Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016 - enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016 - enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommuneproposisjonen 2017 og RNB enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

2 «Status» fra 2015 – korrigerte frie inntekter Korrigerte frie inntekter i 2015 per innbygger, i % av landsgjennomsnittet 2 Korrigerte frie inntekter, inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraft- inntekter 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje146 Telemark102

3 «Hovedtabellen» - illustrasjonsberegninger fra KMD Fordelingsvirkning (kr per innb) Innt. garanti. ordn. (kr per innb) Realvekst (kr per innb) Anslag førsteårsvirkn. Innb Kostnads- nøkkel Grad. basistilsk. Regional pol. tilsk.Totalt Kr per innb.1000 kr 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje

4 Oppdaterte effektberegninger for utslag regionalpolitiske tilskudd 4 Innb TFKMDEndr Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Telemark Distriktsindeks Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje3634

5 Gradert basistillegg – effektberegninger Gjennomsnittlig reiseavstand for å nå 5000 innb. Gradert basistillegg (2015-data)Endring Uten tilbakeføringMed tilbakeføring 0805 Porsgrunn2, Skien2, Notodden4, Siljan9, Bamble4, Kragerø4, Drangedal22, Nome8, Bø4, Sauherad8, Tinn15, Hjartdal19, Seljord16, Kviteseid18, Nissedal33, Fyresdal39, Tokke24, Vinje27,

6 Ny kostnadsnøkkel – oppdaterte beregninger Grunnlag (2016-data)KMD (2014-data)Endring 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje

7 Systemvirkningen – med mer oppdaterte data FordelingsvirkningEndring Oppdaterte dataKMD1000 krKr per innb 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje

8 Skjønnstilskuddet mill. kr som er sammensatt slik:  mill. i basisramme (100 mill. lavere enn i år, som da overveltes til innbyggertilskuddet)  300 mill. til kompensasjon i en overgangsordning for bortfall av basistillegg, forbeholdt kommuner som slår seg sammen  120 mill. som tilbakeholdte midler til naturskader eller andre uforutsette hendelser  40 mill. kr til prosjektskjønn I 2017 skal fylkesmennene holde tilbake 5 % av basisrammen til naturskade og andre uforutsette hendelser  Basisrammen for Telemark i år er 41,5 mill.  Fra propen: «……..Det foreslås derfor gradvis å utjevne forskjellene i basisrammen mellom fylkene.» 8

9 Skjønnstilskuddet (2) Kompensasjonen over skjønnet for tap ved endringene i inntektssystemet i 2011 videreføres naturligvis ikke. Fordeling av basisrammen i år: 9

10 RNB 2016 Oppjustering av skatteanslaget med rundt 0,7 mrd. kr, hvorav 0,581 mrd. kr på kommunene (nominell vekst på 6,4 istedenfor 6,0 %) Deflator nedjustert fra 2,7 til 2,6 % (=0,4 mrd.) –Lønnsvekstanslaget nedjustert fra 2,7 til 2,4 %* –Oppjustering av konsumprisveksten fra 2,5 til 2,8 % *): Fra i fjor høst: Samlet lønnsmassegrunnlag (inkl. sosiale utgifter) per x 2,1 alternativt 1,9 % (1,9 % hvis lønnsglidningen også er budsjettert ute på enhetene). 10

11 Oppdatert skatteanslag 2016 (fra 6,0 % til 6,4 %) 11 Oppdatert skatteanslag (fra 6,0 % til 6,4 %) 0805 Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje461 Telemark Hele landet

12 Kommuneopplegget 2017 Realvekst samlede inntekter mellom 3,25 og 4 mrd. kr Realvekst i frie inntekter mellom 3,75 og 4 mrd. kr (1,1-1,2 %) –Hvorav kommunene mellom 3,45 og 3,7 mrd. kr –Satsing på rustiltak 0,3 mrd. kr –Demografi 2,1 mrd. kr (totalt 2,5) –Pensjonskostnader 0,85 mrd. kr (=0,5+0,35) Endr. i % Skatteinntekter ,1 Herav skatt på inntekt og formue ,4 Rammetilskudd ,0 Sum frie inntekter ,9 Kommunenes frie inntekter i 2015 og Mill. kr og pst

13 Kommunesektorens handlingsrom 2017 Mrd. kr Vekst i frie inntekter3, Merkostnader demografi-2,1 - Merkostnader pensjon-0,9 - Satsinger innenfor veksten i frie inntekter-0,3 Økt handlingsrom (reell vekst)0,5-0,75 + Effektiviseringskrav på 0,5 %1,2 13

14 «Enkeltelementer» å huske på Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere –Det tas sikte på gjennomføring fra Innlemming av boligsosialt tilskudd og boligsosialt kompetansetilskudd i rammetilskuddet Investeringsordningen for heldøgns omsorgsplasser –Regjeringen varsler at fra 2019 skal det utelukkende gis investeringstilskudd til prosjekter som gir netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser. Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Tilskudd til frivillighetssentraler –172,8 millioner i Forslås innlemmet i rammetilskuddet fra 2017, men i en overgangsperiode på 4 år vil det være en særskilt fordeling (tabell C). Øyeblikkelig hjelp og betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter psykisk helse- og/eller rus –Kommunal plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold for mennesker med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer innføres fra Rammene blir nærmere omtalt i statsbudsjettet, herunder beløp som skal overføres fra helseforetakene og fordeling mellom kommunene. –Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) innføres tidligst i


Laste ned ppt "Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016 - enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google