Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjemi er læren om stoffer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjemi er læren om stoffer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjemi er læren om stoffer
Bilde inn

2 Kjemi på makro- og mikronivå
Kjemi er læren om stoffene, deres oppbygning, egenskaper og reaksjoner, og om energiforandringer ved stoffendringer Vi snakker om kjemi på Makronivå: vi arbeider med såpass store mengder av stoffene at vi kan bruke sansene våre og observere Mikronivå: reaksjon og egenskaper atomer, molekyler eller ioner forklares selv om partiklene er så små at vi ikke kan se dem. Vi bruker ofte det som kan observeres på makronivå til å forklare hva som skjer på mikronivå

3 Modeller i kjemi Vi bruker modeller i kjemi for å danne oss et bilde av hva som skjer på mikronivå Modeller er et hjelpemiddel og ikke selve virkeligheten

4 Stoff – alt som har masse
Med stoff mener vi alt som har masse og opptar plass Atomer, ioner og molekyler er stoffer på mikronivå På makronivå skiller vi mellom rene stoffer og blandinger Et rent stoff har bare en type atomer En kjemisk forbindelse har to eller flere atomtyper En blanding har to eller flere rene stoffer, eks luft

5 Grunnstoffer Har et atomsymbol,et navn og en formel
Ofte oppgir vi også tilstanden ved hjelp av symbolene (g), (l) og (s) Eks: Hydrogen har atomsymbol H, formel H2 (g) De aller fleste grunnstoffer forekommer i forbindelser, ikke som rene stoffer

6 Atomer – atommodeller I den atommodellen vi bruker i dag i kjemien, har atomet en kjerne som består av positivt ladde protoner (p+) og nøytrale nøytroner (n) Protoner og nøytroner holdes sammen av sterke kjernekrefter, og massen til atomet er konsentrert i kjernen Rundt atomkjernen er det en sky av negativt ladde elektroner (e-). Elektronene finner vi områder vi kaller elektronskall

7 Atomer - atommodeller Elektronskall tegnes ofte som et område med tette prikker, og i dette område er det mest sannsynlig å treffe på elektroner Elektronskymodeller viser dette Størrelsen på et atom bestemmes av elektronskyen

8 Atomnummer og nukleontall
Antall protoner i atomkjernen kaller vi grunnstoffets atomnummer Antall nøytroner kan variere, vi får ulike isotoper av atomene Summen av protoner og nøytroner i atomkjernen kaller vi atomets nukleontall For å vise hvor mange partikler det er i et atom, skriver i atomnummeret nede foran atomsymbolet, og nukleontallet oppe, eks. klor Cl

9 Atomnummer og nukleontall
Kloratomer fins i to ulike isotoper i naturen, med enten 18 eller 20 nøytroner. Nøytrontallet blir da enten 35 eller 37 De to isotopene av klor har like mange protoner, men ulikt antall nøytroner i kjernen

10 Atomnummer og nukleontall
Isotoper er ulike atomer av samme grunnstoff, og hører derfor til samme rute i periodesystemet En del grunnstoffer har ikke isotoper, som natrium og fluor Bare isotopene av hydrogen har egne navn

11 Atommasse Atommasse oppgis i enheten u
Massen til et atom blir svært nær massen av atomkjernen siden elektroner veier så lite Den oppgitte atommassen i periodesystemet er et gjennomsnitt av massen av alle isotopene som finnes av et grunnstoff i naturen Eks. klor, med atommasse 35,45 u

12 Elektronene er ordnet i elektronskall
En modell av elektronfordelingen i et atom viser sannsynligheten for å treffe på elektroner i forskjellige avstander fra kjernen Vi tenker oss at elektronene er ordet i skall med ulik avstand til kjernen Elektronene i det innerste skallet har lavest energi, og så øker energien utover Det innerste skallet kalles K-skallet, så følger L, M, N og O

13 Elektronene er ordnet i elektronskall
Fordelingen av elektroner fra K og utover oppgir vi i tall med komma i mellom Eks. 11Na: elektronfordeling 2, 8, 1 Vi kan bruke skallmodellen til å forklare oppbygningen av periodesystemet

14


Laste ned ppt "Kjemi er læren om stoffer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google