Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringslivets utfordringer og muligheter i Namdalen – fra et regionalt perspektiv Terje Sørvik fylkesråd for miljø og regional utvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringslivets utfordringer og muligheter i Namdalen – fra et regionalt perspektiv Terje Sørvik fylkesråd for miljø og regional utvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Næringslivets utfordringer og muligheter i Namdalen – fra et regionalt perspektiv Terje Sørvik fylkesråd for miljø og regional utvikling

2 Utfordringer Avstandsulemper Befolkningsnedgang i noen kommuner – vekst i andre Demografiske utfordringer Kompetanse Mangel på risikovillig kapital

3 Muligheter Mye flott natur og mange opplevelsesmuligheter Nyskapende industrimiljø Flere bedrifter i internasjonal toppklasse Sterk havbruksnæring Store skog- utmarks- og mineralressurser Gode videregående skoler En region med mange muligheter!

4 Fylkeskommunens næringsutviklerrolle Næringspolitiske strategier Tilskuddsmidler Fagkompetanse, samhandlingskompetanse og politisk påvirkningskraft

5 Fylkeskommunens virkemidler Regionalt utviklingsprogram Innovasjon Norge – bedriftsutvikling Kommunene – næringsfond Fylkeskommunen har en tilretteleggende rolle

6 Partnerskapsmodellen Fylkeskommunen leder det regionale partnerskapet Partnerskapet - «Nord-Trøndelagsmodellen»

7 Noen namdalsprosjekter Namdalshagen Trainee Namdal Sør-Gjæslingan Stedsutvikling Bangsund Grong kulturhus Lund småbåthavn Kvalifiseringsprosjekt YN Mineralprosjektet IN Fleksiladestasjon i Overhalla Region Namdal Algedyrking ved Val vgs. Trollfjell Geopark Rørvik Havn Fjellandbruksprosjektet Bjørgan skisenter Industriområde i Flatanger Foreningen Kystriksveien Ny giv for næring i Namsos Omstilling Lierne Omstilling Ytre Namdal Seierstad servicebygg Turløypemerking Prosjekter Saemien Sijte

8 Namdalseksempler – omstilling i Lierne

9 Namdalseksempler – marin sektor De fleste namdalskommuner har avledet virksomhet fra marin sektor Fylkeskommunen har flere roller Eksportinntektene vil øke betydelig framover Utstrakt samarbeid mellom kommuner, offentlige sektormyndigheter og næringsliv er nødvendig for å ta del i veksten framover.

10 Det grønne skiftet – muligheter for Namdalen Namdalen har stort potensiale for biomasseproduksjon: mye skog og mye dyrka jord og lang kystlinje Namdalen har komplette verdikjeder basert på skogbruk og jordbruk og havbruk Forvaltningen må gå foran! Viktig at kommunene prioriterer: o kunnskapsbasert forvaltning - søk kunnskap! o ta vare på naturressursene og bioressursene! o offentlige anskaffelser som virkemiddel – krev helhet o prioritere næringsutvikling

11 Namdalseksempler – Fiber Fylkeskommunen er pådriver for utbygging av bredbånd Namsskogan var først ut med fiber til alle Lierne fikk full uttelling på statlig bredbåndsstøtte i 2014 med ca. 11 mill. Fortsatt mangler en del områder mobildekning og godt nok bredbånd Anbefaler å benytte muligheten til å søke statsstøtte Søknadsfrist i starten av mai Fylkeskommunen bidrar gjerne med råd for utforming av søknad

12 Virker virkemidlene? Bedrifter som har mottatt distriktsstøtte fra Innovasjon Norge vokser mer enn andre bedrifter Økt eksport Økt lønnsomhet i næringslivet Økt antall nyetableringer Økt FoU-virksomhet i næringslivet Etablerertilskudd til gründere gir nye bedrifter

13 Regionalt folkevalgt nivå Betydningen av et regionalt folkevalgt nivå


Laste ned ppt "Næringslivets utfordringer og muligheter i Namdalen – fra et regionalt perspektiv Terje Sørvik fylkesråd for miljø og regional utvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google