Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo og Omland Friluftsråds arbeid for Markalov Asbjørn Olsen, generalsekretær Granavolden 28.08.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo og Omland Friluftsråds arbeid for Markalov Asbjørn Olsen, generalsekretær Granavolden 28.08.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo og Omland Friluftsråds arbeid for Markalov Asbjørn Olsen, generalsekretær Granavolden 28.08.07

2 Historien om Markagrensen går tilbake til 1938/41. Da som nå var presset mot friluftsområdene i Marka stor. Nils Houge, den første sekretær i Oslo og Omland Friluftsråd (OOF), tegnet inn ”Den sorte strek” eller Markagrensen. En grense som stort sett er bevart til i dag.

3 Marka utgjør ca 0,4 prosent av landets areal og er rekreasjonsarena for mer enn en million mennesker. Et aktivt friluftsliv i skog er viktig for helse og trivsel. Friluftslivet gir rike og varierte naturopplevelser.

4 Samtlige 19 kommuner som grenser til Marka har i kommuneplanen tegnet inn Markagrensen. Markagrensen må ikke forveksles med grensen for virkeområde for de særskilte skogbruksforskriftene for Marka. Det som danner basis for område avgrensning av skogbruksforskriftene er kart fra Landbruksdepartementet av 3 juni 1977.

5 Dagens Markagrense er basert på Miljøverndepartementets forslag fra 1986, sist revidert av Markainspektøren 1996. Regjeringen Willoch reduserte Markas areal i 1986 med 6 prosent. Det er grunn til å merke seg at samtlige Markakommuner har vært lojale til Markagrensen - uansett politisk regime

6 I forbindelse med endringene i 1986 ble enkelte større områder satt av som reserve for fremtidig boligbygging. Dette gjelder bl.a. Avtjerna i Bærum og Svartskog i Oppegård. Det er siden da ikke foretatt vesentlig inngrep i disse områdene. Det er naturlig at disse inngår som en del av Marka. Det samme gjelder for Tanumplatået i Bærum.

7 OOF ønsker at nye områder sikres for framtiden. Spesielt tenker vi på områdene Vardåsen i Asker, Follomarka i Follo- kommunene, Lysås i Lørenskog, enkelte områder langs Øyeren og ved Krokskogen mot Holsfjorden og Steinsfjorden.

8 På Nedre Romerike er Heksebergåsen/Vardåsen og Asakmarka som hovedsakelig ligger i Skedsmo og Sørum aktuelle. I tillegg er områdene nord for Mylla aktuelle samt Øståsen beliggende i Lunner og Nannestad. Det er i tillegg andre områder som er aktuelle. Det er OOFs mening at det er nødvendig å sikre Marka med en særlov

9 Milepæler 19. mai 1999: Brev til FL vedrørende innspill til Stortingsmelding om friluftsliv OOF med støtte fra DNT Oslo og Omegn, Østmarkas venner og NOA foreslår: En lov for bynære marker generelt eller lov for marka spesielt

10 5. februar 2002: Brev til Stortingets energi- og miljøkomité om bl.a sikring av marka

11 14. juni 2003 FLs årsmøte Rosendal: For å få sterkere fokus på lovarbeidet, fikk OOF inn følgende forslag til FLs arbeidsprogram 1.5.03- 30.4.04: ”Hovedfokus skal fortsatt være på friluftsliv for barn og unge, strandsone, bymarker, lovendringer og økonomi”.

12 15. September 2004: Brev til Miljøvernminister og ledende politikere om deltakelse på Friluftskonferansen 2005. Marka ble omtalt som viktig tema.

13 22. november 2004: OOF sjekket med andre friluftsråd behov for vern av bynære marker

14 26. november 2004: Innspill til Stortingets energi og miljøkomité vedrørende Marka 26.-27. mai 2005: Friluftskonferansen på Voksenåsen: Bl.a politisk debatt om Marka ved Statsråd Hareide og ledende politikere

15 15. juni 2005: Debattmøte med Oslopolitikere om Marka og Rødkleiva. OOF i samarbeid med Aksjon Vern Rødkleiva 20. september 2005: Oppfordringer til Ap og Sv under regjeringsforhandlingene om sikring av Oslomarka og andre bymarker

16 13. oktober 2005: Soria Moria-erklæringen: Regjeringen vil innføre et særskilt lovfestet vern av Oslomarka og andre bymarker 12. desember 2005: NOA inviterte organisasjonene til møte 14. desember 2005: OOF koordinerer organisasjonenes lovarbeide videre

17 24. januar 2006: Møte med Miljøvernministeren på Solstua i regi av SV 20. februar 2006: Felles brev fra organisasjonene med forslag til tiltak for en rask gjennomføring av lovarbeidet 20. februar 2006: Møte med Miljøvernministeren

18 27. juni 2006: Regjeringens arbeid med Markaloven er igangsatt 20. november 2006: MD etablerer arbeidsgruppe 19. desember 2006: ”15”-gruppa etablert med OOF som sekretariat

19 16. januar 2007: MD setter i gang lovarbeidet 16. januar 2007: OOF/MD seminar 25. januar 2007: Første møte i Kontaktforum

20 25. juni 2007: Lovforslag på høring, høringsfrist 15.11 29. juni 2007: Rikspolitiske Bestemmelser vedtas etter høringsrunde 09. august 2007: Oppfølgingsmøte i ”de 15”


Laste ned ppt "Oslo og Omland Friluftsråds arbeid for Markalov Asbjørn Olsen, generalsekretær Granavolden 28.08.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google