Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningen på vareproduksjon i EU - hvordan ta del i denne? Tor E. Johnsen Vareproduksjonsdagen 2008 5. november 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningen på vareproduksjon i EU - hvordan ta del i denne? Tor E. Johnsen Vareproduksjonsdagen 2008 5. november 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningen på vareproduksjon i EU - hvordan ta del i denne? Tor E. Johnsen Vareproduksjonsdagen 2008 5. november 2008

2 Vareproduksjonsdagen 2008/tej Mulighetene innenfor Europen Research Area - ERA  Utviklingen innen EU  Bakgrunn  De enkelte finansieringsformene  Rammeprogrammet m/utlysninger  Era-Net  JTI  EuroStars  Deltakelse? -> Europeiske teknologiplattformer!

3 Vareproduksjonsdagen 2008/tej EU forskning: historien så langt Rammeprogrammene  1952: ECSC treaty; first projects started March 1955  1957: EURATOM treaty; Joint Research Centre set up  1983: ESPRIT programme  1984: First Framework Programme (1984-1987)  1987: “European Single Act” - science becomes a Community responsibility; Second Framework Programme (1987-1991)  1990: Third Framework Programme (1990-1994)  1993: Treaty on European Union; role of RTD in the EU enlarged  1994: Fourth Framework Programme (1994-1998)  1998: Fifth Framework Programme (1998-2002)  2000: European Research Area (Lisbon meeting)  2002: Sixth Framework Programme (2002-2006)  2006: Seventh Framework Programme (2007-2013) NoE ERA-NET ERA EURO- STARS JTI

4 Vareproduksjonsdagen 2008/tej Ramme- programmene Utviklingen av ERA ERA- NET JTI Euro- stars

5 Vareproduksjonsdagen 2008/tej 7. rammeprogram 2007 - 2013 Cooperation – Collaborative research People – Human Potential JRC (nuclear) Ideas – Frontier Research Capacities – Research Capacity JRC (non-nuclear) Euratom + XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

6 Vareproduksjonsdagen 2008/tej Fordeling av budsjett i EUs Syvende rammeprogram for perioden 2007 – 2013 (Tall i mill. euro) budsjett 1.350 9) Security 50.521 TOTAL 1.336 Research for the benefit of SMEs 4.291 IV - Capacities 1.43010) Space 610 8) Socio-economic Sciences and the Humanities 4.180 7) Transport (including Aeronautics) 1.900 6) Environment (including Climate Change) 2.300 5) Energy 3.500 4) Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies 9.110 3) Information and Communication Technologies 1.935 6.050 1) Health 32.292 I - Cooperation 2) Food, Agriculture and Biotechnology Uthevet – mest interessant for vareproduserende industri

7 Vareproduksjonsdagen 2008/tej NMP I FP7 - Nanovitenskap & -teknologi, Materialer og Produksjon Forbedre konkurransekraften til europeisk industri Målet nås ved:  Overgang til kunnskapsbasert industri;  Generering og applikasjon av kunnskap med stort potensial;  Styrke Europas ledelse innen nano, materialer and produksjons teknologier;  Dokumentert integrering av ulike teknologier og disipliner som demonstrerer industriell utvikling. 34 millioner sysselsatte 1500 milliarder € “added value”

8 Vareproduksjonsdagen 2008/tej Mål: Skape kontinuerlig innovasjon av produksjonsevne for å oppnå ledelse i industrielle produkter og prosesser globalt 3. Nye Produksjonsteknologier Utlysning Budsjett 2009 Budsjett 2010 Nov 08250 Juli 09315

9 Vareproduksjonsdagen 2008/tej NMP Theme – 3rd CALL - 2009 Outline of the Commission’s Proposal for NMP – Sep. 2008 NANO (6) MATERIALS (7) PRODUCTION (4) INTEGRATION (5+ 2) Large scale cooperative projects Collaborative projects Coordination & Support Actions (CSA) ERA Net ERA Net Plus SME-focused cooperative projects 3+ 1 Russia 2 23+ 1 SICA 211 21 Totals (22 + 2) 63 9 + 1 3 + 1 1 1 1 + [ 1 Bioref.] WP 2009 1 [ 1 Bioref. ]

10 Vareproduksjonsdagen 2008/tej NMP Theme – 4th CALL – 2010 Outline of the Commission’s Proposal for NMP NANO (8) MATERIALS (6) PRODUCTION (8) INTEGRATION (3) Large scale cooperative projects Collaborative projects Coordination & Support Actions (CSA) ERA Net ERA Net Plus SME-focused cooperative projects 1 + 2 INCO 2 23 + 1 INCO 115 21 Totals (25) 62 12 2 1 1 WP 2010 Neste sommer 1 2 2 Forslag!

11 Vareproduksjonsdagen 2008/tej Activity 4.3 New Production (4 topics) 4.3.1 Development and validation of new industrial models and strategies (0 topic) 4.3.2Adaptive production systems(2 topics) NMP - Year 3 4.3.3Networked production(0 topic) 4.3.5Exploitation of the convergence of technologies (0 topic) 4.3.2-2Adaptive control systems for responsive factories - SM LArge SMall Other SME 4.3.4-1 Automation and robotics for sustainable crop and forestry management – LA 4.3.4 Rapid transfer and integration of new technologies into the design and operation of manufacturing processes (2 topics) 4.3.4-2 Holistic and integrated approach to high-performance, reliable and adaptive machine tool design and production - SMEs SME Comments 4.3.2-1 Innovative pathways for sustainable chemical production – LA Fortsatt uoffisielt arbeidsprogram!

12 Vareproduksjonsdagen 2008/tej Denne utlysningen innen NMP – første frist 17. FEBRUAR 2009 (Bioraffinerier 3. des 2008)  To trinns prosess  10 siders utkast 17. februar 2009  Ja/nei mars 2009  Frist for trinn 2 antatt 22. juli 2009  Evaluering ferdig september 2009  Forhandlinger okt/nov 09 – jan 10  Prosjektstart desember 2009?  Fellesutlysninger og CSA egne frister!  OBS mye tid til interne forhandlinger i konsortiet!

13 Vareproduksjonsdagen 2008/tej Future and Emerging Technologies (FET) 1. Network and service infrastructures 2. Cognitive systems, interaction, robotics 3. Components, systems, engineering 4. Digital libraries and content 5. ICT for health 6. ICT for mobility & sustainable growth 7. ICT for independent living and inclusion Socio-economic goals Industry/Tech needs ICT - The Seven Challenges Technology focused challenges Application challenges for technology Basic research

14 Vareproduksjonsdagen 2008/tej Kommende utlysning ICT - Eksempler Frist 1. april 2009  Objective ICT-2009.2.1: Cognitive Systems and Robotics  Expected impact: Innovations in service robots, and industrial production and manufacturing processes.  Kommer 19. november!  Objective ICT-2009.3.1: Nanoelectronics Technology  Target outcome:  b)Manufacturing technologies (langsiktige prosjekter)

15 Vareproduksjonsdagen 2008/tej STRUCTURE FUNDING SCHEMES DELIVERABLES Collaborative projects NoEs Coordination actions Supporting actions + ERANET ERANET+ JTI IMS Strategic research topics implemented through a range of instruments Aimed at delivering industrial transformation Knowledge intensive industry High value added products & services New production paradigms & efficient production systems Sustainable industrial production & consumption Area 1:Nanosciences & Nanotechnologies Area 2: Materials Area3: New Production Area 4: Integration of technologies for industrial applications Strengthening of leadership fields & integration of knowledge ERA-Net er virkemiddel: Eksempel fra NMP BIA Virkemidler

16 Vareproduksjonsdagen 2008/tej Gi et ekstra insitament for felles utlysninger mellom nasjonale og regionale program Aksjonene skal gi høy tilleggsverdi i europeisk sammenheng: - Målet er felles pott mellom deltakende program - EU-kommisjonen skal legge 50% ekstra i potten 5-er regelen: 5 deltakende ‘råd’ fra 5 forskjellige medlems- eller assosierte land Felles utlysning med minst 5 M€ (Totalt budsjett) Maximal varighet 5 år ERA-NET Plus in FP7  If MS put together 6 M€, the Commission will provide 3 M€, for a total budget of 9 M€

17 Vareproduksjonsdagen 2008/tej Forskningsrådets strategi  Velge de ERA-Net som gir best uttelling  Prioriterte områder?  Komplementære til egne satsinger?  Kan heve kvaliteten på norsk forskning?  Pr i dag ingen Era-Net for vareproduksjon!  Norsk program vil sannsynligvis være BIA

18 Vareproduksjonsdagen 2008/tej Joint Technology Initiatives Global Monitoring for Environment and Security “GMES” Hydrogen and Fuel Cells for a Sustainable Energy Future “HFC” Towards new Nanoelectronics Approaches “ENIAC” Embedded systems “Artemis” Aeronautics and Air Transport “Clean Sky” Innovative Medicines for the Citizens of Europe “IMI” Other possible themes to be identified later… Manufacturing?

19 Vareproduksjonsdagen 2008/tej Fremgangsmåte for JTI  Ingen “ one size fits all ” tiln æ rming  Teknologiske utfordringer varierer  Interessentenes relasjoner forskjellige  Skreddersydde finansieringsordninger trengs  Behov for ledende prinsipper  Sikre effektivitet og varighet  St ø tte deltakernes langsiktige engasjement  F å frem å penhet, gjennomsiktighet og samarbeid  Legal basis  Felles tiltak settes opp under Artikkel 171 av EU-traktaten (R å det bestemmer, men Parlamentet konsulteres)

20 Vareproduksjonsdagen 2008/tej … Etc... Stage 1 Emergence & set-up Stage 2 Planning Stage 3 Implementation Vision Strategic Research Agenda Implementation Strategy Joint Technology Initiative - Art. 171 MSs MS Mirror group Public authorities in charge of research policy-making ETPs  JTIs (Joint Technology Initiative) FP

21 Vareproduksjonsdagen 2008/tej EUROSTARS (EUREKA)  Samarbeid mellom Eureka og FP7 (25%)  Forskningsintensive SMB (EU-definisjon)  Minst 10% av de fast ansatte engasjert i FoU eller  minst 10% av omsetningen er FoU  Spesielle krav til søker (se hjemmesiden)  Neste søknadsfrist 21. november  Norsk kontaktperson: Bjørn Henriksen, Forskningsrådet, bhe@forskningsradet.nobhe@forskningsradet.no http://www.forskningsradet.no/eureka

22 Vareproduksjonsdagen 2008/tej Deltakelse i Rammeprogrammet?  Må være en del av bedriftens strategi  Definere sin egen rolle i event. prosjekt  Sammen med andre norske partnere (Sintef, TI, …)  Delta i nettverk, bygge konsortier  Delta aktivt i Teknologiplattfomer (ManuFuture)

23 Vareproduksjonsdagen 2008/tej Takk for oppmerksomheten! Adresser:  http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html  www.cordis.lu/technology-platforms/home.html www.cordis.lu/technology-platforms/home.html  www.forskningsradet.no/eu www.forskningsradet.no/eu  tej@rcn.no tej@rcn.no


Laste ned ppt "Forskningen på vareproduksjon i EU - hvordan ta del i denne? Tor E. Johnsen Vareproduksjonsdagen 2008 5. november 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google