Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN. Alkoholloven Samhandlingsreformen Helse og omsorgstjenesteloven Folkehelseloven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN. Alkoholloven Samhandlingsreformen Helse og omsorgstjenesteloven Folkehelseloven."— Utskrift av presentasjonen:

1 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN. Alkoholloven Samhandlingsreformen Helse og omsorgstjenesteloven Folkehelseloven.

2 Innbyggertall 1115 Ufordringer: Sterk nedgang i folketallet. Skjev aldersfordeling Høy andel uføretrygdede(20%) Høy andel sosialstønadsmottakere(8.8%)

3 METODE: Aksepterende intervju Verkstedseminar Kartlegging med ”Brukerplan”

4 AKSEPTERENDE INTERVJU/ SPØRREUNDERSØKELSE. Alle tjenesteytere Frivillige lag og foreninger Hva gjør vi som er bra i Gratangen i dag i forhold til 1.forebyggende arbeid. 2. Oppfølging/rehabilitering Hva kan vi gjøre for å bli bedre.Forslag til nye tiltak.

5 VERKSTEDSEMINAR Utarbeide visjon, mål og tiltak. Deltakere: Politikkere,Nav,hjemmetjenesten,helse- søster,kommunelege,barneverntjenesten,jordmor,lensmannen,skoler,barnehage, Astafjord vekst, frisklivssentral, frivillighetssentral,Inn på tunet, boligstiftelsen, ungdomsråd, lag og foreninger,AKAN-kontakt.

6 KARTLEGGING ”BRUKERPLAN”. NAV, helse og omsorg,kommunelege. Antall brukere Aldersfordeling Kjønn Omsorg for egne barn Gravide FUNKSJONSVURDERING/RUSING Alvorlighetsgrad av rusing Rusprofil:

7 FUNKSJONSVURDERING/PSYKISK HELSE Kombi Psykisk helse/rus Økonomi Fysisk helse Bolig Sosial adferd Sosial nettverk Ansvarsgrupper/.individuell plan FØRSTELINJETJENESTER. NAV Boligtjenester Kommunal arbeidstrening Barneverntjenester Helsetjenester LAR Miljøarbeider Omsorgstjenester Individuell plan

8 SPESIALISTHELSETJENESTER. Akutt beh.rus RUS Døgntilbud LAR Rus Poliklinisk Tvang Psykisk helsevern, Somatikk ANDRE TJENESTER. Undervisning Frivillige organisasjoner KIF Omsorgsinstitusjoner Tannhelse

9 NYE Åpnings, salgs- og skjenkebestemmelser. Del av planen.. Kurs i ansvarlig alkoholhandtering for alle som søker salgs og skjenkebevilling (næringsliver,l ag og foreninger). -Alkoholloven Lokale åpnings og skjenkebestemmelser Konflikthandtering Rustrender Helse og rus.

10 PLANPROSESS MED VEKT PÅ: DELTAKELSE INNVOLVERING EIERSKAP KJENNSKAP SAMARBEID I samarbeid med KoRus –nord.

11 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN RITA H.ROALDSEN


Laste ned ppt "RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN. Alkoholloven Samhandlingsreformen Helse og omsorgstjenesteloven Folkehelseloven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google