Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon 1. halvår 2001. Hovedtrekk - driftsresultater n n Dobling av driftsresultat i norsk virksomhet fra MNOK 13,1 til MNOK 27,7 n n Driftsresultat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon 1. halvår 2001. Hovedtrekk - driftsresultater n n Dobling av driftsresultat i norsk virksomhet fra MNOK 13,1 til MNOK 27,7 n n Driftsresultat."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon 1. halvår 2001

2 Hovedtrekk - driftsresultater n n Dobling av driftsresultat i norsk virksomhet fra MNOK 13,1 til MNOK 27,7 n n Driftsresultat konsern fra MNOK 6,8 til MNOK 19,9

3 Hovedtrekk - kostnadsutvikling n n Dobling av driftsresultat i norsk virksomhet fra MNOK 13,1 til MNOK 27,7 n n Driftsresultat konsern opp MNOK 13 til MNOK 19,1 n n Kostnadsreduksjon på 7%

4 Hovedtrekk - resultater n n Dobling av driftsresultat i norsk virksomhet fra MNOK 13,1 til MNOK 27,7 n n Driftsresultat konsern opp MNOK 13 til MNOK 19,1 n n Kostnadsreduksjon på 7% n n Konsernets underskudd mer enn halvert n n Virksomheten i Danmark gir underskudd og omsetningsnedgang

5 GRESVIG ASA Konsern GRESVIG ASA Konsern RESULTATREGNSKAP Pr. Pr. (tall i mill. NOK) 30.06.01 30.06.00 Brutto salgsinntekter 840,1 849,5 Vareforbruk 581,4 588,9 Lønn og sosiale kostnader 75,7 83,5 Andre driftskostnader 127,1 132,2 Ordinære avskrivninger 7,0 9,6 Goodwillavskrivninger 8,2 9,2 Driftsresultat 19,9 6,8 Netto finansposter - 23,3 - 16,7 Resultat før skatt - 4,2 - 9,9

6 GRESVIG ASA Konsern GRESVIG ASA Konsern RESULTATREGNSKAP (tall i mill. NOK) 2.kv. 2001 2.kv.2000 Brutto salgsinntekter 405,7 408,3 Vareforbruk 273,6 280,9 Lønn og sosiale kostnader 34,0 37,6 Andre driftskostnader 67,0 69,4 Ordinære avskrivninger 3,3 4,2 Goodwillavskrivninger 4,3 4,6 Driftsresultat 12,9 0,1 Netto finansposter - 13,0 - 10,2 Resultat før skatt 0,0 - 10,1

7 INTERSPORT Detail Danmark RESULTATREGNSKAP Pr. Pr. (tall i mill. NOK) 30.06.01 30.06.00 Brutto salgsinntekter 67,1 78,5 Bruttomargin 33,0 % 35,3 % Driftskostnader - 31,4 - 34,1 Driftsresultat - 7,8 - 6,4 Driftsmargin - 11,7 % - 8,1 % Resultat før skatt - 10,9 - 8,5

8 G-SPORT NORGE DETALJ RESULTATREGNSKAP Pr. Pr. (tall i mill. NOK) 30.06.01 30.06.00 Brutto salgsinntekter 155,1 154,1 Bruttomargin 42,4 % 41,1 % Netto driftsinntekter 65,0 63,1 Driftskostnader - 61,9 - 63,8 Driftsresultat 3,2 - 0,7 Driftsmargin 2,0 % - 0,5 % Resultat før skatt - 0,7 - 4,3

9 Salg første halvår opp 7% i G-Sport og 5,2% i Intersport kjedens butikker

10 GRESVIG KJEDEDRIFT AS RESULTATREGNSKAP Pr. Pr. (tall i mill. NOK) 30.06.01 30.06.00 Brutto salgsinntekter 694,0 683,0 Bruttomargin 25,8 % 26,0 % Netto driftsinntekter 112,7 106,2 Driftskostnader - 76,7 - 78,9 Driftsresultat 36,0 27,4 Driftsmargin 5,2 % 4,0 % Resultat før skatt 21,6 12,1

11 Gresvig ASA KONSERNBALANSE (tall i 1000 NOK) Pr. Pr. 30.06.01 30.06.00 30.06.01 30.06.00 Utsatt skattefordel 56 054 47 252 Goodwill 163 027 192 049 Andre anleggsmidler 121 050 131 089 SUM ANLEGGSMIDLER 340 131 370 391 Kundefordringer 161 423 156 501 Varebeholdninger 288 388 363 384 Andre omløpsmidler 53 619 46 645 SUM OMLØPSMIDLER 503 430 566 531 SUM EIENDELER 843 561 936 922

12 Gresvig ASA KONSERNBALANSE (tall i 1000 NOK) Pr. Pr. 30.06.01 30.06.00 30.06.01 30.06.00 EGENKAPITAL (inkl. minoritet) 151 546 204 710 LANGSIKTIG GJELD 441 013 334 157 KORTSIKTIG GJELD 251 002 398 055 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 843 561 936 922 EK % 18,0 % 21,8% Netto rentebærende gjeld 520.000 549.000

13 Fremtidsutsikter n n Inne i strategiprosess som vil legge grunnlag for betydelig endringer i selskapets driftsform og lønnsomhet n n Startet tiltak på en rekke områder som skal gi bedret lønnsomhet for neste finansår n n Danmark n n Handlingsplan for Danmark klar n n INTERSPORT Detalj skal ikke ha negativ resultateffekt i 2002

14 Gresvig ASA - ny organisasjonsstruktur

15 Sverre Helno Direktør, Detaljdivisjonen

16 Fokus på butikkdrift n Verdikjeden begynner med kunden n En effektiv verdikjede er nøkkelen til økt lønnsomhet n Sterke kjedekonsepter er vinnere i detaljandelen n Felles mål n Styrket dialog n Gjensidig tillit n Samarbeide tett med butikkene n Bruke kompetansen i organisasjonen n Utvikle medarbeiderne i butikk n Fortløpende utvikle og forbedre driftsmodellen


Laste ned ppt "Presentasjon 1. halvår 2001. Hovedtrekk - driftsresultater n n Dobling av driftsresultat i norsk virksomhet fra MNOK 13,1 til MNOK 27,7 n n Driftsresultat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google