Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Havbruksnæringen i Nordland Verdens beste fisk fra verdens vakreste kyst! VRI konferanse Oslo 17. april 2008 Tomas Norvoll Kunnskapsparken Bodø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Havbruksnæringen i Nordland Verdens beste fisk fra verdens vakreste kyst! VRI konferanse Oslo 17. april 2008 Tomas Norvoll Kunnskapsparken Bodø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Havbruksnæringen i Nordland Verdens beste fisk fra verdens vakreste kyst! VRI konferanse Oslo 17. april 2008 Tomas Norvoll Kunnskapsparken Bodø

2 DET ER TYPISK TORSK Å VÆRE NORSK

3 Status for norsk oppdrettsnæring 2006 > 689 000 tonn laks og ørret, førstehåndsverdi ca 16,9 mrd NOK – 95% for eksport Årlig vekst på ca 10 % i årene 1990 – 2005 Redusert prod kost fra kr 40 pr kg laks i 1989 til ca kr 14 i 2006 - produksjonskompetanse- avl - sykdomskontroll- vaksiner - ernæring / fôr Tilgang på fôrråstoff – globalt og utfordrende råvaremarked Markedsoppfatning / kundekrav / markedsadgang – etikk, sporbarhet og dokumentasjon Sykdom og parasitter, forvaltning, interaksjoner mot ville bestander Nye marine arter – under oppskalering og kommerialisering - forvaltning - teknologi- interaksjoner mot etablert fiskeri - produksjonskunnskap- adferd- parasitter / sykdom - fôrbehov- avl- marked ”laksegrøfta” Norsk kompetanse internasjonalt etablert og på mange områder ledende

4 NorgeNordland Slaktet mengde laks626 382130 999 tonn hel fisk Slaktet mengde RØ62 7079 236 tonn hel fisk Antall sjøsatt smolt – laks + RØ19832,0 mill fisk Slaktet mengde torsk11 0872 230 Tonn hel fisk Fôromsetning oppdrett988 018 tonn tørrfôr Konsesjoner laksefisk998156 Konsesjoner Torsk11546 Konsesjoner Blåskjell815242 Konsesjoner Kveite37775 Havbruk i Nordland vs Norge 2006

5 Utvikling av klyngedynamikk Hva har fungert for oss? –Forankring i ledende miljøer – og hos beslutningstagere og ”høvdinger” –Etablerte møteplasser og fora –Relasjoner, åpenhet og tillit - bygd over tid –Evne til fokus og felles prioritering –Klyngen mer attraktiv –Utarbeidet felles ”spilleregler” –Initiert fellesprosjekter - forankret i fellesskapet - samarbeid flere bedriftsmiljøer - involvering av FoU - Bistand fra regionalt VMA Foto: Eksportutvalget for fisk

6 Større gjennomslagskraft og lavere terskel for av ny virksomhet og samarbeidsprosjekter Tilgang på oppdatert kunnskap og ”best practice” basert på; - resultater fra ARENA prosjektet - relasjoner og koordinering mot andre miljøer / prosjekter - tiltrekningskraft mot andre miljøer Etablerte møteplasser og kultur for dialog på tvers av bransjer og FoU - idetilfang / impulser / kvalitetssikring - koordinert innsats, unngår dobbeltarbeid, større kapasitet - mer relevant forskning Tilgang på relevant kompetanse og tettere samarbeid bedrift-bedrift og bedrift–FoU/ høgskole Synliggjøring av ei samlet og fokusert satsing både i nasjonale og internasjonale fora. Bidrag fra etablerte klyngerelasjoner

7 Visjon og målsettinger bygger på: NCE Aquaculture representerer: En næring med sterk kompetanse og stolte tradisjoner En klynge med bedriftsmiljøer som er ledende i verden innenfor sine respektive virksomhetsområder En miljøfokusert klynge opptatt av bærekraft og etisk produksjon En klynge som er proaktiv i forhold til markedstrender, og internasjonale miljø- og markedskrav Produserer sjømat for et internasjonalt marked og med et sterkt internasjonalt varemerke En kompetanseintensiv og spennende næring med behov for kompetanse, og med unike karrieremuligheter for unge Store og felles visjoner for utviklingen de kommende 10 årene

8 Partnerskapet i NCE Aquaculture - en komplett klynge

9 Prinsipper for NCE Aquaculture Aktiviteten skal være styrt ut fra behov definert av partnerbedriftene Aktiviteten er basert på tillit, samarbeid og vilje til å dele kunnskap som utvikles i fellesskapet Aktiviteten skal bidra til å utvikle et nettverk som oppfattes som viktig og nyttig Det skal drives en aktiv og effektiv formidling både basert på egne prosjekter og fra andre miljøer nasjonalt og internasjonalt Aktiviteten skal drives effektivt ved at mest mulig av ressursene anvendes på konkrete prosjektaktiviteter

10 Visjon og målsettinger NCE Aquaculture’s hovedmål: …være et lokomotiv i videreutviklingen av norsk havbruk og relaterte virksomheter. Videreutvikling av eksisterende virksomhet og utvikling i oppdrett av nye arter skal legge til rette for at klyngens bedrifter innen 2017 skal: Øke samlet verdiskaping med 5 mrd innen 10 år Tilføre regionen 600 nye arbeidsplasser Delmål: Utvikle torskeoppdrett som nytt viktig virksomhetsområde Felles og nasjonalt koordinert strategi innen FoU Innovasjonsfokus - utvikle prosesser, utstyr og innsatsfaktorer som gir de beste forutsetninger for effektivt oppdrett Felles strategi for å tiltrekke arbeidskraft og kompetanse Videreutvikle og forsterke etablerte nettverksfunksjoner,

11 Fange framtiden… Vise frem ei spennende næring med behov for kompetanse, og med unike karrieremuligheter Attraktive arbeidsplasser for ungdom Samarbeid mellom bedrifter og UoH for å sikre; - rekruttering - regional tilhørighet - kunnskap om næringslivet - stolthet og identitet - tilgang på de ”skarpeste hodene og de beste hendene” Foto: Norsk Havbrukssenter

12 Fange framtiden… Foto: Norsk Havbrukssenter 1.Torskehelse – Fiskehelse - Vaksineutvikling 2.Yngelkvalitet - effekt på overleving og effektiv produksjon frem til slaktbar størrelse 3.Rømningssikring 4.Fôr, utfôring, ernæringsmessige behov 5.Markedskompetanse 6.Avl – premissgiver for nasjonale avlsstrategier 7.Rekruttering / utdanning 8.Rammebetingelser – rolle i forvaltningsmessige beslutningsprosesser 9.Miljø 10.Kjønnsmodningsproblematikk

13


Laste ned ppt "Havbruksnæringen i Nordland Verdens beste fisk fra verdens vakreste kyst! VRI konferanse Oslo 17. april 2008 Tomas Norvoll Kunnskapsparken Bodø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google