Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon 1. halvår 2001. Hovedtrekk - driftsresultater n n Dobling av driftsresultat i norsk virksomhet fra MNOK 13,1 til MNOK 27,7 n n Driftsresultat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon 1. halvår 2001. Hovedtrekk - driftsresultater n n Dobling av driftsresultat i norsk virksomhet fra MNOK 13,1 til MNOK 27,7 n n Driftsresultat."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon 1. halvår 2001

2 Hovedtrekk - driftsresultater n n Dobling av driftsresultat i norsk virksomhet fra MNOK 13,1 til MNOK 27,7 n n Driftsresultat konsern fra MNOK 6,8 til MNOK 19,9

3 Hovedtrekk - kostnadsutvikling n n Dobling av driftsresultat i norsk virksomhet fra MNOK 13,1 til MNOK 27,7 n n Driftsresultat konsern opp MNOK 13 til MNOK 19,1 n n Kostnadsreduksjon på 7%

4 Hovedtrekk - resultater n n Dobling av driftsresultat i norsk virksomhet fra MNOK 13,1 til MNOK 27,7 n n Driftsresultat konsern opp MNOK 13 til MNOK 19,1 n n Kostnadsreduksjon på 7% n n Konsernets underskudd mer enn halvert n n Virksomheten i Danmark gir underskudd og omsetningsnedgang

5 GRESVIG ASA Konsern GRESVIG ASA Konsern RESULTATREGNSKAP Pr. Pr. (tall i mill. NOK) Brutto salgsinntekter 840,1 849,5 Vareforbruk 581,4 588,9 Lønn og sosiale kostnader 75,7 83,5 Andre driftskostnader 127,1 132,2 Ordinære avskrivninger 7,0 9,6 Goodwillavskrivninger 8,2 9,2 Driftsresultat 19,9 6,8 Netto finansposter - 23,3 - 16,7 Resultat før skatt - 4,2 - 9,9

6 GRESVIG ASA Konsern GRESVIG ASA Konsern RESULTATREGNSKAP (tall i mill. NOK) 2.kv kv.2000 Brutto salgsinntekter 405,7 408,3 Vareforbruk 273,6 280,9 Lønn og sosiale kostnader 34,0 37,6 Andre driftskostnader 67,0 69,4 Ordinære avskrivninger 3,3 4,2 Goodwillavskrivninger 4,3 4,6 Driftsresultat 12,9 0,1 Netto finansposter - 13,0 - 10,2 Resultat før skatt 0,0 - 10,1

7 INTERSPORT Detail Danmark RESULTATREGNSKAP Pr. Pr. (tall i mill. NOK) Brutto salgsinntekter 67,1 78,5 Bruttomargin 33,0 % 35,3 % Driftskostnader - 31,4 - 34,1 Driftsresultat - 7,8 - 6,4 Driftsmargin - 11,7 % - 8,1 % Resultat før skatt - 10,9 - 8,5

8 G-SPORT NORGE DETALJ RESULTATREGNSKAP Pr. Pr. (tall i mill. NOK) Brutto salgsinntekter 155,1 154,1 Bruttomargin 42,4 % 41,1 % Netto driftsinntekter 65,0 63,1 Driftskostnader - 61,9 - 63,8 Driftsresultat 3,2 - 0,7 Driftsmargin 2,0 % - 0,5 % Resultat før skatt - 0,7 - 4,3

9 Salg første halvår opp 7% i G-Sport og 5,2% i Intersport kjedens butikker

10 GRESVIG KJEDEDRIFT AS RESULTATREGNSKAP Pr. Pr. (tall i mill. NOK) Brutto salgsinntekter 694,0 683,0 Bruttomargin 25,8 % 26,0 % Netto driftsinntekter 112,7 106,2 Driftskostnader - 76,7 - 78,9 Driftsresultat 36,0 27,4 Driftsmargin 5,2 % 4,0 % Resultat før skatt 21,6 12,1

11 Gresvig ASA KONSERNBALANSE (tall i 1000 NOK) Pr. Pr Utsatt skattefordel Goodwill Andre anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Kundefordringer Varebeholdninger Andre omløpsmidler SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

12 Gresvig ASA KONSERNBALANSE (tall i 1000 NOK) Pr. Pr EGENKAPITAL (inkl. minoritet) LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD EK % 18,0 % 21,8% Netto rentebærende gjeld

13 Fremtidsutsikter n n Inne i strategiprosess som vil legge grunnlag for betydelig endringer i selskapets driftsform og lønnsomhet n n Startet tiltak på en rekke områder som skal gi bedret lønnsomhet for neste finansår n n Danmark n n Handlingsplan for Danmark klar n n INTERSPORT Detalj skal ikke ha negativ resultateffekt i 2002

14 Gresvig ASA - ny organisasjonsstruktur

15 Sverre Helno Direktør, Detaljdivisjonen

16 Fokus på butikkdrift n Verdikjeden begynner med kunden n En effektiv verdikjede er nøkkelen til økt lønnsomhet n Sterke kjedekonsepter er vinnere i detaljandelen n Felles mål n Styrket dialog n Gjensidig tillit n Samarbeide tett med butikkene n Bruke kompetansen i organisasjonen n Utvikle medarbeiderne i butikk n Fortløpende utvikle og forbedre driftsmodellen


Laste ned ppt "Presentasjon 1. halvår 2001. Hovedtrekk - driftsresultater n n Dobling av driftsresultat i norsk virksomhet fra MNOK 13,1 til MNOK 27,7 n n Driftsresultat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google