Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016 - enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016 - enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016 - enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

2 «Status» fra 2015 – korrigerte frie inntekter Korrigerte frie inntekter i 2015 per innbygger, i % av landsgjennomsnittet 2 Korrigerte frie inntekter, inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraft- inntekter 0805 Porsgrunn96 0806 Skien96 0807 Notodden104 0811 Siljan101 0814 Bamble99 0815 Kragerø101 0817 Drangedal99 0819 Nome99 0821 Bø100 0822 Sauherad99 0826 Tinn141 0827 Hjartdal122 0828 Seljord108 0829 Kviteseid100 0830 Nissedal114 0831 Fyresdal129 0833 Tokke147 0834 Vinje146 Telemark102

3 «Hovedtabellen» - illustrasjonsberegninger fra KMD Fordelingsvirkning (kr per innb) Innt. garanti. ordn. (kr per innb) Realvekst (kr per innb) Anslag førsteårsvirkn. Innb. 1.1.15 Kostnads- nøkkel Grad. basistilsk. Regional pol. tilsk.Totalt Kr per innb.1000 kr 0805 Porsgrunn35 7551847715276-4866889632 036 0806 Skien53 74516013415309-4866892949 929 0807 Notodden12 59998-18015977-486686978 782 0811 Siljan2 361268-1 436-1 144-2 3121 964668320756 0814 Bamble14 140-2-12865-65-486685557 848 0815 Kragerø10 636445-245143343-4866896310 242 0817 Drangedal4 111-42347-26-402556683201 316 0819 Nome6 630223-397105-69-486685513 653 0821 Bø5 977421-64015-204-486684162 486 0822 Sauherad4 346239-751-2-5141676683201 391 0826 Tinn5 913228-198737-486686573 885 0827 Hjartdal1 59490-653-672-1 235886668320510 0828 Seljord3 002431-483-167-219-486684011 204 0829 Kviteseid2 466480-4341561-486686811 679 0830 Nissedal1 439382243-365260-486688801 266 0831 Fyresdal1 29828824315546-486681 1661 513 0833 Tokke2 25219117415380-486681 0002 252 0834 Vinje3 689-2152431543-486686632 446 3

4 Oppdaterte effektberegninger for utslag regionalpolitiske tilskudd 4 Innb. 1.1.15TFKMDEndr. 0805 Porsgrunn35 755536 0 0806 Skien53 745806 0 0807 Notodden12 5999 0919 01576 0811 Siljan2 3612 773 0 0814 Bamble14 1406 7443 4893 255 0815 Kragerø10 63610 2207 7212 499 0817 Drangedal4 1114 5634 54221 0819 Nome6 6306 6616 744-82 0821 Bø5 97790 0 0822 Sauherad4 3463 5713 576-5 0826 Tinn5 9137 6547 62529 0827 Hjartdal1 5943 8574 404-547 0828 Seljord3 0025 5204 973547 0829 Kviteseid2 4665 512 0 0830 Nissedal1 4394 950 0 0831 Fyresdal1 2985 494 0 0833 Tokke2 25234 0 0834 Vinje3 68955 0 Telemark171 95378 1325 792 Distriktsindeks 20142015 0805 Porsgrunn6260 0806 Skien55 0807 Notodden4039 0811 Siljan5150 0814 Bamble4644 0815 Kragerø4038 0817 Drangedal3637 0819 Nome3738 0821 Bø5453 0822 Sauherad40 0826 Tinn2124 0827 Hjartdal4143 0828 Seljord3735 0829 Kviteseid27 0830 Nissedal3836 0831 Fyresdal2018 0833 Tokke2723 0834 Vinje3634

5 Gradert basistillegg – effektberegninger Gjennomsnittlig reiseavstand for å nå 5000 innb. Gradert basistillegg (2015-data)Endring Uten tilbakeføringMed tilbakeføring 0805 Porsgrunn2,06 93015 5832 746 0806 Skien2,26 98319 9897 152 0807 Notodden4,37 51610 565-2 272 0811 Siljan9,78 8729 444-3 393 0814 Bamble4,77 60111 023-1 814 0815 Kragerø4,97 65110 225-2 612 0817 Drangedal22,212 02913 024187 0819 Nome8,68 59510 200-2 637 0821 Bø4,57 5619 008-3 829 0822 Sauherad8,38 5169 568-3 269 0826 Tinn15,110 23311 664-1 173 0827 Hjartdal19,711 40811 794-1 043 0828 Seljord16,810 65711 384-1 453 0829 Kviteseid18,811 16611 763-1 074 0830 Nissedal33,812 83713 185348 0831 Fyresdal39,412 83713 151314 0833 Tokke24,812 68013 225388 0834 Vinje27,612 83713 730893 5

6 Ny kostnadsnøkkel – oppdaterte beregninger Grunnlag (2016-data)KMD (2014-data)Endring 0805 Porsgrunn6 9666 579387 0806 Skien4 2638 599-4 336 0807 Notodden2 3891 2351 155 0811 Siljan69263360 0814 Bamble1 372-281 400 0815 Kragerø3 3584 733-1 375 0817 Drangedal-1 591-1 739148 0819 Nome2 9321 4781 454 0821 Bø2 5542 51638 0822 Sauherad7831 039-255 0826 Tinn1 6411 348293 0827 Hjartdal255143112 0828 Seljord9741 294-320 0829 Kviteseid1 8561 184672 0830 Nissedal864550315 0831 Fyresdal550374176 0833 Tokke930430500 0834 Vinje-1 801-793-1 008 6

7 Systemvirkningen – med mer oppdaterte data FordelingsvirkningEndring Oppdaterte dataKMD1000 krKr per innb 0805 Porsgrunn10 2489 86838011 0806 Skien12 22116 607-4 386-82 0807 Notodden2 1969701 22697 0811 Siljan-5 402-5 4595724 0814 Bamble3 731-9194 650329 0815 Kragerø4 7663 6481 118105 0817 Drangedal-1 490-1 65316240 0819 Nome909-4571 366206 0821 Bø-1 185-1 219346 0822 Sauherad-2 500-2 234-266-61 0826 Tinn53821931954 0827 Hjartdal-2 406-1 969-438-275 0828 Seljord-434-65722474 0829 Kviteseid818150668271 0830 Nissedal687374313218 0831 Fyresdal883709174134 0833 Tokke1 352856496220 0834 Vinje-853159-1 012-274 7

8 Skjønnstilskuddet 1.651 mill. kr som er sammensatt slik:  1.191 mill. i basisramme (100 mill. lavere enn i år, som da overveltes til innbyggertilskuddet)  300 mill. til kompensasjon i en overgangsordning for bortfall av basistillegg, forbeholdt kommuner som slår seg sammen  120 mill. som tilbakeholdte midler til naturskader eller andre uforutsette hendelser  40 mill. kr til prosjektskjønn I 2017 skal fylkesmennene holde tilbake 5 % av basisrammen til naturskade og andre uforutsette hendelser  Basisrammen for Telemark i år er 41,5 mill.  Fra propen: «……..Det foreslås derfor gradvis å utjevne forskjellene i basisrammen mellom fylkene.» 8

9 Skjønnstilskuddet (2) Kompensasjonen over skjønnet for tap ved endringene i inntektssystemet i 2011 videreføres naturligvis ikke. Fordeling av basisrammen i år: 9

10 RNB 2016 Oppjustering av skatteanslaget med rundt 0,7 mrd. kr, hvorav 0,581 mrd. kr på kommunene (nominell vekst på 6,4 istedenfor 6,0 %) Deflator nedjustert fra 2,7 til 2,6 % (=0,4 mrd.) –Lønnsvekstanslaget nedjustert fra 2,7 til 2,4 %* –Oppjustering av konsumprisveksten fra 2,5 til 2,8 % *): Fra i fjor høst: Samlet lønnsmassegrunnlag (inkl. sosiale utgifter) per 31.12.15 x 2,1 alternativt 1,9 % (1,9 % hvis lønnsglidningen også er budsjettert ute på enhetene). 10

11 Oppdatert skatteanslag 2016 (fra 6,0 % til 6,4 %) 11 Oppdatert skatteanslag (fra 6,0 % til 6,4 %) 0805 Porsgrunn3 792 0806 Skien5 675 0807 Notodden1 337 0811 Siljan245 0814 Bamble1 485 0815 Kragerø1 113 0817 Drangedal432 0819 Nome686 0821 Bø639 0822 Sauherad455 0826 Tinn682 0827 Hjartdal174 0828 Seljord315 0829 Kviteseid257 0830 Nissedal158 0831 Fyresdal139 0833 Tokke268 0834 Vinje461 Telemark18 314 Hele landet581 000

12 Kommuneopplegget 2017 Realvekst samlede inntekter mellom 3,25 og 4 mrd. kr Realvekst i frie inntekter mellom 3,75 og 4 mrd. kr (1,1-1,2 %) –Hvorav kommunene mellom 3,45 og 3,7 mrd. kr –Satsing på rustiltak 0,3 mrd. kr –Demografi 2,1 mrd. kr (totalt 2,5) –Pensjonskostnader 0,85 mrd. kr (=0,5+0,35) 12 20152016Endr. i % Skatteinntekter148 317157 3156,1 Herav skatt på inntekt og formue136 597145 3756,4 Rammetilskudd122 434123 7191,0 Sum frie inntekter270 751281 0343,9 Kommunenes frie inntekter i 2015 og 2016. Mill. kr og pst

13 Kommunesektorens handlingsrom 2017 Mrd. kr Vekst i frie inntekter3,75-4 - Merkostnader demografi-2,1 - Merkostnader pensjon-0,9 - Satsinger innenfor veksten i frie inntekter-0,3 Økt handlingsrom (reell vekst)0,5-0,75 + Effektiviseringskrav på 0,5 %1,2 13

14 «Enkeltelementer» å huske på Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere –Det tas sikte på gjennomføring fra 1.1.2017. Innlemming av boligsosialt tilskudd og boligsosialt kompetansetilskudd i rammetilskuddet Investeringsordningen for heldøgns omsorgsplasser –Regjeringen varsler at fra 2019 skal det utelukkende gis investeringstilskudd til prosjekter som gir netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser. Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) Tilskudd til frivillighetssentraler –172,8 millioner i 2016. Forslås innlemmet i rammetilskuddet fra 2017, men i en overgangsperiode på 4 år vil det være en særskilt fordeling (tabell C). Øyeblikkelig hjelp og betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter psykisk helse- og/eller rus –Kommunal plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold for mennesker med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer innføres fra 2017. Rammene blir nærmere omtalt i statsbudsjettet, herunder beløp som skal overføres fra helseforetakene og fordeling mellom kommunene. –Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) innføres tidligst i 2018. 14


Laste ned ppt "Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016 - enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google