Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra gruppe til team MMT270 Så langt er det gitt en innføring i kreative næringer, opplevelsesnæringer og medier/formidling. Vi har også sett på hvilke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra gruppe til team MMT270 Så langt er det gitt en innføring i kreative næringer, opplevelsesnæringer og medier/formidling. Vi har også sett på hvilke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra gruppe til team MMT270 Så langt er det gitt en innføring i kreative næringer, opplevelsesnæringer og medier/formidling. Vi har også sett på hvilke elementer som kan knyttes til ”opplevelse”. Vi har også sett at festivaler er et utmerket case for alle elementene i pkt 1. Festivalfenomenet er også belyst empirisk av ferskt forskningsmateriale, samt v/ Svein Bjørge. Dere har også fått mandatet for studiet og forstått at målet er å utforme et kreativt prosjekt for en kreativ virksomhet, basert på den kunnskap og kompetanse dere besitter. Dere har også fått utdelt materiale om innovasjon og entreprenørskap.

2 Utfordringer: Oppstart Team: Målet for teamarbeidet og hvilke utfordringer man står overfor, må være klart. I vårt tilfelle er det å utvikle et kreativt produkt for en kreativ virksomhet. I vårt tilfelle produkter relatert til festivaler. Det er dette målet dere skal styre mot. Dette kan være relatert til arbeidet med å skape eller markedsføre en festival, til scene og festivalområde, eller til forholdet mellom festival og sted. Målet må være realistisk og oppnåelig, men også engasjerende å jobbe i mot. Dette innebærer i vårt tilfelle to ting: 1) Utvikle et konkret kreativt produkt i forhold til et eksisterende marked, eller 2) utvikle et kreativt produkt for et framtidig marked (futuristisk situasjon). Normer og roller for samarbeid må være på plass. Det skal vi bl.a. sikre gjennom samarbeidsavtaler.

3 Fasene i prosjektarbeidet Fra idémyldring til idébank (Her står vi nå!) Først trenger vi en kort gjenforening på gruppene for å bekrefte status, og eventuelt nye tanker/innspill (20 min.)

4 Oppstart team: Kort presentasjon i plenum av hver gruppe og 3 prioriterte prosjekttema. Tilknytning til utvalgte tema. Fra tema til ferdig prosjektoppgave – målrettet teamarbeid. Prosjektrapporten skal både ha en innledende del om selve arbeidsprossen og en del om selve prosjektet.

5 Veien videre: Konstituering Et team består av ulike mennesker med litt ulik, men utfyllende fagkompetanse og faginteresser – som jobber mot et felles mål. Teamarbeid handler om forpliktelser og ansvar for hverandre og resultatet. Team velges basert på tema/interesser. Hvert team konstituerer seg, velger en leder. Leder skal koordinere arbeidet i teamet og være ”brua” over til fagansvarlig/faglærer, bl.a. ved behov for fagstoff og faglig støtte. Leder skal også hjelpe til med at fagkompetansen og interessene til den enkelte student slipper til og tas på alvor i teamet.

6 Samarbeidskontrakt Hvert team lager først en samarbeidskontrakt. Samarbeidskontrakten bør si noe om bl.a. følgende: Oppmøte og deltakelse gruppelogg inkludering møtetider kontrakten skal underskrives av alle på teamet og leveres fagansvarlig. Samarbeidskontrakten skal si hvordan gruppen skal jobbe.

7 Teamarbeidet utover våren: Hvert team skal jobbe selvstendig og ta kontakt med faglærere og fagansvarlig ved behov. Etter at teamet er konstituert, leder er valgt og samarbeidskontrakt skrevet, starter selve arbeidsprosessen. Hvis ønskelig kan teamet godt bytte på hvem som skal være leder. Det er fint om det som teamet skaper, skrives ned på bærbar PC. Tema som gruppen har valgt blir nå gjenstand for ny prosess. Det kan anbefales at det lages tankekart med utgangspunkt i tema. For PC, bruk for eksempel FreeMind eller andre. Ved hvert punkt i prosessen beslutter dere hva dere vil gjøre, for så å gå videre i prosessen.

8 Teamarbeidet forts. Fagansvarlig vil legge ut litteratur om: 1) teamarbeid som arbeidsform 2) beslutninger i team 3) gruppetenkning 4) ledelse 5) konflikt og samarbeid 6) teamets fire utviklingsfaser. Dette bør alle lese underveis, og dette skal inngå i sluttrapportens prosessdel. Alt materiale blir tilgjengelig for teamene og lagt ut på fronter. Fagansvarlig vil stikke innom med jevne mellomrom for å se hvordan kommunikasjonsprosessen går på hvert team.

9 Fagkompetanse: Etter behov vil gruppene bli koblet til relevant fagkompetanse. Faglærere + eksterne.


Laste ned ppt "Fra gruppe til team MMT270 Så langt er det gitt en innføring i kreative næringer, opplevelsesnæringer og medier/formidling. Vi har også sett på hvilke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google