150-200 intense handlinger, 30-40 sprinter, hvert 3-4 sekund av aktiv spilletid er det en angrepshandling med ball, snitt tid med ball er under 2 sekunder. Tid og rom presses. Mye av spillet foregår fra 30 meter og inn. Spillere bør kunne gjenta eksplosive fotballhandlinger med realtivt korte pauser Spillere bør beherske ”å være i spillet” enten proaktivt, oppdagende eller reaktivt Spillet og spillets krav til spilleren

10 EIE BALLEN Færre og lengre angrep med flere trekk mot lag som er i mer eller mindre god balanse i stor grad gjennom kampen De beste lagene har et høyt antall angrepshandlinger (pasning, medtak, føring, dribling, avslutning..) med ball i kampene og med stor grad av vellykkethet Pasningsspillet domineres av pasning til fot på mottager og det spilles noe mer sentralt enn i korridor De beste lagene oppnår et høyere antall gjennombrudd i farlige rom enn sine motstandere og søker mer gjenvinning etter balltap Spillere bør beherske å ha ballen mye under pressede rom- og tidsforhold for gradvis å bryte ned god balanse med og uten ball Spillere bør beherske spill på fot i lite rom sentralt i banen Spillere bør beherske undertalls- og liketalls situasjoner individuelt og relasjonelt Spillere bør beherske gjenvinning etter balltap og bør beherske å spille seg ut av gjenvinningspress Spillet og spillets krav til spilleren

11 KVALITET De beste lagene har en kvalitativ og selektiv tilnærming til møte med noe mindre god balanse, og velger hvilke situasjoner som har mest potensialet for å lykkes. De beste lagene er tålmodige i bearbeidelsen mot ”de gode situasjonene” De beste lagene ”eksploderer” når de fornemmer situasjoner med potensialet De beste lagene fokuserer enten på å sette sin(e) mest skapende spillere i gode situasjoner, eller på å sette opp sterke angrepsrelasjoner for å utnytte oppdagede svakheter i motstanderen De beste lagene har spillere som er både rollespesialister og som behersker kravene til lagets spillestilstilnærming Spillere bør mestre identifisering og utnyttelse av situasjoner med potensialet og oppdage hvilke signaler som er sentrale i ”de gode spillsituasjonene” Spillere bør utvikle kvalitet i bevegelser uten ball og skape samtidighet for å mestre situasjoner med potensialet Spillere bør utvikle evnen til å forløse riktig øyeblikk med og uten ball Spillere bør beherske rollekrav til spesifikke angrepstilnærminger Spillere bør identifisere svakheter hos motstandere og søke og utnytte dem Spillet og spillets krav til spilleren

12

13  FØRSTE KLAVERKONSERTER SOM 6 ÅRING OG BEGYNTE Å «TURNERE» RUNDT PÅ ØSTERIKSKE HOFF.  SKREV SIN FØRSTE SYMFONI SOM 8 ÅRING  PAPPA SOM VAR KAPELLMESTER, MUSIKKLÆRER, SKREV LÆREBØKER OG VAR EN AV DE ALLER FREMSTE KONSERTPIANISTER i ØSTERRIKE  REGNER MED HAN HADDE 3500 ØVINGSTIMER FØR HAN VAR 6 ÅR

14 ”Han trener mer enn noen andre. Han kan holde på dag og natt. Og så er han også ti ganger så god som alle de andre. Han befinner seg på en egen planet!” (Suzann Pettersen om treningskamerat Tiger Woods, VG, 18. april 2009)

15 «Talent» er alt Læring er alt

16  ”Alle” kan i utgangspunktet bli gode i noe, men det krever minst 10 000 timer med trening

17  Myelin, er av sentrale nevrologer nå sett på som læringens «hellige gral».  Når vi fyrer nervecellene på «rette» måten vil det bygges tykkere lagre av myelin. Jo tykkere, dess hurtigere og mer koordinerte blir våre bevegelser og våre ferdigheter.

18  Mye øving med kvalitet ( 10 000 timer)  Mentalt, fysisk, sosialt, teknikk, forståelse  10-15 timer pr. uke  Tid og rom presses  Unike situasjoner  Skape forutsetning for læring  De beste må trene sammen

19 Analyse eget lag og motstander


Laste ned ppt "Flest mulig - lengst mulig - best mulig PRESTASJON…..(latin pre-stasjon: Stå foran, yte) Ytelse, en bedrift, det som er fullført, virkelig, her og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google