Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ferjedrift i Nordland - Forvaltningsreformen/endret ansvar for Nordland fylkeskommune/ nøkkeltall - Ferjedrift utfordringer vedr mannskap og ferje - Fartsområde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ferjedrift i Nordland - Forvaltningsreformen/endret ansvar for Nordland fylkeskommune/ nøkkeltall - Ferjedrift utfordringer vedr mannskap og ferje - Fartsområde."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ferjedrift i Nordland - Forvaltningsreformen/endret ansvar for Nordland fylkeskommune/ nøkkeltall - Ferjedrift utfordringer vedr mannskap og ferje - Fartsområde - Sjøfartsdirektoratet - Anbud - Sommeren 2010

2 Forvaltningsreformen/endret ansvar nøkkel tall -Nordland fylkeskommune har valgt å fortsatt la ferjemiljøet i Statens vegvesen forvalte ferjedriften -Nordland fylkeskommune ble ved gjennomføringen av forvaltningsreformen tilført ansvar for 15 nye ferjesamband og har nå ansvaret for 21 samband og ansvaret for 75 ferjekaier -De overnevnte samband fraktet i 2009 i alt 1,5mill person bil enheter og 2,15 mill passasjerer -Sommertrafikk personbil enheter -37,4 % i mnd juni, juli og august -15,8 % i juli mnd

3 Utfordringer Mannskap -Oppbemanning om sommeren ca 300 personer -Viktig å rekruttere og beholde (mer attraktivt å jobbe offshore) -Regelverk for sertifisering av mannskap vanskeliggjør ”sjonglering” av personell mellom ferjer og ulike samband -Omdømme - jf mediaoppslag spesielt sommerstid -Tiltak lærling ordninger - Ferje -Ikke anskaffelser av nye ferjer innen for rammetilskuddssystemet -Endring av ferje materiell gjennom anbud

4 Forskrift om fartsområder §2 Definisjon av fartsområder Med fartsområde forstås et nærmere definert farvann et skip kan trafikkere, slik at dette direkte får betydning for skipets konstruksjon, utrustning, bemanning og drift. Fartsområdet omfatter alle farvann innenfor de ytre geografiske grenser som oppstilles. Skip, utstyr og besetning skal betraktes som en helhet, slik at det sertifikat som gir den største begrensning, skal være avgjørende for det fartsområde som tillates trafikkert. §§§ Fartsområde 1 Fartsområde 2 Fartsområde 3 Fartsområde 4 Fartsområde 5 Økende krav til materiell og mannskap

5 Sjøfartsdirektoratet Ferjedriften er regulert gjennom regelverk utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet –Bemanning på fartøy (størrelse på skift) –Sertifisering (hvert år) –Fartsområde (godkjenning av fartøy) –Lager regelverk: eks nytt regelverk farlig gods, verksettes 1. okt. vesentlige kostnader

6 Status for arbeidet med konkurranseutsetting Under anbudskontrakt i 2010 - Nesna Levang 2007-2014 - Forøy-Ågskardet 2008-2015 - Jektvik-Kilboghamn 2008-2015 - Melbu-Fiskebøl 2009-2015 - Vennesund-Holm 2010-2017 - Horn-Adalsvåg 2010-2017 - Horn-Igerøy-Tjøtta2010-2017 Utlyst og kontrakt ikke inngått - Tjøtta – Forvik 2011-2012 - Leirvika-Hemnesberget 2012-2013 - Festvåg-Misten 2012-2019

7 Status for arbeidet med konkurranseutsetting Utlysning ennå ikke skjedd: - Flostad – Austbø – Brasøy - Søvik - Sandnessj – Bjørn-Kopardal - Stokkvågen – Onøy - Sleneset - Lovund - Stokkvågen – Træna lyses ut innen juli 2010 - Andøy-Senja og Svolvær-Skutvik ikke avklart - Ferjesambandet i Rødøybassenget, Sund-Horsdal-Sørarnøy, Ørnes – Vassdalsvik-Meløysund ikke avklart

8 Gjennomføring av anskaffelse Arbeidet med konkurranseutsetting starter vanligvis senest to år før oppstart med ny løyvehaver. En del prinsipielle forhold må avklares: kontraktsområde og antall samband Kartlegge transportbehov kontraktsperiode reserveferje ordning rutetilbud

9 Ferjedisponering sommer 2010 Følgende endring i forhold til sommer 2009 –Innsettelse av suppleringsferje i perioden 25.06 – 05.08 i sambandene Vendesund – Holm Horn-Igerøy-Tjøtta –Arbeider med å leie innet større (92 pbe) til Svolvær –Skutvik i perioden 18.06 -15.08


Laste ned ppt "Ferjedrift i Nordland - Forvaltningsreformen/endret ansvar for Nordland fylkeskommune/ nøkkeltall - Ferjedrift utfordringer vedr mannskap og ferje - Fartsområde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google