Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Emnebeskrivelse Matematikk spiller en stor rolle i moderne samfunnsliv. Kunnskaper i matematikk er ofte avgjørende for yrkesvalg og senere karriere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Emnebeskrivelse Matematikk spiller en stor rolle i moderne samfunnsliv. Kunnskaper i matematikk er ofte avgjørende for yrkesvalg og senere karriere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Emnebeskrivelse Matematikk spiller en stor rolle i moderne samfunnsliv. Kunnskaper i matematikk er ofte avgjørende for yrkesvalg og senere karriere.

2 For et moderne samfunn er det avgjørende nødvendig med et høyt nivå når det gjelder matematisk forskning og anvendelse. Matematisk kunnskap er viktig som del av allmennkunnskap. Matematikk fremstår som et av skolens viktigste fag.

3 Studenten skal sette seg inn i følgende områder: - Tallforståelse og bruk av tallstørrelser Sammenligning og måling. Geometri gjennom lokalisering og arbeid med former. - Klassifisering og ordning. - Strategier og planlegging. Tallregning for første trinn i grunnskolen

4 Språkets rolle for matematikklæring. Barns former for symbolisering og sammenhengen med matematikk som språk. Betydningen kontekst har for læring og hvorledes barn utvider sin begrepsforståelse gjennom oversettelse av nye situasjoner til tidligere kunnskap. viklingen av elementer i barns tallbegrep.

5 - Læringsteori særlig knyttet til Piaget og Vygotsky. Forståelse av barns ulike sosiale og kulturelle bakgrunn og den rolle dette spiller for læreprosesser Forebygging, av matematikkvansker

6 Organisering og arbeidsformer Arbeidsformer Studentene vil få erfaring med arbeidsformer som kan anvendes i barnehage og i 1. klasse i grunnskolen. Undervisningen vil inneholde varierte arbeidsformer som for eksempel: - Gruppearbeid - Forelesninger - Veiledning - Individuelt arbeid

7 Studiet setter krav til selvstudium. Forelesningene vil ikke dekke hele pensum. I undervisningen vil en prøve å integrere den didaktiske delen i den faglige så langt råd er. Veiledning inngår som en naturlig del i de fleste aktiviteter.

8 Målområder og mål Faglig kunnskap Pedagogisk arbeid med barn Samhandling og refleksjon.

9 Faglig kunnskap ha kunnskap om barns undringskompetanse ha kunnskap om hva språket har å si for utviklingen av matematikk hos små barn ha innsikt i hvordan barn utvikler matematikkforståelse ha kjennskap til de matematiske emnene tall, regning med tall og geometri vise innsikt i matematisk kunnskap og aktivitet som er aktuell ut fra rammeplanen for barnehagen og læreplanen for det første året i grunnskolen

10 Pedagogisk arbeid med barn kunne bruke matematikk på varierte måter i pedagogisk arbeid med barn, for å utvikle deres matematiske kompetanse. kunne dokumentere barns matematiske kompetanse og læringsprosessene som fører frem til økt kompetanse vite hva det innebærer å være en kompetent samtalepartner/undringspartner være fortrolige med å observere og bruke matematikken i barns lek.

11 se matematikk i et bredt perspektiv være i stand til å knytte eksempler fra barns erfaringsverden til arbeidet med matematikk kunne delta i aktiviteter sammen med barn der matematiske kunnskaper virker sammen med andre kunnskapsfelt i samtale og lek ha bakgrunn for å legge til rette, gjennomføre og vurdere begynneropplæring i matematikk det første året i grunnskolen.

12 Samhandling og refleksjon kunne samtale med foreldre/foresatte og personalet i barnehagen om matematiske emner som elementer i barns utvikling vise innsikt i og kunne reflektere over bruk av leketøy, spill, IKT og andre tekniske hjelpemidler i faget kunne reflektere over hvordan ulike kulturer og fysiske omgivelser i barnehagen og skolen legger premisser for arbeidet med faget, og hvordan førskolelærere kan være med på å gjøre overgangen til skolen best mulig

13 Innhold Faglige emner Tall og regning med tall Tallsystemer Måling To- og tredimensjonal geometri

14 Didaktiske emner Barnets tallbegrepsutvikling Geometri og små barn Læringsteorier som er aktuelle i matematikk Begrepsutvikling i matematikk og språkets betydning for denne Pedagogen -den kompetente samtalepartner Dokumentasjon av barns læringsprosesser i matematikk

15 Det fysiske miljøets betydning for det matematiske barnehagebarnet Lekens betydning for barns matematiske utvikling Bruk av tekster (eventyr, sanger, rim, regler m.m) og spill Problemløsning og utforskning Barn som forskere Begynneropplæring i matematikk

16 Litteratur og kunnskapskilder Solem/Reikerås: ”Det matematiske barnet” Ca. 240 s. Artikkelsamling ”De små teller også” Ca. 100 s. Tangenten nr. 2/2003 Tema: Begynneropplæring Ca 20 s. M.J.Høines: ”Begynneropplæringen” Ca. 30 s. Lov om barnehager Rammeplan for barnehagen Q-0903B Artikler (deles ut eller tilgjengelig digitalt)

17 Supplerende litteratur: Doverborg/Samuelsson: ”Små barn i matematikkens verden” Nora Linden: ”Stillaser – om barns læring” Herbjørnsonsen, O. (1998): ” Rom, form og tall. Matematikkdidaktikk for barnetrinnet”

18 PAUSE


Laste ned ppt "Emnebeskrivelse Matematikk spiller en stor rolle i moderne samfunnsliv. Kunnskaper i matematikk er ofte avgjørende for yrkesvalg og senere karriere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google