Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF Energiforskning AS 1 Funksjonsbeskrivelse full-skala utbygging av avanserte måle- og styringssystemer Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF Energiforskning AS 1 Funksjonsbeskrivelse full-skala utbygging av avanserte måle- og styringssystemer Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF Energiforskning AS 1 Funksjonsbeskrivelse full-skala utbygging av avanserte måle- og styringssystemer Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning

2 SINTEF Energiforskning AS 2 Innledning AMS – Avanserte måle- og styringssystemer Målsetting: Etablere en mest mulig komplett oversikt over oppgaver som muliggjøres ved hjelp av AMS. Karakterisere oppgavene i forhold til ulike egenskaper, relevans for aktører, kost/nytte forhold og lignende. Fokusere på funksjoner som er relevant for kunder med årlig forbruk under 100 000 kWh

3 SINTEF Energiforskning AS 3 Kjeden som AMS inngår i

4 SINTEF Energiforskning AS 4 Utgangspunkt for karakterisering av oppgaver og anbefalinger Samfunnsnytte – hva er nødvendig å regulere – hva bør/kan nettvirksomheten ivareta selv? 3 høyest detaljering ved karakterisering 1 lavest detaljering ved karakterisering Kost/nytte er forsøkt lagt til grunn, men mange relevante forhold er ikke mulig å kvantifisere. Tidsperspektivet 2025-2030 – flere besøk hos kunden bør unngås Norge et lite marked – om mulig bør særnorske krav unngås Utbygginger som er gjort kan ikke være førende for valg for fremtiden Resultat er SINTEF Energiforskning sitt ansvar SINTEF er fra NVE ikke gitt noen føringer i forhold til anbefalinger eller lignende Arbeidet er i en foreløpig versjon, det er fortsatt anledning til endringer …..

5 SINTEF Energiforskning AS 5 Kartlegging av oppgaver (1:3)

6 SINTEF Energiforskning AS 6 Kartlegging av oppgaver (2:3)

7 SINTEF Energiforskning AS 7 Kartlegging av oppgaver (3:3)

8 SINTEF Energiforskning AS 8 Kostnader andre IT-systemer Nettselskap mener de må skifte/oppgradere flere IT- systemer i tillegg til AMS Tilpasninger i andre systemer eventuelt nødvendig fordi Mye større mengde informasjon skal håndteres Ny funksjonalitet Behov for respons som følge av hendelser Responstid Røffe anslag på at andre IT-systemer utgjør 20-30% av totalkostnader

9 SINTEF Energiforskning AS 9 Karakterisering av oppgaver (1:3) Evt allerede utbygd I AMS fra år 0, innføres etter hvert MiddelsAndre IT- systemer Registrering av avbrudd Må inn hos kunden uansett IkkeMåling av lokal produksjon Utbygd AMS som ikke kan oppfylle avlesings- frekvens Timeverdier i AMS fra år 0, min månedlig avles fra år 0, hyppigere etter hvert HøyAndre IT- systemer Gjennom- føring av avregning i kraft- markedet IngenÅr nullHøyAndre IT- systemer Gjennom- føring av leverandør- skifte (avles) MerknadUnntakForeløpig anbefalt innf.t.pkt Foreløpig anbefalt prioritet KostnadOppgave Evt allerede utbygd I AMS fra år 0, innføres etter hvert MiddelsAndre IT- systemer Registrering av avbrudd Må inn hos kunden uansett IkkeMåling av lokal produksjon Utbygd AMS som ikke kan oppfylle avlesings- frekvens Timeverdier i AMS fra år 0, min månedlig avles fra år 0, hyppigere etter hvert HøyAndre IT- systemer Gjennom- føring av avregning i kraft- markedet IngenÅr nullHøyAndre IT- systemer Gjennom- føring av leverandør- skifte (avles) MerknadUnntakForeløpig anbefalt innf.t.pkt Foreløpig anbefalt prioritet KostnadOppgave Evt allerede utbygd I AMS fra år 0, innføres etter hvert MiddelsAndre IT- systemer Registrering av avbrudd Må inn hos kunden uansett IkkeMåling av lokal produksjon Utbygd AMS som ikke kan oppfylle avlesings- frekvens Timeverdier i AMS fra år 0, min månedlig avles fra år 0, hyppigere etter hvert HøyAndre IT- systemer Gjennom- føring av avregning i kraft- markedet IngenÅr nullHøyAndre IT- systemer Gjennom- føring av leverandør- skifte (avles) MerknadUnntakForeløpig anbefalt innf.t.pkt Foreløpig anbefalt prioritet KostnadOppgave Evt allerede utbygd I AMS fra år 0, innføres etter hvert MiddelsAndre IT- systemer Registrering av avbrudd Må inn hos kunden uansett IkkeMåling av lokal produksjon Utbygd AMS som ikke kan oppfylle avlesings- frekvens Timeverdier i AMS fra år 0, min månedlig avles fra år 0, hyppigere etter hvert HøyAndre IT- systemer Gjennom- føring av avregning i kraft- markedet IngenÅr nullHøyAndre IT- systemer Gjennom- føring av leverandør- skifte (avles) MerknadUnntakForeløpig anbefalt innf.t.pkt Foreløpig anbefalt prioritet KostnadOppgave

10 SINTEF Energiforskning AS 10 Karakterisering av oppgaver (2:3) Display- løsning bør utredes nærmere Evt allerede utbygde områder År nullUtgang terminal: høy Utgang terminal: sjekkes Display: kunden selv Gi info til kunde ( display) Avveining ift sannsynlig- het for rasjonering - Allerede utbygd - Små anlegg Dersom det skal inngå: år 0. Høy300-500 kr målepkt + andre IT- systemer Gjennom- føring av rasjonering IkkeRegistrering av jordfeil Evt kan tilkopling av eksternt apparat vurderes IkkeHøyRegistrering av spennings- kvalitet MerknadUnntakForeløpig anbefalt innf.t.pkt Foreløpig anbefalt prioritet KostnadOppgave Display- løsning bør utredes nærmere Evt allerede utbygde områder År nullUtgang terminal: høy Utgang terminal: sjekkes Display: kunden selv Gi info til kunde ( display) Avveining ift sannsynlig- het for rasjonering - Allerede utbygd - Små anlegg Dersom det skal inngå: år 0. Høy300-500 kr målepkt + andre IT- systemer Gjennom- føring av rasjonering IkkeRegistrering av jordfeil Evt kan tilkopling av eksternt apparat vurderes IkkeHøyRegistrering av spennings- kvalitet MerknadUnntakForeløpig anbefalt innf.t.pkt Foreløpig anbefalt prioritet KostnadOppgave Display- løsning bør utredes nærmere Evt allerede utbygde områder År nullUtgang terminal: høy Utgang terminal: sjekkes Display: kunden selv Gi info til kunde ( display) Avveining ift sannsynlig- het for rasjonering - Allerede utbygd - Små anlegg Dersom det skal inngå: år 0. Høy300-500 kr målepkt + andre IT- systemer Gjennom- føring av rasjonering IkkeRegistrering av jordfeil Evt kan tilkopling av eksternt apparat vurderes IkkeHøyRegistrering av spennings- kvalitet MerknadUnntakForeløpig anbefalt innf.t.pkt Foreløpig anbefalt prioritet KostnadOppgave Display- løsning bør utredes nærmere Evt allerede utbygde områder År nullUtgang terminal: høy Utgang terminal: sjekkes Display: kunden selv Gi info til kunde ( display) Avveining ift sannsynlig- het for rasjonering - Allerede utbygd - Små anlegg Dersom det skal inngå: år 0. Høy300-500 kr målepkt + andre IT- systemer Gjennom- føring av rasjonering IkkeRegistrering av jordfeil Evt kan tilkopling av eksternt apparat vurderes IkkeHøyRegistrering av spennings- kvalitet MerknadUnntakForeløpig anbefalt innf.t.pkt Foreløpig anbefalt prioritet KostnadOppgave

11 SINTEF Energiforskning AS 11 Karakterisering av oppgaver (3:3) Må inn hos kunden likevel IkkeMåling fjernvarme eller gass Gir bedre grunnlag for estimering Evt allerede utbygde områder År nullHøyAndre IT- systemer Måling av faktisk forbruk Kunden ivaretar laststyringen selv Evt allerede utbygde områder Utgang terminal: år null Utgang terminal: høy Utgang terminal Styring av last hos kunde (tjeneste) Sammen- fallende med punkt over Evt allerede utbygde områder År nullHøyUtgang terminal Gi informasjon til lokalt styrings- system hos kunden MerknadUnntakForeløpig anbefalt innf.t.pkt Foreløpig anbefalt prioritet KostnadOppgave Må inn hos kunden likevel IkkeMåling fjernvarme eller gass Gir bedre grunnlag for estimering Evt allerede utbygde områder År nullHøyAndre IT- systemer Måling av faktisk forbruk Kunden ivaretar laststyringen selv Evt allerede utbygde områder Utgang terminal: år null Utgang terminal: høy Utgang terminal Styring av last hos kunde (tjeneste) Sammen- fallende med punkt over Evt allerede utbygde områder År nullHøyUtgang terminal Gi informasjon til lokalt styrings- system hos kunden MerknadUnntakForeløpig anbefalt innf.t.pkt Foreløpig anbefalt prioritet KostnadOppgave Må inn hos kunden likevel IkkeMåling fjernvarme eller gass Gir bedre grunnlag for estimering Evt allerede utbygde områder År nullHøyAndre IT- systemer Måling av faktisk forbruk Kunden ivaretar laststyringen selv Evt allerede utbygde områder Utgang terminal: år null Utgang terminal: høy Utgang terminal Styring av last hos kunde (tjeneste) Sammen- fallende med punkt over Evt allerede utbygde områder År nullHøyUtgang terminal Gi informasjon til lokalt styrings- system hos kunden MerknadUnntakForeløpig anbefalt innf.t.pkt Foreløpig anbefalt prioritet KostnadOppgave Må inn hos kunden likevel IkkeMåling fjernvarme eller gass Gir bedre grunnlag for estimering Evt allerede utbygde områder År nullHøyAndre IT- systemer Måling av faktisk forbruk Kunden ivaretar laststyringen selv Evt allerede utbygde områder Utgang terminal: år null Utgang terminal: høy Utgang terminal Styring av last hos kunde (tjeneste) Sammen- fallende med punkt over Evt allerede utbygde områder År nullHøyUtgang terminal Gi informasjon til lokalt styrings- system hos kunden MerknadUnntakForeløpig anbefalt innf.t.pkt Foreløpig anbefalt prioritet KostnadOppgave

12 SINTEF Energiforskning AS 12 Diskusjon (1:2) Det grunnleggende ved AMS er å gi korrekt og hyppig nok informasjon om forbruket Avregning av nett og kraft Informasjon for bevisstgjøring av kunde Informasjon for lokal styring Informasjon for drift og vedlikehold av nettet ….. I tillegg evt avbruddsinformasjon og mulighet for rasjonering ved hjelp av struping Det meste annet kan taes via andre systemer/løsinger, eventuelt har det ikke samfunnsøkonomisk interesse

13 SINTEF Energiforskning AS 13 Diskusjon (2:2) Hva er hyppig nok informasjon om forbruket? Timemåling gir Et godt grunnlag for fleksibilitet i forbruket Et grunnlag for bevisstgjøring av forbrukerne Stor fleksibilitet for utforming av tariffer og kraftprodukt Mulighet for avregning i forhold til det faktiske forbruket Mulighet for å forebygge rasjoneringssituasjoner Timemåling av alle er mulig Alle leverandører svarer at det er mulig (men med noen forbehold) Timemåling av alle koster: Noe ekstra kommunikasjon i grisgrendte områder Kommunikasjonsløsning kan generere driftsutgifter Primært utgifter til andre systemer enn AMS Det må legges til rette for timemåling av alle

14 SINTEF Energiforskning AS 14 Avklaringer som gjenstår Trådløs overføring av forbruksinformasjon lokalt – til bruk for lokal styring av last og informasjon til forbruker Erfaringer med struping av forbruk Mulighet for tilkopling av ekstern enhet i målepunktet - for eksempel til bruk informasjon om spenningskvalitet


Laste ned ppt "SINTEF Energiforskning AS 1 Funksjonsbeskrivelse full-skala utbygging av avanserte måle- og styringssystemer Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google