Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Benchmarking av FDVUS. Kontinuerlig forbedring. Økt verdiskapning? Hege Mathiesen Controller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Benchmarking av FDVUS. Kontinuerlig forbedring. Økt verdiskapning? Hege Mathiesen Controller."— Utskrift av presentasjonen:

1 Benchmarking av FDVUS. Kontinuerlig forbedring. Økt verdiskapning? Hege Mathiesen Controller

2 NfN Norsk Nettverk for Næringseiendom Formålet: Bidra til en aktiv utveksling av kunnskap og erfaringer om forvaltning, bruk og utvikling av næringseiendom (Facility Management) Skal fungere som en tilrettelegger av ulike former for benchmarking og nettverksbygging Eget nettverk for sykehus. www.nfn-fm.no

3 Benchmarking og nettverksbygging Nettverket er organisert i FM ledelse, faggrupper og Controller gruppe Controller og faggruppedeltakere lager nøkkeltallene i samarbeid Faggruppenes hovedfokus er erfaringsutveksling og læring

4 Formål med denne standarden Livssyklus LCC kalkyler (alle kostnader til materiell til ny- eller gjenanskaffelser, drift og avhending) FDVU Beslutningsgrunnlag Benchmarking I tillegg ser vi i dette nettverket også på Servicetjenester Vi utvider FDVU til FDVUS NS 3454 Livssykluskostnader for bygg

5 NS 3454 i regnearks mal

6

7 Benchlearning og nettverksbygging Sykehusnettverket består av 7 store sykehus i Norge Vi har gått over fra å kalle det benchmarking til benchlearning Stort fokus på erfaringsutveksling, læring og forbedring

8 Om læring Sitat om læring: «Den som tror han er utlært og ferdig, er ikke utlært men ferdig.»

9 Benchlearning og nettverksbygging forts.. Nettverksmøter for analyse og drøfting av tallmaterialet Sammenlignbare tall? Store forskjeller men sammenlignbare tall Dypdykk for å lære av beste praksis Kontinuitet sørges for ved å alltid ha en ny benchdate

10 Fokus områder Nye fokus områder/dypdykk hvert år er et av målene 2012 fokus på kjøkken/kantinedrift, renholdstjenester og tekstil/vaskeritjenester Business case modell er forsøkt

11 Om nettverk og kontinuitet Sitat Henry Ford: «Å komme sammen er en begynnelse. Å holde sammen er et fremskritt og å arbeide sammen er en suksess»

12

13 Eiendomstjenester kr pr kvm

14

15

16 Faggruppe fokus Renhold ulikt organisert i de ulike sykehusene Vi er sikrere på at vi sammenligner «epler og epler» Nytt dypdykk i 2013 på 2012 tall Alle faggruppen er svært aktive, men renholds-gruppen er kanskje den som har holdt på lengst(Forum for sykehus renhold) Mange gode innspill til forbedring og læring

17

18 Faggruppe fokus Stort fokus i energi gruppa på å lage en god metode for graddagskorrigering. Tester ut metoden i 2013 Mer om dette i et senere foredrag

19

20

21

22 Service tjenester fortsatt Dypdykk i kjøkkentjenester i 2013 Laget business case Aktiv kjøkkengruppe med stort fokus på kostnader og kvalitet Kvalitet på mat og servering Pasient raskere frisk og tidligere utskrevet

23

24

25 Service tjenester fortsatt Ulik organisering og vanskelig å få sammenlignbare tall Jobber aktivt med å forbedre tallene Ser på andre kostnadsdrivere enn pasienter Konkret forbedring fra dokumentgruppa Outsourcing av frankering til Posten Norge i et prøveprosjekt ga stor innsparing på portokostnader

26 FM organisasjons mål Øverste utviklingsnivå i en FM organisasjonØverste utviklingsnivå i en FM organisasjon Oversette kjernevirksomhetens mål og aktiviteter til relevante FM støtteaktiviteter både på lang og kort siktOversette kjernevirksomhetens mål og aktiviteter til relevante FM støtteaktiviteter både på lang og kort sikt Innovatør og tilretteleggerInnovatør og tilrettelegger

27 Økt verdiskapning gjennom kontinuerlig forbedring. Hvordan løse utfordringer sammen istedenfor klager og avvik?

28 Økt verdiskapning gjennom kontinuerlig forbedring Samarbeidsforum/Driftsforum mellom klinisk drift og FM organisasjonen Felles arena der gjensidige utfordringer tas opp

29 Merverdi fire dimensjoner Forbedring gjennom beste praksis av sykehusene i nettverketForbedring gjennom beste praksis av sykehusene i nettverket Forbedringer i egen organisasjon – kunne måle endringerForbedringer i egen organisasjon – kunne måle endringer Konkurransedyktighet i forhold til eksterne aktørerKonkurransedyktighet i forhold til eksterne aktører KvalitetsforbedringKvalitetsforbedring

30 Bidragsyter til å nå sykehusenes mål og visjoner? Kontinuerlig forbedring – Økt verdiskapning - «Fremme bedre helse og livskvalitet» Imponert over engasjementet, viljen til forbedring og læring i faggruppene. Kvalitetens plass i dette arbeidet. Ønske om å være «best i klassen».


Laste ned ppt "Benchmarking av FDVUS. Kontinuerlig forbedring. Økt verdiskapning? Hege Mathiesen Controller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google