Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forbrukerportalen.no Tilbudsforespørsel Forbrukerpanel for Forbrukerrådet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forbrukerportalen.no Tilbudsforespørsel Forbrukerpanel for Forbrukerrådet."— Utskrift av presentasjonen:

1 forbrukerportalen.no Tilbudsforespørsel Forbrukerpanel for Forbrukerrådet

2 forbrukerportalen.no Bakgrunn Forbrukerrådet i Norge arbeider for tiden med å bli enda dyktigere i prioriteringer og innsikt knyttet til forbrukerspørsmål generelt, og ulike aspekter eller målgrupper spesielt. I den forbindelse har Forbrukerrådet blant annet etablert en egen ”Faktagruppe” som skal være ansvarlige for analysene Forbrukerrådet gjør. Forbrukerrådet erkjenner at for å få et best mulig bilde av hvilke spørsmål dagens forbrukere er opptatt av og hvilke problemer de opplever at de møter i markedet må vi ha muligheter til å ha direkte kontakt med dem. Vi ønsker derfor å inngå samarbeid med en av aktørene i markedsanalysebransjen for få tilgang til forbrukerne gjennom forbrukerpanel. Forbrukerrådet ønsker derfor at mottakerne av dette dokumentet legger frem en tilbudsbeskrivelse (skriftlig) på bakgrunn av de opplysningene som blir gitt i dette dokumentet Primært ønsker Forbrukerrådet å tilknytte seg en samarbeidspartner som kan levere løsninger på alle problemstillinger som er beskrevet i tilbudsforespørselen, men ønsker mottaker kun på tilby løsninger på deler av tilbudsforespørselen er dette selvsagt også mulig

3 forbrukerportalen.no Hensikt Hensikten/målet med å etablere/få tilgang til medlemmer i et forbrukerpanel er å kunne gjennomføre egne undersøkelser online knyttet til problemstillinger og tema som er relevante for Forbrukerrådet på et utvalg av den norske befolkningen. Dette være seg både kvantitative undersøkelser (representativitet) og kvalitative undersøkelser (f.eks. gruppesamtaler og paneldiskusjoner). Vi ønsker også at vi skal kunne rekruttere deltakere til tradisjonelle gruppesamtaler, hvis vi finner at det er den beste løsningen for å svare på aktuelle problemstillinger. Ønsket oppstartstidspunkt; Første kvartal 2008 Skriftlig besvarelse av tilbudsforespørselen må være Forbrukerrådet i hende senest 21. januar 2008.

4 forbrukerportalen.no Omfang Antall undersøkelser som Forbrukerrådet vil gjennomføre fra år til år nok variere, men vi ser for oss at antall surveys vil ligge på et sted mellom ti og 15 undersøkelser pr. år. Antall kvalitative undersøkelser vil ligge et sted mellom fem og ti undersøkelser. Det først året vil nok antall slike undersøkelser være langt nærmere fem enn ti.

5 forbrukerportalen.no Hvilke opplysninger ønskes beskrevet i tilbudet? (1/2) Rekruttering –Hvordan ser tilbyder seg at man rekrutterer et ”Forbrukerrådpanel”? –Hvor mange respondenter som skal inngå i et »Forbrukerrådspanel”? –Hvilke bakgrunnsvariabler får Forbrukerrådet tilgang til på paneldeltakerne? Panelpleie –Hvilke rutiner og kvalitetskrav har tilbyder på sin panelpleie? Incentivstruktur –Hvilken incentivstruktur ser tilbyder for seg som den beste i et ”Forbrukerrådspanel»? Online fokusgrupper –Beskrivelser av løsninger for å gjennomføre online fokusgrupper –Rekrutteringsmuligheter til online fokusgrupper og tradisjonelle fokusgrupper fra ”Forbrukerrådspanelet»?

6 forbrukerportalen.no Hvilke opplysninger ønskes beskrevet i tilbudet? (2/2) Set-up-prosess –Beskrivelse av hvordan prosessen foregår fra Forbrukerrådet kommer med ønske om å gjennomføre en undersøkelse til undersøkelsen går i felt –Har tilbyder muligheter til å tilby ”do-it-yourself-løsninger”? Rapporteringsmuligheter –Hvilke rapporteringsmuligheter/-løsninger har tilbyder? Underveis i undersøkelsen? Etter at undersøkelsen er fullført? Muligheter for å formidle resultater til deltakerne i undersøkelsen Tidsplan –Tidsplan fra aksept av tilbyders tilbud til ”Forbrukerrådspanelet” er operativt Pris –Et samlet pristilbud –Sekvensielt pristilbud hvis tilbyder ønsker å besvare deler av tilbudsforespørselen


Laste ned ppt "Forbrukerportalen.no Tilbudsforespørsel Forbrukerpanel for Forbrukerrådet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google