Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunestyret i Bø kommune Mandag 10. mai 2010. Asbjørn L. Stavem Seniorrådgiver i KS Organisasjonsutvikling Ledelse – og lederutvikling Seniorpolitikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunestyret i Bø kommune Mandag 10. mai 2010. Asbjørn L. Stavem Seniorrådgiver i KS Organisasjonsutvikling Ledelse – og lederutvikling Seniorpolitikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunestyret i Bø kommune Mandag 10. mai 2010

2 Asbjørn L. Stavem Seniorrådgiver i KS Organisasjonsutvikling Ledelse – og lederutvikling Seniorpolitikk Prosjekt – og prosessorientert

3 Litt historie 80-tallet: Personalpolitikk 90-tallet: Arbeidsgiverpolitikk 00-tallet: Arbeidsgiverpolitikk Kommunestyret Rådmann Enhet Omgivelsene Samfunnsutviklerrollen Identitet og omdømme Stab

4 Status Hva er status for vår skriftlige og praktiserte arbeidsgiverpolitikk i dag ? Overgangen fra industrisamfunnets ledelsesformer til ledelse av kunnskapsorganisasjoner er ikke enkel

5 Arbeidsgiverpolitikk Handler om relasjoner mellom mennesker: I den kommunale organisasjonen og i forhold til mennesker utenfor den kommunale organisasjonen

6 2010 Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft To hovedutfordringer i arbeidsgiverpolitikken

7

8 4 Strategiske grep (perspektiv)

9 Perspektiv i AGS 2020 Perspektiv 1:Det unike oppdraget Perspektiv 2:Den å pne organisasjonen Perspektiv 3:Kompetente medarbeidere Perspektiv 3:Helhetlig og utfordrende lederskap

10 2009 Hva er Utviklingsverksted? Utviklingsverksted: Utviklingsverksted er en organisert arbeidsform der personer med ulik bakgrunn jobber for å finne løsninger på problemer Asle Farner

11 2009 Formål Samlingen skal være… et sted for læring, erfaringsoverføring og utvikling Samlingen skal gi…. inspirasjon, motivasjon og engasjement for arbeid i egen kommune

12 Utviklingsplan KommunenOmgivelsene 2010 Mål Planlegging Utviklings- perspektiv 2011 Aktiviteter og gjennomføring 2012 Effekter UTV Gjennom UTV skal kommunen jobbe med en individuell strategiplan

13 Helhetlig arbeidsgiverpolitikk Kommunen som organisasjon Kommunen som samfunn VERDIENE

14 Lojalitet Administrative og politiske vedtak og prioriteringar blir følgde opp raskt og eintydig Usemje blir teke opp internt og til rett tid Arbeidsfellesskapet er bygd på støtte, ros og konstruktiv kritikk Ulikskap og mangfald blir akseptert og respektert Dei positive sidene ved Bø kommune blir framheva

15 Omsorg Vi skal bry oss om kvarandre Vi skal lytte til andre sine standpunkt, men også presentere våre eigne

16 Ærleg og open kommunikasjon Informasjon blir gjeve uoppfordra og fullverdig Problem blir tekne opp der dei oppstår Alle får ærlege tilbakemeldingar

17 Å være folkevalgt De folkevalgte er lekfolk som er unikt interessert i utvikling av lokalsamfunnet og innbyggernes ve og vel. Hvordan omtaler vi de folkevalgte? Har vi respekt for de folkevalgtes ideer, verdier og holdninger? Hva bidrar vi med for at de folkevalgte skal gjøre en god jobb?

18 Politiske utfordringer Sterkere brukerkrav – og forventninger Press på lokaldemokratiet Rettighetslovgivning Demokratisk underskudd Hvordan er organisasjonen satt sammen? Ulike aksjonsformer og demokratiske ytringer

19 Timeglassmodellen Presentasjon | 2003 Informasjon og kunnskap på få hender Legitimiteten og tilliten til modellen Usikkerhet i organisasjon Egnet for delegering, effektivitet

20 Politikerrollen – og lederansvaret OmbudsrollenK ontakt med innbyggerne O ppfølging av enkeltsaker Styringsrollen S trategi og politikkutforming S tyring og kontroll Arbeidsgiverrollen A rbeidsgiverpolitikken P roduksjon, kvalitet og effektivitet (relasjoner)

21 Trenger kommunen nye arenaer for kommunikasjon? Utvalg – komiteer Hvor ønsker kommunen at myndigheten skal ligge? Nye ”uformelle” møteplasser Styringsgrupper, prosjektgrupper og seminar (de er formelle) 2010 Folkevalgte Administrasjon

22 Kritiske faktorer Manglende engasjement Økonomiske utfordringer Uenighet i gruppen –Gruppens sammensetning (profil, faglig bakgrunn etc.) Prioritering av tid Politiske innspill – endrede forutsetninger

23 Nesset kommune – fra 10 til 6 På fem år har Nesset kommune gått fra negativ medieomtale og dårlig arbeidsklima til å vinne to arbeidsmiljøpriser Hva er hemmeligheten? Hva er det med Nesset kommune?

24 Noen svar Sykefravær – en vellykket prosess Strategisk jobbing Alle eier prosessen Resultatene skaper entusiasme Ledelse Etterspørre resultat

25 Å lede i det skapende spenningsfeltet Hierarkisk forvaltningskommune

26 Identitet Jeg er stolt av våre mål og vårt samfunnsoppdrag Jeg identifiserer meg sterkt med oppgavene og rollen min Jeg liker å fortelle andre hvor jeg jobber Det finnes fortellinger om min arbeidsplass som jeg er stolt av I hvilken grad stemmer disse påstandene med din egen oppfatning? Måling av identitetsstyrke (administrasjon)


Laste ned ppt "Kommunestyret i Bø kommune Mandag 10. mai 2010. Asbjørn L. Stavem Seniorrådgiver i KS Organisasjonsutvikling Ledelse – og lederutvikling Seniorpolitikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google