Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anskaffelse synstekniske hjelpemidler Leverandørmøte 23.09.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anskaffelse synstekniske hjelpemidler Leverandørmøte 23.09.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anskaffelse synstekniske hjelpemidler Leverandørmøte 23.09.2015

2 NAV, 25.09.2016Side 2 Organisering av en anskaffelse Interessenter: Departement Leverandører Brukere HMS Avtaleeier HoT Direktoratet Politikere Borgere KOFA Formidlere Kommuner

3 NAV, 25.09.2016Side 3 Innkjøpsteam  Tore Høiland - Prosjektleder  Herleif Botolfsen - Juridisk rådgiver  Oddbjørn Arntsen - støtte NAV Hjelpemiddelsentralene:  Roger Ståle Pedersen – HMS Møre og Romsdal  Merete Bøe – HMS Buskerud  Gaute Mohn Jensen – HMS Hedmark

4 NAV, 25.09.2016Side 4 Innkjøp siste år med prognose 2015 KategoriProdukt Antall 2013 Kr 2013 Antall 2014 Kr 2014 Prognose 2015 Kr 2015 220318Lesetv 1792 29 676 758 1702 28 846 233 131627 030 000 221803Lydbokspiller 1835 5 304 600 1622 5 459 656 17785 713 000 223021Lesemaskin 204 3 454 873 128 2 022 943 1362 172 000 223903Leselister 157 7 678 305 168 6 969 107 31813 544 000 223906Printere 40 1 366 086 56 1 749 247 16487 000 223912Programvare 500 3 322 223 418 3 046 748 3482 983 000 220390Deler 4 711 300 5 095 075 4 424 000 970121Tjenester 934 023 1 036 099 760 000 970321Tjenester 900 904 917 387 891 000 970521Tjenester 95 902 102 078 273 000 970621Tjenester 583 580 842 593 640 000 Totalt58 028 554 56 087 166 58 917 000

5 NAV, 25.09.2016Side 5 Hva trenger NAV på ny avtale? Dagens avtale:  LeseTV – 12 poster = 67 leseTV  Leselister – 15 poster = 57 leselister  Punktprintere – 3 poster = 3 punktprintere  Daisyspillere – 4 poster = 8 produkter  Lesemaskiner – 3 poster = 7 produkter  Programvare – 5 poster = 19 produkter

6 NAV, 25.09.2016Side 6 Krav til produktene  CE - merking  Samsvarserklæring  Risikoanalyse  Generell standard for tekniske hjelpemidler  Elektrisk sikkerhet  Elektromagnetisk kompatibilitet

7 NAV, 25.09.2016Side 7 Utfordringer  Prisdumping  Riktige skal-krav  Riktig produkt i riktig post  Parallelle rammeavtaler

8 NAV, 25.09.2016Side 8 Dispensasjoner  2014 - 51 enheter  2015 pr 01.07 – 31 innkjøp  Betyr dette at dagens anskaffelse har truffet godt?

9 NAV, 25.09.2016Side 9 Hva er ikke på avtale  Programvare for mobiltelefon  Noteringshjelpemidler  Elektroniske luper

10 NAV, 25.09.2016Side 10 Økonomisk ramme  Med en avtaleperiode på 2 år +1år +1år representerer anskaffelsen en estimert økonomisk ramme på ca 236 millioner kr mot 272 millioner kr på inneværende avskaffelse  Dette er en nedgang på ca 15,5 % i forhold til inneværende anskaffelse

11 NAV, 25.09.2016Side 11 Føringer  Bredt sortiment  Leveringsdyktige leverandører  Høy fag/brukerkunnskap hos leverandørene  Innovasjon  Brukervennlige produkter  Servicevennlige produkter  Design  Opprettholde eller øke antall leverandører  Miljøkrav  Etisk handel

12 NAV, 25.09.2016Side 12 Nye avtaler våren 2016 ?  God dekning av brukerens behov – Hva er ”godt nok”? Vi legger til grunn minimum 90% dekning. 10% dispensasjonssøknader.

13 NAV, 25.09.2016Side 13 Inkomne spørsmål  Spørsmål: Hvordan bestemmes hvilke kategorier som skal være parallelle?  Spørsmål: Hvordan informeres HMS? Hvordan følges intensjonene i avtalen opp av NAV Anskaffelser vis-a-vis HMS?  Spørsmål: Hvordan skal NAV samarbeide med leverandørene i avtaleperioden?  Spørsmålet: Vil NAV i legge til rette for at tilpassing av programvare/ PC er med når installasjoner bestilles?

14 NAV, 25.09.2016Side 14 Spørsmål forts.  Spørsmålet: Vil NAV åpne for at brukere kan bestille opplæring utover support direkte fra leverandør? Kan det tenkes å kunne innføres en form for «Brukerpass», hvor bruker tildeles ett gitt antall timer/ kr.?  Når forventes anbudet å utlyses?  Er det en to årsperiode eller 4 årsperiode som er tenkt for kommende anbud?  Testprosedyrer om hvordan produktene testes bør vedlegges.  Blir fagpersoner, vedtak eller innkjøp (utover referansegruppen) på hjelpemiddelsentralene kontaktet for innspill.

15 NAV, 25.09.2016Side 15 Spørsmål forts.  Det foreligger et regelverk for anvendelsen av anbudet, men praktiseringen av det er forskjellig innen de forskjellige kategoriene. Kan vi forvente at det ved neste anbud vil være enhetlige regelsett og at de forskjellige sentraler etterlever de på en mer enhetlig måte enn hva tilfelle er i dag?  Det skjer endringer innen NAV som påvirker oss leverandører. Dette skjer både innenfor og kanskje spesielt utenfor anbudet. Vi ber NAV vurdere en varsling om slike endringer som påvirker vår omsetning og kostnader i god tid, slik at vi i mindre grad blir skadelidende.  Vi har i dag parallelle avtaler, men det er nr 1 produktet som i all hovedsak innvilges. Dette til tross for at bruker har testet og bedt om et annet produkt. Dette i hvert fall på de fleste kategoripostene. Dersom også neste anbud skal etterleves slik, påfører det oss leverandører store bindinger av kapital i varelager, da vi må lagerføre produkter vi kanskje kan håpe på omsetning av om et år.  Et marked er avhengig av at det finnes etterspørsel og tilbydere. Synsmarkedet er meget lite og det foreligger relativt sterk konkurranse. Siden NAV i dette markedet er en av de ytterst få som etterspør produkter, vil også de handlingene NAV gjør i stor grad påvirke leverandørenes situasjon. I alle markeder er det leverandører (..og kunder) som kommer og går. Likevel i små markeder kan skjevfordeling av kjøper med stor makt desimere tilbudet. NAV bør være tjent med mange nok og gode nok tilbydere. Er dette noe som NAV vurderer i sin atferd i anbudsutøvelsen og anbudsutformingen?


Laste ned ppt "Anskaffelse synstekniske hjelpemidler Leverandørmøte 23.09.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google