Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Parkinsonisme hos gamle Brynhild Stensrød Geriatrisk avdeling Ullevål universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Parkinsonisme hos gamle Brynhild Stensrød Geriatrisk avdeling Ullevål universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Parkinsonisme hos gamle Brynhild Stensrød Geriatrisk avdeling Ullevål universitetssykehus

2 Epidemiologi. Prevalens i Europa:50-70år ca.1%,over 70 år ca.1,5%.D.v.s ca.7-8000 i Norge. Insidens:noe mer sprikende tall fra 5- 24/100000.I Norge ca.600-700-nye pr.år. Forekommer i alle verdensdeler,mulig noe lavere forekomst hos asiater og negre i den vestlige verden. Ingen sikker kjønnsforskjell.

3

4 Pathologisk anatomi. Anatomopathologisk diagnose stilles kun ved kliniske tegn på Mb.Parkinson og degenerasjon av melaninholdige nerveceller med Levy-bodys.Mest uttalt i Substansia Nigra. Levy-bodys er hyaline dannelser med en sentral proteinrik kjerne.

5

6 Pathofysiologi. Varierende nevrotransmittorsystemer er innvolvert som inhibitorer og eksitatorer i det ekstrapyramidale systemet. Ved Mb.Parkinson er det ubalanse mellom de to hovedsystemene,cholinerge og dopaminerge,ved at tilgangen på Dopamin minsker.Farmakologisk behandling går ut på å skape likevekt.

7

8

9 Kardinalsymptomer. Akinesi Rigiditet Tremor Postural instabilitet

10 Symptomer som følge av kardinalsymptomer. Hypomimi Dysartri,Dysfagi Sialorrhoe Lutende holdning,gangforstyrrelser Synsbesvær Smerter og parestesier.

11 Symptomer fra det autonome nervesystem. Seborrhoe Hyperhidrose Ortostatisk hypotensjon Obstipasjon Treg vannlatning Seksuelle problemer

12 Nevropsykologiske forstyrrelser. Delirium Depresjon Demens Kognetive Oppførsel Søvnforstyrrelser

13 Tabell Late onset

14 Ukarakteristiske symptomer. Muskelsmerter Lokale muskelkramper Akatisi Parestesier

15 LEVODOPA.Fortsatt gullstandard. Sinemet:L-Dopa+carbidopa. Madopar:L-Dopa+benzerazid. Best effekt på akinesi og rigiditet,noe mindre på tremor. Virkning etter 1/2-1time og i ca.6timer i tidlig fase.Absorberes best på tom mave. Eldre absorberer 3 ganger så raskt.

16 LEVODOPA. Kontraindikasjoner:graviditet,amming,trang vinkel glaukom,melanom,visse MAO-A hemmere. Bivirkninger:kvalme,hypotensjon,svetting, mørk urin,hallusinasjoner,dyskinesier,fluktuasjon er i motorikk. Full effekt etter 1 måned.

17 BROMOCRIPTIN. Dopaminagonist.Virker sannsynligvis via D2-reseptorstimulering,avhengig av intakte reseptorer i striatum. God effekt på tremor og muskelkramper,særlig sammen med L- Dopa. Virker etter 1-3timer og har lengre virkningstid.Bra effekt på “on-off”.

18 Bromocriptin. Bivirkninger:psykose,forvirring,orthostatis me.kvalme.Ved høy og langvarig dosering;lungefibrose,pleuraeksudat. Kontraindikasjoner:graviditet. Tas med mat.

19 SELEGILIN. Ireversibel MAO-B hemmer.Hemmer nedbrytningen og reopptak av Dopamin. Gis enten som 1.hånds preparat hos yngre eller i tillegg til L-Dopa. Total aktivitet ca.39timer(16-69) Virker på alle hovedsymptomene.Virker bra på wearing off,end of doseog ved freezing under off-fase.

20 Selegilin. Bivirkninger:dyskinesier,kvalme.Mer sjelden hallusinasjoner,svimmelhet. Man tror at selegilin kanskje kan bremse sykdomsutviklingen. Dosering:5mgx2 eller 10mgx1.

21 Anticholinergica. Disipal,Akineton.Demper cholinerg aktivitet i striatum.Enkelte demper presynaptisk reopptak av Dopamin. Best effekt på rigiditet,mindre på tremor. Brukes nå mest ved sikling,tåreflod,uhemmet urinblære. Bivirkninger:munntørrhet,økt øietrykk,opstipasjon.

22 Underdose-Overdose. Underdose:tremor som kan bli skjelvinger i hele kroppen.Dystonier(muskelspenninger)i slutten av siste dose.Nattlig akinesi. Overdose:Ufrivillige bevegelser i tidlig stadium.Hallusinasjoner og konfusjon særlig nattestid,mareritt,søvnproblemer,kveldsuro.

23 Ujevn doseeffekt. Doseglipp:kortere varighet av dosen. Dosesvikt:dårligere effekt utover dagen.Kan hjelpe med en middagslur.

24 Motoriske overbehandlingssymptomer med Dopamin Ufrivillige bevegelser med repetitivt mønster.Umulig å sitte stille;Akatisi som ved forverring kan bli choreo-atetotiske bevegelser. Overaktivitet kan veksle fort med perioder med underfunksjon så som kraftig tremor og dystoni.

25 On-Off symptom. Relativt vanlig etter ca.5år med L-Dopa. Vekslinger mellom alvorlig parkinsonisme og motoriske overbehandlingsproblem. Effekten av hver dose blir kortere,ofte må man gi medisi med 1-1,5 timers mellomrom.Behandlingen blir vanskelig til tross for nøye anamnese av pas.funksjon.


Laste ned ppt "Parkinsonisme hos gamle Brynhild Stensrød Geriatrisk avdeling Ullevål universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google