Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

25.09.20161 Foto: Geir Karlsen Samarbeid Hadsel og Steinkjer fagskole Nettstøttet tilbud innen elkraft.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "25.09.20161 Foto: Geir Karlsen Samarbeid Hadsel og Steinkjer fagskole Nettstøttet tilbud innen elkraft."— Utskrift av presentasjonen:

1 25.09.20161 Foto: Geir Karlsen Samarbeid Hadsel og Steinkjer fagskole Nettstøttet tilbud innen elkraft

2 Hadsel og Steinkjer fagskole v/Hans Gunnar Hansen Fagskoleleder 91101824 / hansha@vgs.nfk.no

3 Innhold: Litt geografi (Plassering – lokalt næringsliv) Bakgrunn for samarbeid Hvordan gjør vi det? Hva gir det oss? Veien framover 25.09.20163

4 4

5 5

6 6

7 7

8 Bakgrunn: Situasjon på slutten av 90 tallet Nedleggelse Prosjekt sammen med Nordland fylke og elektrobransjen i nord. Forsøk med nettbasert fagskole. Oppstart januar 2000. Lyktes med å få søkere og vi så muligheter. Inviterte fagskoler til Melbu og fortalte om hva vi hadde gjort Undertegnet avtale om samarbeid med Steinkjer under møtet Har samarbeidet siden 2001 2005/06 måtte revurdere modellen for å tilpasse oss NOKUT 25.09.20168

9 Samarbeid 2 fylker og 2 skoler: Vi deler på ”alt” –Studenter (formelt blir ca. 50 % prosent av studentmassen knyttet til hvert fylke) ‏ –Lærerkrefter (en lærer har ansvar for sitt fag og alle studentene) ‏ –Samlinger (samlinger gjennomføres på begge plasser) ‏ –Økonomi –Kvalitetsleder/ kvalitetssystem

10 Skoler og godkjenning: Hadsel og Steinkjer har hver sin Nokut godkjenning Egne styrer Hver sin fagskoleleder (faglig leder og administrativ leder) Formell samarbeidsavtale Hver sin økonomi 25.09.201610

11 Studenter: Vi har 30 studentplasser på hver skole pr. år. Totalt 60 studentplasser pr år 2 år utdanning over 3 år. (totalt 180 studentplasser) Studentene søker til hver av skolene, men vi oppfordrer de til å ha den andre skolen på andrevalg. I de siste årene har rund 54 startet hvert år Rundt 40-42 går ut tredjeåret (frafall rundt 20-22 %) Hver skole har formelt ansvar for sine studenter og utsteder vitnemål til slutt 25.09.201611

12 Lærere og gjenomføring: Hver skole har ansatt sine lærer, men vi har hver ca 50% lærerkreftene vi trenger. Den andre 50% kjøper vi i prinsippet av den andre parten En lærer har sitt fag/emne og underviser alle studenter i dette Vi gjennomfører samme samling på to plasser og studentene kan selv velge fritt hvor de vil møte Lærerne må reise (5 samlinger pr. klasse pr skoleår) Skolene har 2 faste samarbeidsmøter i året (desember i Trøndelag og mai i nord) i tillegg brukes telefon, nett og «dødtid» på samlingene flittig Bruker samme LMS (alle lærere og studenter) Felles prøver og eksamener Felles kvalitetssystem og egen kvalitetsleder 25.09.201612

13 Økonomi: Hver av skolene har ca. samme økonomi (fra hver sitt fylke) Vi har grovt sett samme personellressurs Hver skole dekker alle utgifter til sine ansatte Siden vi grovt sette har lik belastning (personell, reiser, utstyr etc..) så fakturerer vi ikke hverandre Økonomisk tjener vi på denne modellen 25.09.201613

14 Hva gir samarbeidet oss? Vi hadde ikke eksistert uten dette samarbeidet! Faglig styrke og stort nettverk mot næringslivet Dekker en stor geografisk region Stort tilfang av studenter Studentene får en bedre tilbud Samarbeidet er med på å «løfte» hver skole Mer «robust» og styrket omdømme 25.09.201614

15 Veien framover: Fagskolene i fylkene søker sammen Fylker slår seg sammen (Trøndelag) Fagskolene i Trøndelag og Nordland møtes for å drøfte samarbeid Samarbeidsmøter på fagområder Prosesser på alle skoler for å drøfte fordeler/ulemper og muligheter Bør vi slås oss sammen til en fagskole? Fagskolen Midt-Norge (TNF)? Lovverk og NOKUT bør åpne for slikt samarbeid 25.09.201615

16 25.09.201616 Takk for meg!


Laste ned ppt "25.09.20161 Foto: Geir Karlsen Samarbeid Hadsel og Steinkjer fagskole Nettstøttet tilbud innen elkraft."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google