Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-09 Dag 6: Oversikt over enerettsbeføyelsene og avgrensning av dem. Grensen mellom offentlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-09 Dag 6: Oversikt over enerettsbeføyelsene og avgrensning av dem. Grensen mellom offentlig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-09 Dag 6: Oversikt over enerettsbeføyelsene og avgrensning av dem. Grensen mellom offentlig og privat utnyttelse Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

2 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Opphavsmannens enerett (§ 2) Enerettens negative og positive sider – Negativ: Forbudsrett - samtykkekravet – Positiv: Egen rådighetsrett Enerettens økonomiske og ideelle aspekter Systemet: To hovedformer for rådighetsrett – eksemplarfremstilling – tilgjengeliggjøring for allmennheten Tre beføyelser: fremføring, spredning, visning Bredt utformet enerett (§ 2) - avgrensninger (kap 2)

3 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Retten til offentlig tilgjengeliggjøring - oversikt Forholdet mellom hovedbeføyelsen (§ 2 første ledd) og ”delbeføyelser”(tredje ledd) Omfatter hver eneste nye tilgjengeliggjøring Tradisjonelt skille: Eksemplarbundet og ikke eksemplarbundet tilgjengeliggjøring

4 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Tilgjengeliggjøring for allmennheten Eksemplarubundet tilgjengeliggjøring Eksemplarbundet tilgjengeliggjøring Offentlig fremføringOffentlig visning Spredning til allmennheten Direkte fremføringIndirekte fremføring Overføring til allmennheten ”Aktive overføringer” ”Tilrådighets-stillelse”

5 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Nærstående prestasjoner De fleste av reglene i kap. V er enerettsregler (§§ 42, 43, 43 a, 45 og 45 a) Særlig om databasevernet – Forholdet mellom åvl. § 43 og databasedirektivets art. 7(2): Enerett til uttrekk av og/eller gjenbruk av hele eller vesentlige deler av databasens innhold

6 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Avgrensning av eneretten. Oversikt Terminologi; ”låneregler” Fellestrekk: Forutsetter, med visse unntak, offentliggjøring eller utgivelse, jf. åvl. § 8 Nærstående prestasjoner: Hvilke ”låneregler som får anvendelse avgjøres av den enkelte regel i åvl. kap. 5

7 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Arter av ”låneregler” ”Rene låneregler”/regler om fri bruk – Rett til bruk uten samtykke og uten betaling av vederlag Tvangslisenser – Rett til bestemte former for bruk mot betaling av vederlag Avtalelisenser – Rett til bestemte former for bruk mot betaling av vederlag, som utløses av en kollektiv forvaltningsavtale – Særnordisk konstruksjon – Merk: Er en tvangslisens, men en begrenset sådan – To hovedtyper ”NRK-modellen” (åvl. § 30) ”§ 36-lisensene”

8 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett ”Privat bruk”: Faller i stor grad utenfor eneretten Tilgjengeliggjøringsretten – Ubetinget: Kun tilgjengeliggjøring for allmennheten som omfattes av eneretten (jf. § 2 mfl.) Eksemplarfremstillingsretten – Eksemplarfremstilling til privat bruk er tillatt på nærmere vilkår, jf. åvl. § 12

9 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Grensen privat/offentlig ”innenfor den forholdsvissnevre krets som som familie- vennskaps- eller omgangsbånd skaper” (forarbeidene med henvisning til Knoph) fremføring – Rt 1953 s. 833, Bedriftsmusikk – Rt 1970 s. 1172, Danseklubb – UfR 1999 s (H), Ungdomsklubb – UfR 2004 s (H), Gymnastikkforeninger – UfR 2007 s (H), ”Søppelbiler” Spredning/eksemplarfremstilling – Rt 1991 s. 1296, Pornovideo Digitale overføringer Problemområde: Undervisningssektoren


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-09 Dag 6: Oversikt over enerettsbeføyelsene og avgrensning av dem. Grensen mellom offentlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google