Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ressurssituasjonen i pelagisk sektor Ole Arve Misund Norges Sildesalslag 2010, Tromsø, 4 juni.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ressurssituasjonen i pelagisk sektor Ole Arve Misund Norges Sildesalslag 2010, Tromsø, 4 juni."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ressurssituasjonen i pelagisk sektor Ole Arve Misund Norges Sildesalslag 2010, Tromsø, 4 juni.

2 Lodde

3 Lodderekruttering (0-gr indeks)

4 Modellresultat 2009-2010

5 Vekst av torsk mot loddebestand

6 NVG Sild

7 ICES: –Full reproduktiv kapasitet –Hausta berekraftig –Gytebestanden historisk høg –Fire gode årsklassar i ein 10-årsperiode: 1998, 1999, 2002, 2004 –Men årsklassane etter 2004 er svake –Haustingsregelen gir 1.483 mill tonn i 2010

8 Vekst

9 0-gruppe sild – Barentshavet

10 Stasjoner og fordeling av sildelarver 6-19 april 2010.

11 YearIndex1Index 2YearIndex 1Index 2 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 0.3 0.7 2.5 1.4 2.3 1.0 1.3 9.2 13.4 18.3 8.6 6.3 24.7 19.5 18.2 4.0 25.5 28.7 29.2 23.5 27.8 78.0 48.6 36.3 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 2004 2005 2006 2007** 2008 2009 2010 27.7 66.6 42.4 22.5 20.8 40.7 27.1 3.5 56.6 73.9 98.9 90.6 107.9 8.4 42.7 81.7 147.5 138.6 73.0 89.4 135.9 138.6 18.8 215.1 196.7 389.0 393.3 53.8 140.2 Total number of herring larvae found on the Norwegian shelf during the period 1981 to 2010 (numbers in 10 12 ). Index 1 is the total number found during the survey while index 2 is the back-calculated number of newly hatched larvae using a 10% daily mortality rate (LPI). The age of the larvae is estimated from the duration of the yolk sac stages and the size of the larvae. Indeks 1 blir brukt i assessment *Poor weather conditions in 2003, plus survey in late April. **In 2007 the northern spawning grounds were not covered

12 Fordeling av silde postlarver 17-25 mai 2010. Størrelsen på sirklene indikerer gjennomsnittsstørrelse på larvene. Kystnær drift med mye store larver inne i den ene fjorden vi undersøkte (Folla). Men, generelt lave konsentrasjoner i hele dekningsområdet

13 Modellert fordeling av sildelarver ved toktstart 17 mai, klekket på Møre i april. Modellen ser ut til å gi et brukbart bilde av reell fordeling bortsett fra at den ikke løser opp fjordene og gir dermed ikke drift inn der

14 Økosystem toktet 2010, kun GO Sars første del Trålstasjoner

15 Lengde av sild i trålfangster

16 Makrell ICES: –Full reproduktiv kapasitet –Auka fare for at fisket ikkje er berekraftig –Overfiska i høve til langsiktig høgt utbyte –Fiskedødsraten er over målsetjinga –2002-årsklassen er den sterkaste i historia –Seinare årsklassar er gjennomsnittlege –Haustingsregelen gir TAC for 2010 på mellom 527 og 572 tusen tonn (F mellom 0.20 og 0.22)

17 Makrell

18 2007 Telling av makrellegg - måler gytebestandens størrelse Toktene startet utenfor Portugal og Galicia 25.1, og slutter i juli Skottland, Irland, Portugal, Spania (innkl.baskerland med eget tokt), Nederland, Tyskland, Island, Færøyene og Norge Innsats 340 toktdøgn Gyteområdet utvidet lengre vest og nord enn tidligere Eggtallene er lavere og gyteområdet større enn i 2007. Hvordan er fekunditeten? Skal legge fram foreløpige egg og gytebestandsestimat på WGWIDE i Vigo: 28.8-3.9.

19

20 Kolmule ICES: –Full reproduktiv kapasitet –Hausta berekraftig –Overfiska i høve til langsiktig høgt utbyte –Fiskedødsraten er over målsetjinga –Årsklassane 2005-2008 er mellom dei svakaste observert. På grunn av dårleg rekruttering har gytebestanden avtatt sidan 2003, og vil halda fram med det på kort sikt –Haustingsregelen gir TAC for 2010 på 540 tusen tonn (F=0.18)

21 Kolmule

22 Kolmule Internasjonalt tokt på gytefeltet, mars-april 2010 Utbredelse 2010. Akustisk tetthet fra det kombinerte surveyet i 2010 Kurslinjer i 2010. (Rød er russisk dekning ca 15 dager senere). MH-Færøyene, TD-Nederland, NO-Norge, FN-Russland, CE-Irland

23 Kolmule Internasjonalt tokt på gytefeltet i 2010: –Betydelig reduksjon i gytebiomassen i forhold til 2009 (-60%) –Bestanden dominert av 6, 7 og 5 åringer –Svært lite umoden fisk observert –Gytingen sannsynligvis senere i 2010 enn året før og dette førte til at toktet dekket bestanden dårligere –Russisk dekning noe senere ga høyere estimat –MEN: –Klar nedgang i forhold til 2009

24 Nordsjøsild Auka risiko for redusert reproduksjonsevne Hausta berekraftig Overfiska i høve til vedvarande høgt utbyte Dårleg rekruttering sidan 2002 Forvaltningsplanen gir TAC for 2010 på 164 300 tonn direkte fiske + ca 10 000 t tillegg

25 Tobis-tokter: 2009 (gul) og 2010 (blå)

26 Tobis – gjennomsnittlig tetthet (NASC) pr. felt.

27 Åpne områder i eksp. fiske 2010

28 HI råd for 2010 Signifikant økning i utbredelse og mengde av tobis fra 2009 Tobisbestanden fortsatt i gjennoppbygningsfase Akustiske dekninger av feltene viste at der var tobis igjen etter eksp. fiske Anbefalte kvote på 30 000 tonn i tre definert områder Alle andre områder i NØS bør være stengt for å sikre en bærekraftig gytebestand

29 Forslag til fiskeområder i 2010

30 Oppsummert Loddefiske som forventet i vinter, ny måling og anbefaling til høsten Mye NVG i vinter, mye larver, men uvisst hvilken årsklassestørrelse som blir produsert Bekymring i HI for NVG – bestanden etter mai-toktet Eggmåling av makrellbestanden på gang - bekymring for stort uttak i 2010. Nedgang i kolmulebestanden som forventet Gledelig utvikling i tobisbestanden


Laste ned ppt "Ressurssituasjonen i pelagisk sektor Ole Arve Misund Norges Sildesalslag 2010, Tromsø, 4 juni."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google