Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagsaktuelle vannforsyningsproblemstillinger. Sivilingeniør Christen Ræstad Strøtvetveien 2 B, 3014 Drammen online.no 32 83 92 90 Driftsassistansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagsaktuelle vannforsyningsproblemstillinger. Sivilingeniør Christen Ræstad Strøtvetveien 2 B, 3014 Drammen online.no 32 83 92 90 Driftsassistansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dagsaktuelle vannforsyningsproblemstillinger. Sivilingeniør Christen Ræstad Strøtvetveien 2 B, 3014 Drammen rastad @ online.no 32 83 92 90 Driftsassistansen for VA i Nordre Nordland Sulitjelma 27.mars 2007

2 Vannforsyning. 1.Giardia-epidemien -Erfaringer -Konsekvenser i Bergen -Nasjonale konsekvenser 2.Hygieniske sikkerhetsbarrierer i vannkilder NORVAR / Aquateam 2007 -Historikk og erfaringer -Nedbørfeltet -Vannkilden – strømningsforhold, dyp osv 3.UV-behandling av drikkevann NORVAR / SINTEF / Christen Ræstad -Norsk-svensk erfaringsutveksling 2007-2008 -Mange negative driftserfaringer -Konkrete faglige tips 4.Slokkevannsbehov og lokale retningslinjer -Brannvann -Sprinkling

3 Utfordringene for Norges vannforsyning 1.Drikkevann; et trygt og godt naturprodukt: Økte krav til sikkerhet, men hva er sikkert nok? 2.Kildebeskyttelse, vannbehandling og distribusjon: Hvor er utfordringene størst? 3.Sikring av vannforsyningen som kritisk infrastruktur 4.Liberaliseringsdebatten, organisering og effektivisering: Hva skjer …… hva skjer ikke ? 5.Hva er kundene opptatt av – og hvordan ivaretar vi dette?

4 Hva er ”sikkert nok” under ulike forhold, …og hvem / hvilken prosess avgjør dette ? Tjeneste- kvalitet (godt, nok, sikkert) Velstandsutvikling= f(tid) ”Overkill” Godt nok = akseptabel risiko Risikabelt Vannverk a Vannverk b 2007 Lokalt skjønn

5 Utfordring: Varmere, våtere, villere Fargetallsøkning i mange vannkilder –Varig økning eller sykliske variasjoner? Økt nedbørintensitet og flom –Hvilke vannverk kan bli berørt? Flom, vind og sterk nedbør kan svekke lite ”robuste” vannkilder Strømløs, men ikke vannløs ? Hva trengs for å bli god nok? -Fargefjerning ved berørte vannverk -Vannbehandling for et tidvis forverret råvann -Flombeskyttelse av utsatte vannverk

6 Utfordring: Tilfredsstillende hygieniske barrierer Barriere i kilde/nedbørfelt (case Bergen m.fl.)? Fra to hygieniske barrierer til multiple barrierer Hva er optimal, fremtidsrettet desinfeksjonspraksis (parasitter, sporer, virus, effekt på nettet, kostnader)? Hvordan sikre stabil drift/overvåking? Hva trengs for å bli god nok? -Revurdering/økt innsats mht. kildesikkerhet og restriksjoner -Prosjektet ”Optimal desinfeksjonspraksis – fase I” rapportert i 2006 (NORVAR) -Videreutvikling av behandlingsteknologier, prosesstyring

7 Utfordring: Sikkerhet og beredskap Trusselbilde i utvikling (klima, naturskader, terror), …med økende krav til trygghet ! Utredning om sårbarhet i vannforsyningen 2002/03 –Mange mangler planer, øvelser gjennomføres i liten grad –Utfordringer er kartlagt Utvalg for sikring av kritisk infrastruktur (2006) Øvelser og lokal tilpasning

8 Utfordring: Vannkvalitet - dokumentasjon Skille vesentlige fra uvesentlige (krisemaksimerte) forurensninger Hvordan dokumentere/informere/handle ift. ”nye trusler”: –Hormonhermere, antibiotika, uran, bromerte flammehemmere, PFOS, parasitter, ”nye” virus, sopp, Legionella etc.? Hvordan lage gode prøvetakingsprogrammer? Omfang av on-line verifikasjon? Hvordan bruke dokumentasjonen aktivt? Hva trengs for å bli god nok? -Veiledningsmateriell m/avklaringer (NORVAR-prosjekt 2005-06) -Bevisst holdning hos vannverkseier -Et velfungerende lab.marked -FoU, nasjonale overvåkingsprogrammer

9 Hva trengs for å bli god nok? -Prioritere de ”nedgravde” utfordringene -FoU og veiledning (mye er allerede gjort og mer er under arbeid) -Kompetansekrav til utfører, kontroll av nyanlegg -Optimalisert drift og vedlikehold -Teknologiutvikling (no-dig m.m.) -Samordning med annen infrastruktur Utfordring: Distribusjonssystemer Gamle og dårlige ledninger må repareres og fornyes Fortsatt høy lekkasjeandel mange steder Hvordan øke ledningenes levetid? –Dårlig kvalitet på en del nyanlegg –”Optimal” vannkvalitet ved ulike ledningsmaterialer Biofilm: Til gavn eller skade? Innsug / trykkløst nett og helserisiko

10 Utfordring: Organisering og kompetanse Topografi og demografi gir mange små enheter –431 kommuner (50% har < 5000 innb.) –Mer enn 5000 godkjenningspliktige vannforsyningssystemer, hvorav mange ikke tilfredsstiller drikkevannsforskriften –Mange små, private grendevannverk Rekrutteringsutfordringer Lokalpolitikere ofte ”forbrukerombud” fremfor eiere Hva trengs for å bli god nok? -Større organisasjoner (interkommunale løsninger også på distribusjonssiden?) -Nettverk, samarbeid, kompetanseheving -Rekrutteringstiltak -Bevisste eiere og god ledelse

11 Utfordring: Liberaliseringsdebatten Vil eierskapsdebatten for vann komme i 2007 ? –VARFIN/KRD-prosjekt 2005 (benchmarking / effektivitet) –Infrastrukturutvalget (sikkerhet) –KS-prosjekt om liberalisering i VA-sektoren –Spørsmålet ”Trenger Norge en VA-lov?” –Utvikling i Sverige, Nederland, Tyskland m.m. Ønsker og evner Staten og Stortinget å engasjere seg i dette ? Er kommunene bevisste på sine roller som eiere, leverandører og samfunnsansvarlige for vannforsyningen ? Hva trengs for å bli god nok? - Aktiv debatt - Årvåkenhet, bevisste valg og prosesser

12 Utfordring: Kundefokus Vannforsyning scorer høyt i markedsundersøkelser! Vet vi nok om hva kundene er opptatt av? –Kvalitet, regularitet, tilgjengelighet, høflighet, informasjon, gebyrnivå m.m. Vet kundene hva de kunne vært opptatt av? –Risikoforhold, bevisst forhold til eget nett, sopp, Legionella m.m. Kunden krever god og pålitelig vannforsyning til en vettug pris, …….. og etterspør egentlig ikke annen service og informasjon ! Hva trengs for å bli bedre? -Økt kundefokus mange steder (lære av de som er flinke!) -Målrettede informasjonstiltak (abonnenter, skoleelever m.m.) -Tilgjengelig generell informasjon (se www.norvar.no)

13 Hva trengs for å bli god nok? -Prioritere drikkevannsområdet høyt i Mattilsynet (revisjonsnettverk Østlandet godt initiativ!) -Finansiere drikkevannsforvaltningen over statsbudsjettet -Folkehelseinstituttet som ”Storsamfundets usikkerhetsabsorptør” -FoU-offensiv: Hvem gjør hva? Utfordring: En kompetent og effektiv forvaltning Matilsynet - ”Hva får vi for penga?” –8 regioner og 64 distriktskontorer med mye kompetanse –Forventinger til Mattilsynet sentralt –Store utfordringer i oppstartsfasen Bør godkjenningsordningen droppes for små vannverk ? Utvikler lab.markedet seg tilfredsstillende? Utdanning og forskning – hvordan få til en fornyet satsing?

14 Utfordringene i prioritert rekkefølge 1.Sikkerhet -I alle sammenhenger - Hovedfokus under vannforsyningsdagene 2.Godt vann -Mange små og noen få mellomstore vannverk må skjerpe seg ! 3.Effektivitet -Benchmarking,…fra utvikling til aktiv bruk ! -Veien videre ?: Avhenger av kommende debatter om eierskap, inntektsrammestyring osv. 4.Nok vann -Det lekker, …men det er vann nok !


Laste ned ppt "Dagsaktuelle vannforsyningsproblemstillinger. Sivilingeniør Christen Ræstad Strøtvetveien 2 B, 3014 Drammen online.no 32 83 92 90 Driftsassistansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google