Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjonstrategi og praktisk analyse Universitetet I Agder Fakultet for samfunnsvitenskap 2016 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjonstrategi og praktisk analyse Universitetet I Agder Fakultet for samfunnsvitenskap 2016 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjonstrategi og praktisk analyse Universitetet I Agder Fakultet for samfunnsvitenskap 2016 1

2 Innleveringer gruppearbeid og presentAsjoner Universitetet I Agder 2016 Oddgeir Tveiten 25 September 2016 Sv 407 2016 Grupppeoppgave 11.2.2016 2

3 Oppgaveteksten for dagens gruppearbeid: A: Universitetet i Agder skal utarbeide en ny virksomhetsstrategi våren 2016 og som student i samfunnskommunikasjon er du invitert til å delta med innspill i dette strategiarbeidet. Det gjelder da spesielt ett område: Samhandlingen mellom Universitetet i Agder og de to campusbyene Kristiansand og Grimstad. B: Til det første møtet med informasjonsavdelingen ved UiA stiller også rektor, direktør og forskningsdirektøren. Rollen du og teamet ditt har fått er å presentere fire forskjellige problemstillinger eller utfordringer: 1. Hvordan vil du/dere som studenter foreslå at UiA anlegger sin kommunikasjonsplattform? Beskriv mulighetsrommet, sentrale interessenter, omlandet til UiA som universitet i en region og til slutt hva du forbinder med uttrykket “kommunikasjonsplattform. 2. Er der aktuelle eksempler, eller litteratur du kan peke på om universiteters utvikling av slike kommunikasjonsplattformer – i så fall hvilke? Hvordan går en fram? 3. Ta i bruk modellen i slide #4, som peker å sentrale dimensjoner i dette arbeidet. Se modell. 4. Ta i bruk modellen i slide #5, som peker på flere sentrale dimensjoner. Se modell. BRUK DENNE MALEN FOR Å ANLEGGE NOEN STIKKORD TIL FELLES DISKUSJON SEINERE. 25 September 2016 Sv 407 3

4 Organisasjoner som retorikere 4 Rammesettere Allierte Ad-hoc interesserte Tilførere Mottakere Rhetor/ Organi- sasjon

5 Aspekter ved organisasjonell kommunikasjon / retorikk 5 Interne omgivelser Holdninger til bransjen/sfæren Offentlig policy Berørte interessenter Organisasjon InteressenterInformasjonsoverflod Etiske standarder Verdier og livsstil

6 Elementer i strategisk kommunikasjon 1. Kartlegge omgivelsene 2. Analysere relasjoner 3. Definere utfordringen 4. Analysere situasjonen 5. Sette mål 6. Bestemme respons 7. Analysere målgrupper 8. Planlegge kommunikasjon 9. Gjennomføring 10. Evaluering 6

7 Svarslide #1 25 September 2016 Oddgeir Tveiten 7

8 Svarslide #2 25 September 2016 SV 407 8


Laste ned ppt "Kommunikasjonstrategi og praktisk analyse Universitetet I Agder Fakultet for samfunnsvitenskap 2016 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google