Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organiske forbindelser med flere funksjonelle grupper, isomeri, benzen og benzen- derivater.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organiske forbindelser med flere funksjonelle grupper, isomeri, benzen og benzen- derivater."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organiske forbindelser med flere funksjonelle grupper, isomeri, benzen og benzen- derivater

2 Forbindelser med flere ulike funksjonelle grupper I alle forbindelser med en –COOH-gruppe skal karboksylgruppen prioriteres og klassifiseres som karboksylsyrer

3 Isomeri – strukturisomeri Når to forbindelser har samme molekylformel, men ulik strukturformel, er de strukturisomere –Karbonkjeden kan være bygd opp ulikt –Den funksjonelle gruppen kan ha ulik plassering på karbonkjeden –Det kan være ulike funksjonelle grupper i molekylene

4 Isomeri – stereoisomeri Når to forbindelser har samme molekyl- og strukturformel, men har ulik romlig orientering av atomene, er de stereoisomere –Det kalles cis-trans-isomeri når det er dobbeltbinding i molekylet –Det kalles speilbildeisomeri når molekylstrukturene er speilbilder av hverandre. –Et kiralt C-atom har fire ulike atomer/atomgrupper festet til seg

5 Aromatiske forbindelser – benzen Formel: C 6 H 6 Struktur: benzenring Molekyler med benzenring betegnes aromatiske forbindelser Benzen er en fargeløs og giftig væske

6 Aromatiske forbindelser – benzen Navnsetting: Aromatiske hydrokarboner: –benzen og metylbenzen –naftalen og antracen –PAH

7 Benzenderivater – fenoler Et benzenderivat er en forbindelse dannet av benzen Fenol er et benzenderivat der ett eller flere H-atomer på benzenringen er erstattet av –OH-gruppe(r) –Formel: C 6 H 5 OH –Bakteriedrepende, finnes i røkt mat –Systematisk navn ender på -ol –Antall hydroksylgrupper i ringen betegnes diol, triol, triol

8 Benzenderivater - benzosyre Benzozyre er et benzenderivat der et H-atom blir erstattet av –COOH-gruppen –Formel: C 6 H 5 COOH –Konserveringsmiddel, finnes naturlig blant annet i bær –Salisylsyre er smertestillende og febernedsettende –Flere funksjonelle grupper kan være bundet til benzenringen

9 Benzenderivater – aromatiske aldehyder Benzaldehyd er det enkleste aromatiske aldehydet –Et H-atom bundet til et C-atom på benzenringen er erstattet av en –CHO-gruppe –Formel: C 6 H 5 CHO –Brukes til fremstilling av bl.a. benzozyre Vanillin –Likt som benzaldehyd, men har en OH-gruppe i tillegg til –CHO-gruppen –Formel: CH 3 OC 6 H 3 (OH)CHO eller C 8 H 8 O 3 –Brukes som aromastoff i næringsmidler

10 Stoffgrupper – en oversikt

11


Laste ned ppt "Organiske forbindelser med flere funksjonelle grupper, isomeri, benzen og benzen- derivater."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google