Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rektors rolle i Den kulturelle skolesekken Mosjøen 4. juni 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rektors rolle i Den kulturelle skolesekken Mosjøen 4. juni 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rektors rolle i Den kulturelle skolesekken Mosjøen 4. juni 2008

2 Overordnede målsetting Medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Legge til rette for at elever i grunnskolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- kulturuttrykk av alle slag

3 Sentrale føringer Dks- et varig tiltak i den enkelte skole Skal omfatte alle elever i grunnskolen Skal være et supplement til planverkets fagplaner Kunst- og kulturarbeidere skal ikke erstatte læreren

4 Lokale planer Skoleeier skal legge til rette for kunst- og kulturopplevelser i skolen Utvikle lokale planer, - på den enkelte skole - gjennom et kommunalt samarbeid - og/eller regionalt

5 Skoleeier -rektor Sette seg inn i Dks`s målsettinger og muligheter Invitere til og delta aktivt i arbeidet med å utvikle lokale Dks – planer Sette av tid til å forankre denne planen i skolens øvrige planverk

6 Kulturkontakten En medspiller for rektor En pådriver og koordinator for Dks - arbeidet ved egen skole Påvirke prioriteringer av ressurser både av skoleeier og på egen skole

7 Forstyrrer Dks skolens egentlige oppgave? Internasjonale målinger: Pisa,Pirls Nasjonale prøver Standpunkt- karakterer Avgangsprøver Rangering og gapestokk

8 Eller bidrar DKS til at vi bedre kan oppfylle læreplanverkets målsettinger? Generell del: Det skapende menneske 3 tradisjoner i opplæringen: -Praktisk virke og læring gjennom erfaring -Teoretisk utvikling -Formidling ved kropp og sinn

9 Færre lærere i grunnskolen har formell kompetanse i praktisk- estetiske fag - og færre har praktisk realkompetanse på området Dks bidrar til at skolen fokuserer mer på kunst – og kulturmidling som en viktig/nødvendig oppgave i samfunnet Eksterne midler tilføres skolen

10 Rektor må tørre Forpliktelsen i mitt oppdrag som rektor er å være pedagogisk leder i samsvar med hele læreplanverket i kunnskapsløftet ” – ruste barn og unge til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre” Vi må ikke se oss blind på delmålene i fagplanene, men innta fugleperspektivet og prøve å se helheten

11 Rom for alle – blikk for den enkelte Bygge gode læringskulturer og ta vare på lærelysten Øke evnen til skapende virksomhet og kreativ tenking Gi behovet for fordypning et reelt innhold i skolen Alle elever skal gå ut av grunnskolen med en verdighet som fremmer egenutvikling

12 Tom Tiller : Ti tanker om skolen Barn kan aldri målstyres. De flyr ikke gjennom verden som jetfly rett fram, på autopiloter som vi voksne stiller inn. Barn og ungdom flyr som sommerfuglen, vilt, og vakkert søkende i mange retninger. Som sommerfuglen vet de unge likevel hvor de skal og hva de vil. Jetflypedagogikk passer ikke for barn. I møtet mellom voksne og barn er det improvisasjonen som gjelder

13 Rektor må senke skuldrene og ikke ha som hovedmål å vinne konkurransen ” beste skole ” i internasjonale og nasjonale undersøkelser. * Elevundersøkelsene er det derimot all grunn til å ta på alvor.

14

15

16

17 Fag elevene liker best Undersøkelsen viser over år at de praktisk - estetiske fagene fenger mest – forskjellen er markant. - musikk - kunst – og håndverk - kroppsøving - mat og helse Ca. 70% av elevene sier at disse er de beste fagene

18 Kan vi lære noe av dette? Mer av det de liker best – tar vare på lærelysten i andre fag Teori må støttes av mer praktisk anvendelse for bli funksjonell for elevene Verne om timene elevene har i PE –fag Invitere lokale kunst –og kulturformidlere inn i skolen i mye større grad. Bli en naturlig del av skolehverdagen

19

20

21

22 Rektors rolle: Den kulturelle skolesekken er kommet for bli i overskuelig framtid Grip mulighetene friske midler gir i en ellers anstrengt skoleøkonomi Inspirere og motivere egne medarbeidere til å implementere Dks i egne planer Være en pådriver til at kunst- og kulturmedarbeidere ser nytten av samarbeid


Laste ned ppt "Rektors rolle i Den kulturelle skolesekken Mosjøen 4. juni 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google