Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sjukmelding av kvinner – lite treffsikker hjelp? Liv Johanne Solheim NFR, Oslo 17.11.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sjukmelding av kvinner – lite treffsikker hjelp? Liv Johanne Solheim NFR, Oslo 17.11.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sjukmelding av kvinner – lite treffsikker hjelp? Liv Johanne Solheim NFR, Oslo

2 Vårt prosjekt: Sosiale faktorers innvirkning på sykefraværet Sosiale faktorer som virker direkte: kjønn, klasse, etnisitet Sosiale faktorer som virker indirekte: sosial samhandling i familien, på arbeidsplassen, hos legen og hjelpeapparatet, i lokalsamfunnet

3 Mi delundersøking Kvaliatativ studie av langtidssjukmeldte i alderen år To diagnosegrupper: Muskel/skjelett og lettare mentale lidingar 20 kvinner og 10 menn I dag: hovudfokus på kvinnene

4 Metode Kvalitative intervju Mål: Fange opp informantane si forståing av årsaker til sitt sjukefråver, samt erfaringar med å vere sjukmeldt

5 Funn: Årsaker - menn Arbeidsrelatert: Omstillingsprosessar, arbeidskonfliktar, hardt arbeidspress over tid, arbeidsulykke Hendingar i familien: plutselig dødsfall og lignende (medvirkende)

6 Funn: Årsaker - kvinner Forhold i privatsfæren: arbeids/omsorgsbyrde, tungt ansvar, manglande emosjonell og praktisk støtte Forhold i arbeidslivet: arbeidspress, liten kontroll- høge krav, grenselause jobbar, arbeidskonflikt Vanskelege livshendingar: seksuelt misbruk, lite anerkjenning og lignende Kombinasjon av påkjenningar på jobben/heime

7 Eksempel 1: Dagny (35 år) Einsleg mor, 2 barn 9 og 11 år Sjukmeldt i periodar over fleire år Strever med å meistre kvardagen – går utover oppfølging av barna Knapp økonomi gjer at ho presser seg i jobben meir enn ho har krefter til Lite sosialt nettverk

8 Balansegang..”Jeg jobba i 80% og holdt på frem til sommeren og beit tenna sammen. Jeg jobba og lagde mat til ungene – det var det livet jeg levde…utpå høsten spurte jeg om å få oppjustert stillinga til 100% fordi jeg trengte det veldig økonomisk…jeg klarte det frem til februar…..

9 Krevjande kvardagsliv ”Alt står på meg og slik har det vært siden vi flyttet hit..alle de praktiske tingene, dugnadsarbeidet osv…det å være eneforsørger i dag er ingen unnskyldning for noe som helst…Det er bare å bite tenna sammen og gjøre det du skal…”

10 Draumen ”Jeg drømmer om en kone – det kan være det samme med de mennene – som kunne lage middag en gang i uka, tatt oppvasken, vaska en gang i blant..”

11 Har vore einsleg mor for tre; no sambuar. Son narkoman i ung alder; sambuarens son psykiske problem Jobb på sjukeheim i mange år; jobben er livgivende – deprimert av ikkje å kunne jobbe Eksempel 2: Astrid (49 år)

12 Påkjenningar over tid ”Det har blitt sånn detta livet mitt at jeg har ikke kunnet ta hensyn til meg selv – selv om noen har sagt at nå må jeg ta meg en pause. Jeg har bare kjørt på”

13 Astrid: jobben som rekreasjon ”Alt begynte i 2007 – jeg hadde ikke vært sjukmeldt før det. Jobben er der jeg er kjent, respektert og akseptert og ja – føler at jeg er helt øverst.” ”Jobben har alltid vært viktig for meg.. Når den faller bort: misser energi, sjøltillit og føler seg mindre verdt..”

14 Kva viser desse eksempla? Belastningar i privatsfæren og jobben, men blir sjukmeldt frå jobben Forventningar til kvinner om å ha hovudansvar heime – handlingsrommet er begrensa – kan ikkje velje jobben

15 Konklusjonar Nødvendig å fokusere på totalsituasjonen: tiltak i arbeidslivet er viktig, men utilstrekkeleg Kvinner i ulike livsfaser og livssituasjonar har ulike behov Einslege forsørgjarar spesielt utsette

16 Tiltak for å redusere sjukefråveret Brukerstyrt familieassistent? Mobilisering av frivillige/nettverk? Meir fleksibel arbeidstid/situasjon? Legens rolle Forebygging

17 Interesserte kan lese meir ”The understanding of Norwegian women’s sickness absence: towards a holistic approach?”


Laste ned ppt "Sjukmelding av kvinner – lite treffsikker hjelp? Liv Johanne Solheim NFR, Oslo 17.11.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google