Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 1 Klima- og miljødepartementet Øivind Dannevig Oppdal, 1. desember 2015 Sammen på den smale.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 1 Klima- og miljødepartementet Øivind Dannevig Oppdal, 1. desember 2015 Sammen på den smale."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 1 Klima- og miljødepartementet Øivind Dannevig Oppdal, 1. desember 2015 Sammen på den smale sti

2 Klima- og miljødepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. 2 Fotos: Øivind Dannevig

3 Klima- og miljødepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Mål om høyest mulig deltakelse i friluftsliv Stadig flere bor i byer og tettsteder Økt mangfold av friluftslivsaktiviteter 3 Mål for friluftslivspolitikken og noen utviklingstrekk

4 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. 4 Økende grad av brukerkonflikter?

5 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Verktøy for konfliktløsning Veiledning, informasjon og tilrettelegging Regulering gjennom lov og forskrift 5 Foto: Øivind Dannevig

6 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 2 vertikale bilder Regulering gjennom lovverk Friluftsloven § 2 - ferdsel med sykkel og hest "på nærmere angitte strekninger" Friluftsloven § 15 – adferdsregler – for "områder hvor utfarten er stor" Annet lovverk 6

7 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 2 vertikale bilder Bør man regulere? 7 Fordeler og ulemper for ulike brukergrupper Prinsipielle spørsmål Foto: Øivind Dannevig

8 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 2 vertikale bilder Skikk og bruk ellers i samfunnet 8

9 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 2 vertikale bilder Friluftsloven § 11 "Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. …" 9 Foto: Øivind Dannevig

10 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder Veiledning og holdningsskapende arbeid som konfliktløser i friluftsliv 10 Kampanjer Skilting Veiledning Foto: May Andrine Gran

11 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 2 vertikale bilder 11 "Hensynsregler" Utarbeidet av DNT, NOTS, Padleforbundet, Kiteforbundet, Brettseilerne på Lista

12 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 2 vertikale bilder 12

13 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 2 vertikale bilder 13

14 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 2 vertikale bilder 14

15 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder Fysisk tilrettelegging og kanalisering Skilting Klopplegging Steinsetting 15 Foto: Simen Berg Foto: terrengsykkel.no Fotos: terrengsykkel.no

16 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tabell Tilrettelegging for flerbruk 16 Fotos: Henrik Romsås

17 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tabell Hvor smal bør stien være? 17 Bischoff 2012 "En generell konklusjon er at tilretteleggingen av turstier har en grunnleggende betydning for menneskers opplevelser og forståelse av naturen. "

18 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Tabell Differensiert tilrettelegging 18 Ulike soner Områder uten tilrettelegging Ulike grader av tilretteleggingstiltak Materialvalg –Toppdekke –Impregnert vs "naturlig" Foto: Øivind Dannevig

19 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning 19

20 Klima- og miljødepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning 20 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Klima- og miljødepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 1 Klima- og miljødepartementet Øivind Dannevig Oppdal, 1. desember 2015 Sammen på den smale."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google