Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NT – Evangeliene og Apostlenes gjerninger. Bibelen Basic Det gamle testamentet (GT) 1. Historiebøkene 2. De poetiske bøkene 3. Profetbøkene Det nye testamentet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NT – Evangeliene og Apostlenes gjerninger. Bibelen Basic Det gamle testamentet (GT) 1. Historiebøkene 2. De poetiske bøkene 3. Profetbøkene Det nye testamentet."— Utskrift av presentasjonen:

1 NT – Evangeliene og Apostlenes gjerninger

2 Bibelen Basic Det gamle testamentet (GT) 1. Historiebøkene 2. De poetiske bøkene 3. Profetbøkene Det nye testamentet (NT) 1. Evangeliene og Apostlenes gjerninger 2. Brevene 3. Johannes åpenbaring

3 De fem første bøkene i NT Matteusevangeliet Markusevangeliet Lukasevangeliet Johannesevangeliet Apostlenes gjerninger

4 Evangeliene Midtpunktet og høydepunktet Nøkkelen til å forstå resten av Bibelen

5 Hva er et evangelium? «Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos, så du kan vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i.» (Luk 1,1-4)

6 Hva er et evangelium? «Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos, så du kan vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i.» (Luk 1,1-4)

7 Hva er et evangelium? Jesus levde og virket i Israel blant folk øyenvitner fortalte videre det som skjedde skildringene ble skrevet ned

8 Hvilken sjanger er evangeliene? Antikk biografi Mer fokus på episodene enn på kronologien Hvilken betydning har personen for leseren?

9 Hvordan skiller evangeliene seg ut? Bygger på Det gamle testamentet Personen i biografien står opp igjen fra de døde… Alt ses i lys av slutten på fortellingen «Dette skjønte ikke disiplene med det samme. Men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette sto skrevet om ham, og at folket hadde hilst ham slik.» (Joh 12,16)

10 Ulik forståelse av Jesus før og etter oppstandelsen Før: Politisk og sosial frigjører Etter: Lidende frelser som sonet hele verdens synd

11 Forfatter og kontekst Matteus Tolleren Matteus Skrevet for en jødisk kontekst Markus Johannes Markus Skrevet til hedningkristne Lukas Legen Lukas Skrevet for hedningkristne Johannes Skiller seg ut Vitnesbyrd om Jesus Johannes (disippelen )

12 Handlingen i evangeliene Døperen Johannes Markerer overgangen til den nye pakt Jesu liv og virke Fortellinger, taler og lignelser Jesu død og oppstandelse Beskrives grundig og utførlig

13 Matteus, Markus og Lukas - hva er greia? Tidvis helt identiske – synoptisk: «se sammen» Markus som kilde til Matteus og Lukas Hva med forskjellene? Felles kilde utenom Markus + muntlige kilder

14 Hva er et evangelium? Troverdige beretninger fra folk som har møtt den oppstandne Jesus Fire ulike portretter av samme person

15 Apostlenes gjerninger Fortellingen om Kirkens første tid Forfatter: Lukas Sjanger: Historisk verk

16 Innhold «Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» (1,8) Kap 1-7: Jerusalem Kap 8-12: Judea og Samaria Kap 13-28: Lilleasia, Europa, Roma (= jordens ende...)

17 Sammenheng med Det gamle testamentet Jesus er oppfyllelsen av løftene Israelfolkets Gud; deres historie og Kirkens historie henger sammen

18 «En fortelling om høydepunktene» Høydepunktene, ikke hverdagene Gud er den samme i dag

19 «Markus vil fortelle oss noe…» Markus 14, 65-72 «- Nå kan du være profet!» Neste vers…


Laste ned ppt "NT – Evangeliene og Apostlenes gjerninger. Bibelen Basic Det gamle testamentet (GT) 1. Historiebøkene 2. De poetiske bøkene 3. Profetbøkene Det nye testamentet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google