Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FALLTENDENS HOS ELDRE / GAMLE FALLTENDENS HOS ELDRE / GAMLE Renate Pettersen Avd. for rehabilitering og geriatri Aker sykehus Jan. 99.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FALLTENDENS HOS ELDRE / GAMLE FALLTENDENS HOS ELDRE / GAMLE Renate Pettersen Avd. for rehabilitering og geriatri Aker sykehus Jan. 99."— Utskrift av presentasjonen:

1 FALLTENDENS HOS ELDRE / GAMLE FALLTENDENS HOS ELDRE / GAMLE Renate Pettersen Avd. for rehabilitering og geriatri Aker sykehus Jan. 99

2 FALL - PROBLEMETS STØRRELSE I z30 - 40 % av alle eldre >65 år faller hvert år zHalvparten av disse faller flere ganger zCa. 80 % av alle eldreulykker skyldes fall zCa. 10 -15 % av alle fall fører til alvorlige skader zEstimert kostnad for samfunnet: over 1 milliard kroner (1997)

3 FALL - PROBLEMETS STØRRELSE II z50 % av fall hos eldre skjer i eller like utenfor hjemmet z50% av eldre i institusjon faller hvert år zKvinner faller oftere enn menn, og får oftere frakturer zHøyere mortalitet hos eldre menn etter alvorlig fallskade

4 FALL - PROBLEMETS STØRRELSE III z50% av alle >65 år blir hospitalisert etter fallulykker zDette utgjør 20% av alle skade - eller ulykkesrelaterte innleggelser zBetydelig morbiditet og mortalitet i forbindelse med alvorlige fallskader zSignifikant lengre liggetid enn hos yngre

5 Insidens av fallskader i hjemmet (U.s.Drammen + Stavanger, Tidsskr. DNLF 1995. N = 1460. Tall pr. 1000)

6 Hjemmeulykker - andel fallulykker etter alder og kjønn ( HASS 1988 )

7 HVA BETYR ET FALL ? zRent ” uhell ” zTegn på sykdom (akutt og/eller kronisk) zTegn på skrøpelighet z Fare for skade / alvorlig skade z Frykt for flere fall z Redusert aktivitet z Sosial tilbaketrekning

8 FALL - RISIKOFAKTORER zAlder zKjønn zAtferd zMobilitet zPostural kontroll zSansing zKognisjon z Sykdom z Omgivelser z Situasjoner z Medikamenter z Rusmidler

9 POSTURAL KONTROLL Muskel- aktivitet Sensoriske signaler -visuelle - vestibulære - proprioceptive Sentral ” processing ” cortex - cerebellum - basalganglier - hjernestamme

10 FALL - SKADEMEKANISMER 60% 20 % 15% 5%

11 MED. ÅRSAKER TIL FALL HOS ELDRE zCNS - lidelser zPerifere nevropatier zSynkope/nærsynkope zInfeksjoner zDiabetes (hypo- eller hyperglykemier ) zThyreoidealidelser z Muskel/skjelettlidelse z Væske - eller elektro- lyttforstyrrelser z Malnutrisjon z Konfusjonstilstander z Medikamentbivirkning z Alkohol

12 HÅNDTERING AV ELDRE SOM HAR FALT zAdekvat behandling av evt. fallskader zAnamnese (pasient + komparenter ! ) zKlinisk / nevrologisk u.s. Ernæringstilstand, mental funksjon, syn / hørsel zSupplerende u.s.

13 FOREBYGGELSE AV FALLSKADER zKartlegge fallrisiko zRedusere falltendens zIdentifisere risikofaktorer i nærmiljøet zTekniske hjelpemidler

14 KARTLEGGING AV FALLRISIKO zBT og puls (sittende / stående ) zFysioterapeut./ergoterapeut.vurdering zFunctional Reach ( Weiner et al. 1992) zTrunk Control Test (Collin et al. 1990) zTUG ( Podsiadlo et al. 1991) zWalkie-Talkie-test (Gustafson 1997 )

15 REDUSERE FALLTENDENS zIdentifisere og evt. behandle medisinske årsaker zSeponere unødvendige eller mistenkte medisiner zKorrigere sansesvikt zPåvirke risikoatferd der det er mulig zTrening ( styrke, utholdenhet, balanse )

16 RISIKOFAKTORER I NÆRMILJØET zTrapper,terskler zDårlig belysning zLøse tepper zGlatte / våte gulv zBadekar zDårlige innesko zLedninger z Lang avstand til toalett, telefon,dør, postkasse z Høye skap z ”Gammeldags” opp - varming z Ulendt terreng ved inngangen

17 TILTAK OG TEKNISKE HJELPEMIDLER zHjemmebesøk (lege, sykepl., ergo/fysioterapeut) zStøttehåndtak, gelender zArbeidsstol zToalettforhøyer, dusjstol m.fl. zEkstra telefon (er ) zHoftebeskyttere ( ”Safe - Hip”) zTrygghetsalarm

18 OPPSUMMERING zFall hos eldre er ofte et multifaktorielt problem zFalltendens er et faresignal og bør utredes zTverrfaglig tilnærming og håndtering viktig zKritisk holdning til medikamenter zStyrke -og balansetrening nyttig hos mange som supplement til andre tiltak zAlliansevirksomhet med alle nivåer i HT

19 LITTERATURREFERANSER I zDownton JH : ”Falls in The Elderly” (London:Edward Arnold; 1993) zSletvold et al.:”Geriatrisk utredning i Norden” (DNLF skriftserie 1997) zConnell et al.: ”FICSIT: Environmental and Behavioral Circumstances Associated With Falls..” (ArchFysMedRehabil 1997 vol.78 )

20 LITTERATURREFERANSER II zProvince et al.: ” FICSIT - the Effects of Exercise on Falls..” (JAMA 1995; 273: 1341 - 47) zRay et al.: ” A Randomized Trial of a Con- sultation Service to Reduce Falls..”( JAMA 1997; 278:557 - 562) zMulrow et al.: ”Physical Therapy was of Little Benefit..” (JAMA 1994; 271:519-24)

21 Litteraturreferanser III zTinetti et al.: Prevention of Falls Among The Elderly..”(NEnglJMed 1989;320:1055-1059) zTinetti et al.: ”A Multifactorial Intervention..” (NEnglJMed1994;331: 821- 827) zLauritzen et al.: ”Effect of External protectors on Hip Fractures” (Lancet 1993;341:11 - 13) zNyberg et al.: ”Incidence of Falls..” (ScandJSocMed 1997;vol. 25 no.1) zWolter & Studenski: ”A Clinical Synthesis of Falls Intervention Trials” (TopGeriatrRehabil 1996; 11(3): 9-19)


Laste ned ppt "FALLTENDENS HOS ELDRE / GAMLE FALLTENDENS HOS ELDRE / GAMLE Renate Pettersen Avd. for rehabilitering og geriatri Aker sykehus Jan. 99."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google