Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektplanlegging med prosjektgruppen Prosessveileder Prosjektlederkurs UiO 07.12.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektplanlegging med prosjektgruppen Prosessveileder Prosjektlederkurs UiO 07.12.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektplanlegging med prosjektgruppen Prosessveileder Prosjektlederkurs UiO 07.12.2015

2 Agenda Side Tid 280 min InnledningProsjektleder åpner møtet5 min 3Gå gjennom formålet for møtet og hvordan konkret dere skal jobbe Prosjektleder5 min 4Rigge rommerAlle10 min 5Start planleggingAlle, ledet av prosjektleder60 min 6Pause15 min 7Arbeidsoppgaver i hver fase, identifisering og gruppering Alle, ledet av prosjektleder40 min 8Gjennomgang i plenumAlle, ledet av prosjektleder60 min 9Pause15 min 10KvalitetssikringAlle, ledet av prosjektleder45 min 11Oppsummering og avslutningProsjektleder15 min 12Evaluering av dagens møteAlle, ledet av prosjektleder10 min

3 Formål Denne Workshopen innleder arbeidet med prosjektets fremdriftsplan med viktige milepæler. Dette gjøres sammen med prosjektgruppen både for å inkludere hele gruppens kompetanse i arbeidet, for å etablere eierskap og for å sikre en delt forståelse for hva gruppen skal produsere og når. I workshopen skal dere Planlegge de ulike fasene i prosjektet: planleggingsfase, gjennomføringsfase, avslutningsfase. Konseptfasen skal i utgangspunktet være avsluttet og realisering er linjens ansvar. Planlegge hovedoppgavene i de ulike fasene Skissere viktige milepæler Nedbryting av gjennomføringsfasen i håndterbare deler Hvordan gjør vi det Arbeidet gjøres med gråpapir på veggen og gule lapper. Denne regien er hensiktsmessig når mange deltar i arbeidet. Når alle ser hva alle gjør deles mere informasjon, det blir mulig å sortere umiddelbart og uklarheter oppklares raskt. Arbeidsformen skal også støtte at man danner seg et helhetsblikk FØR man diskuterer oppgaver. 5 min 3

4 Alle hjelper til å «rigge» rommet ① Sett opp gråpapir på vegg. Tegn en stor pil og marker start og slutt. Skriv prosjektets mål i enden av pilen ② Organiser alt annet materiell 10 min 4 Planleggingsfase Gjennomføringsfase Avslutningsfase Prosjektets mål

5 Start planlegging Definer tidsrammene for prosjektet med prosjektoppstart og prosjektslutt Legg inn datoer for eventuelle forhåndsdefinerte tidsfrister og viktige hendelser. Tegn inn i pilen Diskuter og definer hovedaktiviteter i gjennomføringsfasen – hva må dere gjennom av steg for å kunne levere i henhold til prosjektets mål? I middels og større prosjekter er det hensiktsmessig å dele inn gjennomføringsfasen i flere faser med definerte milepæler mellom hver fase. Ofte vil dette også markere rapporteringspunkter for styringsgruppe Diskuter hvor mye tid dere trenger i gjennomføringsfasen og de ulike «underfasene» Fyll inn all informasjonen i pilen. 60 min 5

6 Pause 15 min 6

7 Arbeidsoppgaver i hver fase Med utgangspunkt i pilen på veggen skal dere nå planlegge arbeidsoppgaver som ligger i hver fase. Dette gjør dere ved at alle får utdelt gule lapper. Bruk 20 minutter individuelt til å skrive ned alle arbeidsoppgaver dere kan tenke på hver fase – en på hver lapp. Ikke glem oppgaver knyttet til en god prosess Sett opp de gule lappene der de hører hjemme. I workshops med mange deltagere kan det være hensiktsmessig å innlednings vis dele oppgaven slik at mindre grupper jobber med ulike deler av prosjektpilen. Grupper i fellesskap lapper som overlapper eller hører sammen (20 min). Ikke slå sammen nesten like lapper før dere har utforsket hva som ligger i dem i neste trinn. 40 min 7

8 I starten av et prosjekt kan det være vanskelig å kjenne til alle arbeidsoppgavene som skal utføres. Etter hvert som dere fordyper dere i oppgaven vil dette bli klarere og dere kan detaljere planen. Gjennomgang i plenum Gå nå stegvis gjennom hver fase fra start til slutt. Les først opp alle oppgavene som står under en fase. Åpne deretter for utdypende spørsmål. Ikke start en diskusjon. Be deltagerne notere om de mener noe mangler eller ønsker å foreslå endringer. Når alle spørsmål er stilt gå videre til neste fase 8 60 min

9 Pause 15 min 9

10 Kvalitetssikring Når alle faser er gjennomgått åpnes det for å legge til arbeidsoppgaver og foreslå endringer. Gå gjennom fase for fase på nytt å la deltagerne komme med innspill. Diskuter nå fasen ferdig før dere går til neste. 10 45 min

11 Oppsummering og avslutning Gå gjennom hva dere har gjort Oppsummer resultater og eventuelle beslutninger Avtal hvem som gjør hva i oppfølgingen (Pilen skal nå nedtegnes i gjeldende maler) Avtal videre arbeid i prosjektgruppen Anerkjenn innsats 11 15 min

12 Evaluering av dagens møte 12 Hva fungerte godt i dagens møte? Hva kunne vi gjort annerledes? Hva har vi lært til senere oppgaver vi skal løse i fellesskap? 10 min

13 13 Agenda Kaupang AS | Holtet 45 | Tlf: 67 57 57 00 | E-post: firmapost@agendakaupang.no.


Laste ned ppt "Prosjektplanlegging med prosjektgruppen Prosessveileder Prosjektlederkurs UiO 07.12.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google