Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Historisk tilbakeblikk på fagbevegelsen. Fellesskap og kollektive avtaler NTL 9. mars 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Historisk tilbakeblikk på fagbevegelsen. Fellesskap og kollektive avtaler NTL 9. mars 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Historisk tilbakeblikk på fagbevegelsen. Fellesskap og kollektive avtaler NTL 9. mars 2016

2 Konrad Nordahl, foredragsmanus 1949 ”Fagorganisasjonen er et produkt av det industriell-kapitalistiske samfunnet. Det var samfunnsformenes utvikling i begynnelsen av det forrige århundre som skapte behovet for en faglig organisasjon til ivaretakelse av lønnsmottakernes interesser, og klassekampen ble organisert.”

3 Slutt på tradisjonell beskyttelse Ed. Bull:” kapitalismens frigjørende fase” Fagforeninger – fagforbund – Arbeidernes faglige landsorganisasjon (1899) Et produkt av industrisamfunnet

4 Jerntariffen 1907: Den første landsomfattende tariffavtalen Anerkjenning av organisasjonsretten Arbeidsgivernes styringsrett Ulike strategier, faglig fellesskap Ledelse og medlemmer – ulike perspektiver

5 Venstrestat og arbeideropprør ”Kamp mot klassekampen” Fagopposisjonen av 1911: Bort med tariffavtalene! Første verdenskrig viser klassesamfunnet En revolusjonær fagorganisasjon? En ”revolusjonsforsikringspremie”

6 Fellesskap gjennom krise og konflikter Politisk splittelse, faglig fellesskap Styrket gjennom arbeidskonflikter Solidaritet med arbeidsløse? Solidaritet nedenfra - men ikke for gifte kvinner

7 Fram mot Hovedavtalen av 1935 Borgerlig front mot arbeiderbevegelsen De «arbeiderfiendtlige lovene» Nye grupper til fagorganisasjonen Mellom kamp og forhandlinger Hva betydde Hovedavtalen? Nygaardsvolds regjering

8 Krigstidas planlegging av etterkrigstida * Visjoner: «Framtidens Norge» Realiteter: Dahl-Nordahl komiteen Konrad Nordahls to scenarier: ”i første tilfelle må vi være villige til å avstemme vårt apparat etter den nye økonomiske politikk, og innen dets ramme representere arbeidernes og funksjonærenes økonomiske og sociale interesser så langt det er mulig.” Vil stille store krav til tillitsmennenes ”innstillinger”.. ”I siste tilfelle må vi forbeholde oss den samme handlefrihet vi hadde før 9. april.”

9 På vei mot et annet samfunn? Planøkonomi Produksjonsøkning som midddel eller mål? Amerikanske penger og innflytelse Stabilitetspakten Lønnsnemnd og økonomisk utjevning Planøkonomi under press: Marshallhjelp, devaluering.

10 Lønnspolitikk i en blandingsøkonomi Subsidiepolitikkens grenser LO må vokte sine grenser Moderasjon mot sosiale goder Uro nedenfra - Streikeretten under press I den kalde krigens atmosfære

11 Noen tariffpolitiske dilemmaer Solidarisk lønnspolitikk versus markedsmakt Forbundsvise eller sentrale oppgjør? LO-medlemmenes bestemmelsesrett Likelønn? Arbeidere og funksjonærer

12 Konrad Nordahl på LOs kongress 1953: ”Denne organisasjon tar sikte på å organisere alle funksjonærer, også de som sitter i toppstillingene. Danskene sier at de organiserer også de som har sølvsnorene, men de bryr seg ikke om dem som har gullsnorene. I vårt land har vi sagt at vi tar både dem med sølvsnorene og dem med gullsnorene.” LO og funksjonærene

13 LO og «den norske modellen» Et spesielt trepartssamarbeid Aksept for statlig engasjement og inngripen Sentraliserte organisasjoner Sterkt grunnplansdemokrati, avstemninger. En forhandlingsmodell, ikke en saksbehandlingsmodell.


Laste ned ppt "Historisk tilbakeblikk på fagbevegelsen. Fellesskap og kollektive avtaler NTL 9. mars 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google