Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagmar – Erfaringar og mulige tiltak. Forsyningsområde 22 kV 66 kV 132 kV 300 kV.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagmar – Erfaringar og mulige tiltak. Forsyningsområde 22 kV 66 kV 132 kV 300 kV."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dagmar – Erfaringar og mulige tiltak

2 Forsyningsområde 22 kV 66 kV 132 kV 300 kV

3 Målt vindstyrke. Vangsnes22,1 m/s Sogndal Lufthamn32,3 m/s Fjærland20,2 m/s Kråkenes58,4 m/s Store lokale variasjonar i vindstyrke. Lokalt kan det førekome kraftige vindkast som langt overgår det som er målt.

4 Skadeomfang. Skade / driftsavbrot på 4 av 6 regionalnettsavgangar Skade / driftsavbrot på 11 av 26 avgangar i d-nettet Skade / brot på fibersamband i konsesjonsområdet –Mista sambandet til ein sekundærstasjon –Tapt funksjon i fasttelefonnettet –Heimesida til Sognekraft ute av funksjon –Mista mobildekninga i deler av konsesjonsområdet Mista VHF sambandet i deler av området 6 t etter straumutfallet

5

6 Stengde vegar Stein og jordskred, tre over vegbana, innstilte ferjestrekningar.

7 1. juledag Beredskapsorganisasjonen sett kl 18:30 Uoversiktleg. Uforsvarleg drive feilrettingsarbeid. Varsla publikum via NRK / lokalavisa Varsla kommuneadm ved direkte oppringing. Brot mot alle sentralnettspunkt på nordsida av S.fjord Oppstart av eige aggregat frå mørk stasjon. 23 MVA Laga plan for arbeidet 2. juledag Kopla om fasttelefonen til mobilapparat. Utvida sentralbord

8 2. juledag Alt disponibel mannskap utkalla.(15 / 20 montørar) Innleige av eksternt mannskap ( montørar, skogryddarar) Skaffe oversikt over skadeomfanget på r-nettet Bemanning på sekundærstasjon utan samband med ds Reparasjonsarbeid på r-nett og d-nett og sambandsnett Mannskap jobba med veldig risikofylte arbeidsoperasjonar Oppdatering av informasjon til publikum via NRK Innmating til alle sekundærstasjonar ca kl 19:00 Reserve straumforsyning til basestasjon

9

10

11

12 Reparasjon Årsak: Trefall gran Feilomtale1: Fundamentering på eitt bein på forankringsmast gitt etter. Vridd mast. Travers på nabomast knekt. Brot i alle faseliner og jordline. Isolatorskade. Feilomtale 2: Knekt travers Feilomtale 3: Knekt travers. Brot på jordline Feilomtale 4: Tre på linja utan at anlegget vart skada. Samla 61 ulike feiltilfelle på 66 og 22 KV nettet Reparasjonskostnad :

13 USLA kostnader Utk.tidAntalVerdi 12 t+23701 422 000 24 t+29204 088 000 48 t+4001 080 000 72 t+60 240 000 96 t+10 53 000 Sum USLA6 883 000

14 KILE kostnader Industri 933 000 Handel3 428 000 Jordbruk 473 600 Hushald4 473 800 Offentleg 377 000 Sum9 685 000 Inntektsråme 58 000 000

15

16 Tilbakemeldingar Dagmar. Ekstreme vêrforhold. Standard brukt som breidde på ryddebelte ikkje godt nok. Tilsette i nettselskapa avbraut juleferie og stilte på jobb for å retta skade på samfunnet sitt viktigaste infrastrukturelement. Kjempeinnsats. Viktig at innsats vert sett. !!! Var det då rett av NVE på 3./4. juledag å gå ut i Dagsrevyen med kun ein bodskap: HUGS PÅ RETTEN DU HAR TIL Å SØKE KOMPENSASJON FOR LANGVARIG AVBROT ???

17

18 Tiltak Omlegging frå luftnett til jordkabel Ikkje mogeleg å etablere kabeltrase alle stader Utviding av ryddebeltet. Ca 60 m Auka batterikapasitet fjernstyrte brytarar. VHF stasjonar Samarbeida for å oppretthalda mobiltelefonfunksjonen Fokus på eigenberedskap. Tilretteleggja for tilkopling. Betre utstyr til fjerning av rotvelta tre. Fleire sambandsvegar ( radiolinje, fiber) Konsekvensreduserande tiltak.

19 N-1 Har i dag n-1 i r-nettet mellom Hove – Leirdøla Ombygging alder, kapasitet, kraftutbygging, s-nettet Søkt anleggskonsesjon for innmating i r-nettet i Sogndal trafostasjon ( Statnett) for å oppnå n-1 Så får vi tilbakemelding frå NVE: –Hvorfor har dere det ? –Det er ikkje automatisk slik at n-1 er det mest rasjonelle verken teknisk eller økonomisk –Begrunn hvorfor dere har tatt dette utgangspunktet. Vi forstår ikkje kvifor NVE ikkje forstår behovet for n-1 til forsyning av eit regionssenter.


Laste ned ppt "Dagmar – Erfaringar og mulige tiltak. Forsyningsområde 22 kV 66 kV 132 kV 300 kV."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google