Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plast.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plast."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plast

2 Termoplast og herdeplast
Polymerer kan tilsettes andre stoffer for å få bedre egenskaper En slik blanding kalles et plastmateriale. Stoffene som tilsettes polymeren kalles tilsatsstoffer, eks. myknere og herdere Plast deles i to grupper: Termoplast Herdeplast PVC er en termoplast. PVC-plasten i kablene er myk, PVC-plasten i stikkontakten er hard.

3 Termoplast mykner ved oppvarming og kan formes, eks
Termoplast mykner ved oppvarming og kan formes, eks. er PE, PP, PS, PVC og PET. Svake bindinger mellom polymerkjedene. Kan materialgjenvinnes Herdeplast mykner ikke ved oppvarming og derfor ikke kan formes på nytt. Når vi skal lage en herdeplast kan vi tilsette en herder slik at plasten stivner i den formen den skal ha. Eksempler er kevlar og tokomponentlim. Sterke bindinger danner tverrbindinger mellom polymerkjedene. Kan ikke materialgjenvinnes

4 Tilsatsstoffer Egenskapene til en plast kan endres ved hjelp av forskjellige tilsatsstoffer Et eksempel er ren PVC. PVC-polymeren er hard og lite formbar. Blander vi inn en mykner (f.eks. en type estere kalt flalater) får vi en plast som lettere kan formes Plast er normalt fargeløs og kan tilsettes fargepigmenter. Det gjør plasten mer dekorativ og pigmentene beskytter plasten mot UV-lys Plast kan også bli tilsatt fyllstoffer som er billigere enn polymeren for å få ned prisen

5 Nanomaterialer Nanoteknologi baserer seg på at man bygger opp nye materialer ved å begynne med atomer og molekyler Materialer med dimensjoner fra 1 til 100 nm For å studere strukturer på nanonivå brukes et sveipemikroskop, der vi får et bilde av atomene i overflaten

6 Nanopartikler En nanopartikkel består av 10 – 1000 atomer i tre dimensjoner. Inni partikkelen er atomene bundet til hverandre på alle kanter, mens i overflaten har de færre naboatomer. Det gir nanopartikkelen spesielle egenskaper

7 Nanomaterialer Nanomaterialer kan ha en, to eller tre dimensjoner:

8 Naturlige nanomaterialer finner vi mange eksempler på i naturen
Naturlige nanomaterialer finner vi mange eksempler på i naturen. I et kamskjell er skjellet bygd opp av nanometerstore krystaller av kalsiumkarbonat bundet sammen med proteiner blandingen er en kompositt). Skjellet er langt sterkere enn om det bare hadde bestått av kalsiumkarbonat Utviklingen av nanoteknologi er nettopp kommet i gang, og det vil komme stadig flere produkter med nanomaterialer Nanoetikk har vokst fram som eget felt de siste årene. Vi vet lite om konsekvenser av å bruke så bitte små partikler, og mange mener vi må bruke føre-var-prinsippet her

9 Materialer og miljøbetraktninger

10 Utslipp av materialer Myndighetene har utarbeidet forskrifter og utslippstillatelser for å ha kontroll på utslipp av de mest miljøfarlige stoffene. Det er strenge miljøkrav i Norge Miljøkonsekvensene ved produksjon av et materiale avhenger av miljøbelastningen ved Uttak av råstoffer Forurensende stoffer fra produksjonsprosessen Energiforbruk i produksjons- prosessen Transport av råstoffer og produkter

11 Gjenbruk og gjenvinning
Gjenbruk: vil si at produkter brukes flere ganger i sin opprinnelige form, eks. er emballasje for brus Deponi: produkter som ikke kan brukes om igjen lagres (deponeres) som avfall på en fyllplass. Dette er fra om med 2009 ikke tillatt i Norge Gjenvinning: vil si at vi leverer inn materialer som så brukes i nye produkter. Da må materialene kildesorteres i papir, plast, metall og glass Materialgjenvinning (eks. papir brukes til å lage pappkartonger) Energigjenvinning (eks. papir brennes i fjernvarmeanlegg) Kjemisk gjenvinning (eks. eten gjenvinnes av plasten PE)


Laste ned ppt "Plast."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google