Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Adoptivfamiliers erfaringer med hjelpeapparatet En kvalitativ undersøkelse i forbindelse med spesialistpermisjon, foretatt av psykologspesialist Marthe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Adoptivfamiliers erfaringer med hjelpeapparatet En kvalitativ undersøkelse i forbindelse med spesialistpermisjon, foretatt av psykologspesialist Marthe."— Utskrift av presentasjonen:

1 Adoptivfamiliers erfaringer med hjelpeapparatet En kvalitativ undersøkelse i forbindelse med spesialistpermisjon, foretatt av psykologspesialist Marthe Oldren Smørdal, BUP Lian St.Olavs hospital.

2  Opplevde holdninger og kunnskap i BUP  Egne hypoteser spriket  Ikke mange familier, men viktig for de det gjelder  Færre adopsjoner nå, men flere SN og eldre barn  Ikke et mål at alle skal kunne alt, men en bevisstgjøring Bakgrunn

3  Annonsering  Intervju  Utvikling: Først BUP, deretter mer vidtgående Metode

4  Adopterte som gruppe klarer seg bra  Kriterie her: Å ha hatt/ ha behov for hjelp foruten den ordinære oppfølgingen gjennom helsestasjon etc. VIKTIG

5  14 familier  Stor variasjon i antall barn  Noen kun adopterte barn, andre egenfødte i tillegg  Stor variasjon mht hjelpebehov  Fellestrekk: Svært engasjerte! Deltagere

6 Erfaringer med BUP Positivt  God å ha som støtte ift arbeid opp mot kommune, skole etc.  Har bidratt med forståelse for hva tidligere erfaringer har å si Negativt  For lite kunnskap om tilknytning («ordet tilknytning ble ikke nevnt»)  Ikke tilstrekkelig mulighet for å snakke om adopsjonen  For mye fokus på adhd/ autisme (skjemaer ift dette)  «Føler vi gikk gjenom ei papirmølle»  Foreldre har følelsen av å måtte kjempe for å bli trodd  Opplevde sykeliggjøring av adopterte  «Innen vi var ferdige med utredningen, hadde situasjonen løst seg selv»  Kunnskapen om hva barna bærer med seg, er for dårlig.  Mye forståelse og støtte, men ikke fått nok konkrete råd.  Følte at BUP mente de var eksperter, mens foreldrene ikke forsto noe («vanskelig å føle at man skjønner mye, men at man ikke snakker om det samme»).  «Vi følte vi måtte motbevise litt»  BUP var for «låst» i en oppfatning  Har for lite å tilby (f.eks kun WS)

7  Å måtte drive sakene selv  Ting tar for lang tid  Ingen som koordinerer de ulike tilbudene, ingen som ser helheten. Skulle gjerne hatt en kontaktperson som talte barnets sak!  Barnet ble kun sammenlignet med andre adopterte, ikke sett «som et eget individ» (blir behandlet som en del av «gruppen adopterte»).  Mange møter, mye prat, men kommer ikke videre. For lite skjer mellom møtene.  For mye fokus på å dokumentere, ikke handle. Frustrasjon

8  Ha tro på at foreldrene kjenner barna sine  Husk søsknene!  Adoptivbarna har store sko å fylle  BUP som lavterskel konsultasjon på helsestasjon? Lavere terskel for raske råd.  «Ikke nødvendigvis barnet som har en diagnose, men situasjonen som skaper forbigående vansker».  Ofte behov for å bare snakke med noen som en sparringspartner, istedenfor alle skjema.  Mer empati i det profesjonelle  Vær sensitiv ovenfor barnet (f.eks når det gjelder spørsmål om bakgrunn)  Vær ydmyk, innrøm om du ikke kan noe  Forstå tilknytning Gode råd

9  Gi mer kunnskap om traumer  Hjelpeapparatet må ikke oppføre seg som om man ber om noens sparepenger  Mer helhetlig oversikt over hjelpeapparatet. Det virker ikke som om noen føler seg forpliktet til å vise fram hele tilbudet.  Når foreldre bruker tid på å fylle ut skjema, er det viktig at de blir lest  Foreldreveiledning er viktig.  Hjelpeapparatet må være en støtte for hele familien!  Tro på behovet for hjelp! Det er en stor byrde å ikke bli trodd. Når man ikke blir trodd av hjelpeapparatet, er det vanskelig å bli trodd av familie og venner også.  Husk fokus på skaden, ikke atferden. Gode råd fortsetter…

10  «Behandler hadde relevante spørsmål til barnet: «Tror du foreldrene dine er glade i deg?»  «Behandler leste like mye ut av det barnet ikke svarte på»  «Terapeuten hadde tålmodighet og respekt for at barnet ikke svarte»  «Omskriving av historien sammen med barnet: Lagde eventyr om et å bli adoptert: Det å bli adoptert er ikke bare å bli forlatt, men handler også om å få en ny familie.»  «Noen ganger forstår ikke skolen rekkevidden av vanskene fordi foreldrene jobber så hardt hjemme.»  «Det er systemene som er vanskelige, ikke barna.»  «Skjema fylles ut gang på gang»  «Man er ikke vanskelig om man ikke er enig»  «Ikke let etter diagnoser før foreldrene har fått forklare situasjonen»  «Tenk at problemet er større enn det som vises.»  «BUP var gode til å sette ord på det som var vanskelig. Masse kompetanse.»  «Det har blitt opplevd som fint å få avslutte samtalen på en god måte selv om det har tatt lengre tid enn en time.»  «Både kjemi og kunnskap var vesentlig»  «Godt å få diskutere og få råd» Eksempler på utsagn:


Laste ned ppt "Adoptivfamiliers erfaringer med hjelpeapparatet En kvalitativ undersøkelse i forbindelse med spesialistpermisjon, foretatt av psykologspesialist Marthe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google