Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan møter vi fremtidens utfordringer i Groruddalen? Bydelsdirektør Maria Brattebakke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan møter vi fremtidens utfordringer i Groruddalen? Bydelsdirektør Maria Brattebakke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan møter vi fremtidens utfordringer i Groruddalen? Bydelsdirektør Maria Brattebakke

2 Hva har vi lært? Grundige foranalyser og et godt faktagrunnlag er nødvendig Utviklingsarbeid tar tid, og en må ha tålmodighet Forpliktende samarbeid mellom offentlige, private og frivillige aktører er avgjørende for å lykkes Områdebasert innsats gir resultater

3 Ny områdemetodikk Erfaringene fra områdeløftarbeidet er at samhandling mellom bydeler, byomfattende etater og statlige virksomheter gir læring og utvikling for alle parter Kan dette være en ny måte å samhandle på for å gi smidigere planprosesser og større gjennomføringsevne? Kan denne metodikken brukes også på den sosiale arena?

4 «Det moderne Norge» er i groruddalen Vi som jobber i Groruddalen har få å lære av. Vi må bygge veien mens vi går Å gi likeverdige tjenester krever nye metoder, ny kunnskap og endrede tjenester Vi må endre oss fra «gjøre for» til «hjelpe til å gjøre selv» - empowerment fremfor passivisering Bydelene må være bevisste sin rolle som lokalsamfunnsutvikler

5 Hvor står vi våren 2014? Det gjenstår å få fullt ut integrert områdesatsingene og tjenestetiltakene slik at metoder og erfaringer implementeres offensivt, og tjenestene holder fokus på områdene med avsluttede satsinger Sysselsettingsmålet er ikke nådd. Groruddalsbydelene ligger systematisk under bysnittet. Kan en bruke erfaringene fra satsingen så langt til å ta et krafttak på sysselsettings-arbeidet i form av en programsatsing over tid?

6 Groruddalen må vise vei, og vi har et stort ansvar for å utvikle tjenester, metoder og erfaringer som vil prege fremtidens Oslo.


Laste ned ppt "Hvordan møter vi fremtidens utfordringer i Groruddalen? Bydelsdirektør Maria Brattebakke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google