Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte GNA strategisk nettverk og Operative nettverk Felles funksjonskrav drift og vedlikehold København 2. Februar 2010 Odd Barstad Vegdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte GNA strategisk nettverk og Operative nettverk Felles funksjonskrav drift og vedlikehold København 2. Februar 2010 Odd Barstad Vegdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte GNA strategisk nettverk og Operative nettverk Felles funksjonskrav drift og vedlikehold København 2. Februar 2010 Odd Barstad Vegdirektoratet

2 Standarder for drift og vedlikehold –Norske standarder Forhold til GNA –Implementering av GNA –Arbeid i nettverket

3 Nasjonale standarder i Norge Vegloven gir hjemmel for å utarbeide retningelinjer for vedlikehold av offentlige veger Vedlikehold betyr her også drift (ikke vegbelysning) Vegdirektoratet har gitt slike retningelinjer i hb 111 avgrenset til riksveger, første utgave i 1988

4 Fastsettelse av standarder I Norge har vi siden begynnelsen av 1980-tallet forsøkt å fastsette standardene etter –Analyse av nytte/kost når standarden endres –Optimalt nivå velges –Standarden skal kunne gjennomføres ute på vegnettet med dagens metoder og utstyr –Venter likevel at det skjer utvikling når det gjelder metoder og utstyr som bedrer effektiviteten og kvaliteten

5 GNAs forslag om felles standard Dagens håndbok er ikke i tråd med GNA- forslaget Forslaget til ny håndbok er lagt opp etter samme lest som GNA-opplegget, med visse avvik

6 Ny Hb 111 Anvendelsesområder 1.Kommunikasjon med trafikanter og brukere 2.Kommunikasjon med politisk myndighet 3.Styring av drift og vedlikehold i Statens vegvesen 4.Styring av entreprisekontrakter

7 Mål for revisjonen av Hb 111 Utvikling av standarden og beskrivelsen: Gjennomførbar (forståelig, teknisk – og samfunnsøkonomisk optimal) Kalkulerbar Kontrollerbar Inkludere ny viten og erfaringer Endre standardnivå for vegdekker/vinterdrift/++

8 Innhold GNA 2006 Felles krav Vegen som konstruksjon Vegen som trafikksystem Sideanlegg Generelle oppgaver Beredskap Trafikkberedskap Renhold Vinterdrift Hb 111 2009 Felles krav Vegbane og sideområde Konstruksjoner (bru, kai, mm) Tunnel Vegutstyr Sideanlegg Grøntskjøtsel Renhold av vegområde Vinterdrift Spesielle bestemmelser

9 Objektkrav GNA 2006 Hensikt og funksjonskrav Definisjon Gyldighetsområde Supplerende krav Måleregler og grenseverdier Hb 111 2009 Gyldighet Formål og funksjon Krav, måleregler og grenseverdier Annet

10 Innføring av felles funksjonskrav GNA Funksjonskravene legges til grunn ved nasjonale revisjoner Implementering i henhold til landets planer for revisjon av sine standarder for drift og vedelikehold

11 Arbeid i nettverket 1-2 kontaktmøter pr. år Gjensidig orientering av fremdrift og planer Neste møte i april i Stockholm

12 Siste utvikling Omorganiseringer gir usikkerhet om hvem som skal/bør delta på kontaktmøtene Danmark er nå aktivt med i arbeidet


Laste ned ppt "Møte GNA strategisk nettverk og Operative nettverk Felles funksjonskrav drift og vedlikehold København 2. Februar 2010 Odd Barstad Vegdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google