Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan skal vi gjennom fokus på læringsmål og elevvurdering skape et økt utbytte for den enkelte elev? Læringssamtalen Hvordan skal vi gjennom fokus på.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan skal vi gjennom fokus på læringsmål og elevvurdering skape et økt utbytte for den enkelte elev? Læringssamtalen Hvordan skal vi gjennom fokus på."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan skal vi gjennom fokus på læringsmål og elevvurdering skape et økt utbytte for den enkelte elev? Læringssamtalen Hvordan skal vi gjennom fokus på læringsmål og elevvurdering skape et økt utbytte for den enkelte elev? Læringssamtalen Eksempel fra 1.-4. Trinn

2 Læringssamtalen 1.-4. trinn I rapporten fra den eksterne vurderinga heter det at skolen må arbeide videre med følgende problemstillinger: ”Hvordan sikre at elevene får et bevisst forhold til egen læring og utvikling?”, ”Hvordan sikre presis tilbakemelding til elevene, dvs gi elevene tilbakemelding på hva de presterer i forhold til mål og krav?” ”Hvordan sikre presis tilbakemelding til elevene, dvs gi elevene tilbakemelding på hva de presterer i forhold til mål og krav?”

3 For å få til dette kreves det: God kontakt mellom elev og kontaktlærer. Konkrete mål i alle fag. Kontinuerlig oppfølging i forhold til om elevene når sine mål. Sette inn tiltak hvis målene ikke er nådd. Tid til hver enkelt elev. Vi erfarte at den tid vi hadde til rådighet ikke var tilstrekkelig for å få til denne kontakten mellom kontaktlærer og elev. I tillegg ønsket vi å gjøre elevenes mål mer konkrete, og ønsket å utarbeide arbeidsplaner der mål for faget ble mer sentralt.

4 Hvordan komme i gang? Vi fikk besøke Røyse skole våren 2007 Vi så hvordan lærere der arbeidet med konkrete læringsmål og læringssamtaler, og ønsket å få til noe lignende ved skolen vår. Det vi hadde observert på Røyse ble bearbeidet, og vi la fram våre ideer for foreldrene på 1.-4.trinn. Foreldrene var positive, og de så store fordeler med ei slik ordning. For at vi skulle få til læringssamtalene måtte vi utvide skoledagen 2 dager i uka. Etter litt diskusjon i foreldregruppa, fikk vi godkjenning på å omorganisere skoledagen for å få til læringssamtaler.

5 Utvidet skoledag – mandager og tirsdager Kl 08.30-10.00: 1. og 2. time Kl 08.30-10.00: 1. og 2. time Kl 10.00-11.00: Friminutt Kl 10.00-11.00: Friminutt Kl 11.00-11.30: Mat Kl 11.00-11.30: Mat Kl 11.30-13.00: 3. og 4. time Kl 11.30-13.00: 3. og 4. time Kl 13.00-13.30: Friminutt Kl 13.00-13.30: Friminutt Kl 13.30-14.15: 5.time Kl 13.30-14.15: 5.time Elevene får et langt friminutt der barne- og ungdomssarbeidere tilrettelegger aktiviteter i skolegården, eller tar med seg grupper av elever gymsal. Vi erfarer at elevene gjerne vil være ute i frilek – de får en god pause og er mer motiverte for å ta fatt på resten av dagen når de kommer inn igjen Læringssamtalene foregår i tidsrommet 10.00-11.30.

6 Hvordan organiserer vi læringssamtalene? Hver elev har samtale med kontaktlærer 30 min hver 3.uke Hver elev har samtale med kontaktlærer 30 min hver 3.uke På disse samtalene går vi gjennom elevenes læringsmål for perioden, vurderer sammen med eleven om måla er nådd. Vi gir nye utfordringer til de elevene som har nådd måla, og gir veiledning til de elever som ikke har nådd sine mål. På disse samtalene går vi gjennom elevenes læringsmål for perioden, vurderer sammen med eleven om måla er nådd. Vi gir nye utfordringer til de elevene som har nådd måla, og gir veiledning til de elever som ikke har nådd sine mål.

7 Foreldresamarbeid Det er oppsatt faste datoer og tidspunkt for hver enkelt elev. Foreldre har mulighet til å være med på samtalene. Det er oppsatt faste datoer og tidspunkt for hver enkelt elev. Foreldre har mulighet til å være med på samtalene. Foreldrene får skriftlig tilbakemelding fra hver samtale. Foreldrene får skriftlig tilbakemelding fra hver samtale. Foreldre kan gi skriftlig tilbakemeldinger til skolen Foreldre kan gi skriftlig tilbakemeldinger til skolen

8 Tidsskjema for elevsamtaler DAGEllinor Inger Helen Kristin Svein Atle Grete Sofie MAN- DAG Uke nr: 10.00- 10.30 10.30- 11.00 11.00- 11.30 TIRS- DAG Uke nr: 10.00- 10.30 10.30- 11.00 11.00- 11.30

9 Arbeidsplaner utarbeidet en ny mal til elevenes arbeidsplan, der læringsmål i faget er sentralt. utarbeidet en ny mal til elevenes arbeidsplan, der læringsmål i faget er sentralt. På arbeidsplana er det et vurderingsfelt der lærer skriver oppsummering av læringssamtalen, til foreldrene. På arbeidsplana er det et vurderingsfelt der lærer skriver oppsummering av læringssamtalen, til foreldrene. Foreldrene har mulighet til å skrive meldinger til Vi skolen på samme plan. Foreldrene har mulighet til å skrive meldinger til Vi skolen på samme plan.

10 Tilbakemeldinger fra foreldre Samtalene øker elevenes bevissthet på hva hun kan, og hva hun må jobbe videre med Samtalene øker elevenes bevissthet på hva hun kan, og hva hun må jobbe videre med Elevene får mer egen kontakt med lærer – gleder seg til samtalene Elevene får mer egen kontakt med lærer – gleder seg til samtalene Meget positivt! Motiverende! Meget positivt! Motiverende! Elevene får vite hva de gjør bra, og hva de må trene mer på. Elevene får vite hva de gjør bra, og hva de må trene mer på. Foreldre har godt utbytte av kommentarene som blir gitt på arbeidsplana og vet hva de kan hjelpe elevene med hjemme Foreldre har godt utbytte av kommentarene som blir gitt på arbeidsplana og vet hva de kan hjelpe elevene med hjemme Foreldre får til å følge med på det som skjer på skolen - både faglig og sosialt Foreldre får til å følge med på det som skjer på skolen - både faglig og sosialt

11 Læringssamtalen 1.-4. trinn Vi er sikre på at læringssamtalene gir Elevene gode tilbakemeldinger på hvordan de arbeider Elevene gode tilbakemeldinger på hvordan de arbeider Mer bevissthet blant elevene på det de skal lære Mer bevissthet blant elevene på det de skal lære Lærere god innsikt i elevenes ståsted både faglig og sosialt Lærere god innsikt i elevenes ståsted både faglig og sosialt Elevene bedre kontakt med læreren Elevene bedre kontakt med læreren Foreldre mulighet til å følge opp elevene hjemme Foreldre mulighet til å følge opp elevene hjemme Et bedre læringsutbytte for den enkelte elev Et bedre læringsutbytte for den enkelte elev

12 KLART VI KAN VI KAN FÅ TIL GODE LÆRINGSSAMTALER SLIK AT ALLE ELEVER FÅR GODE TILBAKEMELDINGER PÅ SITT ARBEID, OG KAN VÆRE MED I VURDERING AV EGEN ARBEIDSINNSATS OG UTVIKLING. VI KAN FÅ TIL GODE LÆRINGSSAMTALER SLIK AT ALLE ELEVER FÅR GODE TILBAKEMELDINGER PÅ SITT ARBEID, OG KAN VÆRE MED I VURDERING AV EGEN ARBEIDSINNSATS OG UTVIKLING.


Laste ned ppt "Hvordan skal vi gjennom fokus på læringsmål og elevvurdering skape et økt utbytte for den enkelte elev? Læringssamtalen Hvordan skal vi gjennom fokus på."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google