Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lysbilde 1/23 Kan den gamle hjernen trenes? Presentert av Andreas Engvig Lege i spesialisering i geriatri Diakonhjemmet sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lysbilde 1/23 Kan den gamle hjernen trenes? Presentert av Andreas Engvig Lege i spesialisering i geriatri Diakonhjemmet sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lysbilde 1/23 Kan den gamle hjernen trenes? Presentert av Andreas Engvig Lege i spesialisering i geriatri Diakonhjemmet sykehus

2 Lysbilde 2/23 Fenomener i tiden – treningfokus, unghetsideal, eldrebølge 2 2

3 Lysbilde 3/23 Disposisjon +Aldersendringer i kognitiv funksjon +Hvilke faktorer påvirker kognitiv funksjon i eldre år? +Kognitiv trening hos eldre voksne

4 Lysbilde 4/23 Park and Reuter-Lorenz, 2009, Annual Review of Psychology Kognitive tester viser alderssreduksjoner innenfor de fleste områder

5 Lysbilde 5/23 Når begynner hukommelsen å bli dårligere, egentlig?

6 Lysbilde 6/23 Endring i verbal gjenkalling (%) Episodisk hukommelsesfunksjon faller trolig fra 45-årsalder Singh-Manoux et al., (2012), BMJ

7 Lysbilde 7/23 Alder (år) Hukommelsesfunksjon (nivå) HøytLavt Etter Nyberg et al., (2012), TICS; Habib, et al., (2007), Aging Neuropsychol. Cogn. Variasjon i hukommelsesprestasjoner innenfor hver aldersgruppe

8 Lysbilde 8/23 Spørsmål 1: Hva kan man gjøre for å opprettholde hukommelsen i eldre år? Forsøker å finne svar ved Pubmed-søk: Avgrenser søket til oppsummerte forskningsartikler

9 Lysbilde 9/23 Naqvi, et al., (2013), CMAJ

10 Lysbilde 10/23 Plassman, et al., (2010), Annals of Internal Medicine

11 Lysbilde 11/23 Plassman, et al., (2010), Annals of Internal Medicine

12 Lysbilde 12/23 Kognitiv trening – hjernetrening – og lignende begreper +Hva er det som egentlig menes med kognitiv trening? +Hvilke treningsformer finnes? +Hva slags type kognitiv trening er best? +Hvor mye må man trene? +Hvor lenge varer treningseffektene? +Kan hjernetrening forebygge demens?

13 Lysbilde 13/23 Definisjon av kognitiv trening: Et strukturert læringsprogram der personen øver, med gjentatte repetisjoner, på oppgaver som er relevante for bestemte kognitive funksjoner. Martin, et al., (2011), Cochrane Database Syst Rev

14 Lysbilde 14/23 Hvilke kognitive treningsprogrammer finnes? +Databasert eller pen-og-papir +Gruppe-basert eller individuell +Multi-domene eller enkelt-funksjoner

15 Lysbilde 15/23 Databaserte læringsprogrammer Bilde fra http://brainhq.com; Kueider, et al., (2012) PLOS One +I eksemplet til høyre skal man hurtigst mulig identifisere fuglen som skiller seg ut fra de andre +Databasert trening kan: +gradvis øke vanskelighetsgraden +gi umiddelbar tilbakemelding +enkelt tilpasses brukerens nivå

16 Lysbilde 16/23 Gruppetrening muligjør veiledning og støtte fra instruktør +Lampit og kollegaer viste nylig at gruppe-basert trening er mer effektivt enn hjemme-basert trening +Kontekst-sensitive effekter, som sosial deltagelse og positiv tilbakemeldinger Lampit, Hallock & Valenzuela, (2014), PLOS Medicine

17 Lysbilde 17/23 Multisenter-studie fra USA studerte tre typer kognitiv trening Ball, et al., (2002), Willis, et al., (2006), JAMA

18 Lysbilde 18/23 Hvor mye må man trene? Minst 30 minutter maks tre ganger i uken synes å være mest effektivt. Lampit, Hallock and Valenzuela, (2014), PLOS Medicine

19 Lysbilde 19/23 Hvor lenge varer treningseffektene? +Effektene kan vedvare over flere år. +Med kort vedlikeholdstrening etter 11- og 35 måneder er det dokumentert effekter både ved 2- 5- og 10-årsoppfølgning ved resonerings- og reaksjonshastighetstrening. Ball, et al., (2002) og Willis, et al., (2006), JAMA; Rebok, et al., (2014) JAGS.

20 Lysbilde 20/23 Reaksjonshastighet (reverserte millisekund) Tid (antall år oppfølgning) Gruppen som trente på hastighetsoppgaver 10-års oppfølgning Vedvarende effekter opptil ti år – innenfor oppgaven det trenes på Rebok, et al., (2014) JAGS.

21 Lysbilde 21/23 Kan kognitiv trening forebygge demens? +Det er klare sammenhenger mellom markører for kognitiv trening (utdannelsesnivå, intellektuell stimulans i eldre år) og lavere demensrisiko. -Det mangler randomiserte kontrollerte studier. =Vårt beste svar per i dag er nei. Wilson, (2002), JAMA; Fratiglioni, (2004), Lancet Neurology; UpToDate.

22 Lysbilde 22/23 t Hukommelsestrening gir små, men målbare effekter på hippocampusstørrelse hos friske eldre voksne Engvig et al., (2014), JAD Kontrollgruppe Hukommelsestrening, frisk Hukommelsestrening, pasient

23 Lysbilde 23/23 Oppsummering +Funksjonsnivå innenfor de fleste kognitive domener svekkes med økende alder. +Kognitiv trening er et av meget få dokumenterte tiltak for å opprettholde kognitive testresultater i eldre år. +Kognitiv trening er trolig effektivt hvis en trener mer enn 30 minutter daglig 2-3 ganger i uken sammen med andre. +Treningseffektene kan varer over flere år, men hovedsakelig bare på de områdene man trener og i liten grad på hverdagsrelevante mål. +Vi vet ikke om kognitiv trening virker forebyggende mot demens.


Laste ned ppt "Lysbilde 1/23 Kan den gamle hjernen trenes? Presentert av Andreas Engvig Lege i spesialisering i geriatri Diakonhjemmet sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google