Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klarspråk Språkverksteder. ≡ En bør arbeide for en lettere og friskere stil, skrive kort og enkelt, bruke minst mulig fremmedord, og unngå lange og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klarspråk Språkverksteder. ≡ En bør arbeide for en lettere og friskere stil, skrive kort og enkelt, bruke minst mulig fremmedord, og unngå lange og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klarspråk Språkverksteder

2

3 ≡ En bør arbeide for en lettere og friskere stil, skrive kort og enkelt, bruke minst mulig fremmedord, og unngå lange og innfløkte setninger. Det bør så langt råd også gjelde lovspråket og språket i reglement, vedtekter, instrukser m.v.

4

5

6

7 Sett punktum

8 Unngå passiv ≡ Vedtaket kan påklages. ●Gjelder det meg? ≡ Du har rett til å klage på vedtaket. ●Det gjelder meg!

9 Herboende referanse person i riket Eller?

10 DU

11 Hva gjør vi i språkverksteder? ≡ Vi finner mening og lager mål. ≡ Vi tenker på leseren. ≡ Vi redigerer og lager ny struktur. ≡ Vi skriver det viktigste først og forklarer ord. ≡ Vi stryker tekst, klisjeer og meningsløst innhold. ≡ Vi lager meningsbærende titler og bruker andre teknikker for å holde på leserens oppmerksomhet.

12 Lange og kompliserte setninger ≡ Når en rekke faktorer trekkes inn i analysen, slik at lønn sammenliknes for kvinner og menn med like lang utdanning, like lang yrkeserfaring og som har samme yrke og arbeider i samme bransje, så synker lønnsforskjellene til 8-10 prosent. Stortingsmelding om likestilling ≡ Lønnsforskjellene synker til 8-10 prosent der kvinner og menn arbeider i samme bransje, og har lik utdanning og yrkeserfaring

13 Teksteksempel Anmodning om omgjøring av Utlendingsnemndas vedtak Ved vedtak av 15.02.2012 fra Utlendingsnemnda (UNE) fikk klageren endelig avslag på sin søknad om beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag. Tidligere anmodninger om omgjøring ble ikke tatt til følge ved UNEsbeslutninger av 16.03.2014, 12.12.2013, 13.04.2013. UNE viser til nevnte vedtak og beslutninger for tidligere sakshistorikk, rettsregler og begrunnelser. Vedtaket ble 11.11.2015 igjen anmodet omgjort av utlendingen selv. Det ble samtidig bedt om utsatt iverksetting. I anmodningen ble det blant annet anført at klageren var syk.

14 Beslutning i sak om beskyttelse: Utlendingsnemnda (UNE) omgjør ikke vedtaket Pablo Paulsen (klageren) har bedt UNE om å omgjøre avslaget på søknaden om oppholdstillatelse. UNE endrer ikke sin tidligere konklusjon. Klageren har fortsatt ikke rett til beskyttelse og får ikke oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Klageren har ikke rett til å oppholde seg i Norge plikt til å reise fra Norge ikke lov til å arbeide mulighet til å søke om hjelp fra organisasjonen IOM til å reise til hjemlandet

15 Eksempler på innvendinger ≡ «Det viktigste er at vedtakene står seg i retten» ≡ «Skal vi sitte på fanget til klageren også nå da, og fortelle ham om avslaget han har fått» ≡ «Det overdrives når det gjelder hvilke ord og uttrykk som anses som vanskelige og som bør unngås. Eks. anføre/anførsel, fremkom av klagen, således, herunder, dog, hjemmel, forvaltningspraksis, hvorvidt, vedrørende, subsidiært»

16 La stå Forankring, forankring, forankring, forankring, forankring, forankring, forankring, forankring, forankring


Laste ned ppt "Klarspråk Språkverksteder. ≡ En bør arbeide for en lettere og friskere stil, skrive kort og enkelt, bruke minst mulig fremmedord, og unngå lange og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google