Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kort status Stiklestad 22.10.2015. Tjenesteutvikling og digitale verktøy Aktører (kommuner eller samarbeid) TeknologitjenesterInnbyggertjenesterInnbyggere,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kort status Stiklestad 22.10.2015. Tjenesteutvikling og digitale verktøy Aktører (kommuner eller samarbeid) TeknologitjenesterInnbyggertjenesterInnbyggere,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kort status Stiklestad 22.10.2015

2 Tjenesteutvikling og digitale verktøy Aktører (kommuner eller samarbeid) TeknologitjenesterInnbyggertjenesterInnbyggere, næringsliv osv. IKT- systemer, infra- struktur IKT-strategi, teknologisk Tjeneste Fagenhet Fagråd Digitalisering av tjenester Drifts- leverandør Tjeneste- mot- takere Samarbeids- parter Beslutninger: Rådmanns -nivået! Asle Brustad, STFK - eTrøndelag IKT-leder

3 Kort historikk – lang prosess… 19.03.2014: Presenterte et mulig konsept i møte FM, KS fra begge fylker m.fl. 07.05 og 12.08.2014: Arbeidsmøter lokalt i ST eTrøndelag v. undertegnede tok oppdraget med å utarbeide notat med forslag til oppgaver og organisering 07.10.2014: Avklaringsmøte på grunnlag av notatet med KS, FM, FK begge fylker + KommIT (og IKT- leder Værnesregionen = gamle DDT) på Steinkjer STFK - eTrøndelag har påtatt seg prosjektlederansvar for etableringsprosjekt av DiguT Har utarbeidet og fått aksept for prosjektmandat fra alle involverte 19.08.2015: Presentert for Rådmannsutvalget i Nord-Trøndelag 27.08.2015: Presentert for Rådmannsutvalget i Sør-Trøndelag Aksept for å fortsette pilotprosjektet fra begge RU

4 Fra prosjektmandatet DiguT skal være bindeledd mellom KS / KommIT og kommunene i Trøndelag formidle føringer fra KS / KommIT til kommunene i Trøndelag holde oversikt over digitaliseringsprosjekter i Trøndelag som har allmenn interesse formidle ønsker fra kommunene i Trøndelag til KommIT følge opp prosjekter i kommunene i Trøndelag som er initiert gjennom DiguT sørge for at erfaringer fra prosjektene deles med øvrige av landets kommuner via arenaer etablert av KS / KommIT sørge for at erfaringer fra prosjekter i fylkeskommunal regi deles med øvrige av landets kommuner og fylkeskommuner via arenaer etablert av KS / KommIT tilby kompetansehevende tiltak i henhold til nasjonale føringer koordinere kompetansehevende tiltak regionalt, sørge for at det som er av nasjonal interesse formidles til de øvrige av landets kommuner via arenaer etablert av KS / KommIT

5 Tett kobling mot KS Digitaliseringsstrategi

6 Medlemmer pr. dags dato Styringsgruppen: Karen Espelund, Fylkesdirektør Sør-Trøndelag fylkeskommune. Leder av styringsgruppen. Ole Gunnar Kjøsnes, daglig leder KS Sør-Trøndelag Marit Moe, daglig leder KS Nord-Trøndelag Alf Petter Tenfjord, ass. fylkesmann, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Asle Brustad, prosjektleder, sekretær for styringsgruppen De som har sagt ja til å sitte i strategigruppen: Trond Steinvik, rådmann Overhalla Stig Roald Amundsen, rådmann, Selbu kommune Ragnar Andresen, IKT-leder IKT Inntrøndelag Stein Vidar Aspnes, daglig leder IKT Indre Namdal IKS Eirin Folde, prosjektleder Dig. døgnåpen forvaltning, Fosen regionråd NN Foreløpig beskrivelse av oppgaver: se lenkese lenke

7 Sektretariat Asle Brustad, DiguT sekretariat, Sør-Trøndelag fylkeskommune Eistein Guldseth, DiguT sekretariat Sør-Trøndelag fylkeskommune Eva I. Lauglo, DiguT sekretariat, KS Sør-Trøndelag Anne Karen Hegge, DiguT sekretariat, KS Nord-Trøndelag Trond Persson, DiguT sekretariat, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

8 Bemanning av faggrupper Før vi går videre på dette arbeidet må vi få samlet strategigruppen De må ta et standpunkt til hva de ønsker å prioritere Vi antar at vi kan gjenbruke eksiterende grupperinger som f.eks. helselederforum, skolelederforum osv. Her sitter KS med gode oversikter – og administrer mange av disse gruppene. Vi håper og tror at dere blir med oss i faggruppene etter hvert som de blir besluttet opprettet Dette vil bli et både spennende, utfordrende og givende arbeid!

9 Tilbakeblikk – gruppeoppgaver eForum november 2014 Oppgavene var som følger: 1.Hva mener dere er de største utfordringene for kommunen innen digitalisering det nærmeste året? 2.Forventninger og innspill til KommIT 3.Oppgaver dere tenker det bør samarbeides om 4.DigUT Trøndelag – digitaliseringsutvalg - hvilke oppgaver mener dere et slikt utvalg bør ha? 1)Ser dere at det er behov for en slik regional koordinering? 2)Hvilke oppgaver kan håndteres på dette nivået? 3)Hvem bør representere kommunene i et slik utvalg?

10 Svarene – kort oppsummert 1.Hva mener dere er de største utfordringene for kommunen innen digitalisering det nærmeste året? Svarene: «Godt bredbånd til folket» OU og arbeidsprosessorientering, brukerreiser. Spesielt krevende innenfor helse Ledelsesforankring - og kompetanse Digitaliseringsstrategier Hovedfokus: Kompetanse

11 3.Oppgaver dere tenker det bør samarbeides om Svarene: Teknisk utvikling Felles arbeidsprosesser for tilsvarende tjenester Felles anskaffelser Arbeidsprosessmetodikk Strategidokumenter Samordnet utvikling av tjenesteportaler Større felles IKT driftsenheter Skjemautvikling Kompetanse for ledere Anskaffelser

12 4.DiguT - hvilke oppgaver mener dere et slikt utvalg bør ha? 1)Ser dere at det er behov for en slik regional koordinering? 2)Hvilke oppgaver kan håndteres på dette nivået? 3)Hvem bør representere kommunene i et slik utvalg? Svarene: 1)3 gruppe for – 3 lunken/tvilende/imot 2)Koord. mot KS / KommIT, arena for regional deling, felles plattform for nettportal 3)Fagpersoner ift. type prosjekter

13 DiguT kan være løsningen på mye av dette (1) «Godt bredbånd til folket»: STFK - e Trøndelag løser dette i ST. NTFK i NT? OU og arbeidsprosessorientering, brukerreiser. Spesielt krevende innenfor helse DiguT – faggruppe kompetanse og faggruppe helse? Ledelsesforankring - og kompetanse DiguT – faggruppe strategi og faggruppe kompetanse? Digitaliseringsstrategier DiguT – faggruppe strategi? Hovedfokus: Kompetanse DiguT – faggruppe kompetanse ?

14 DiguT kan være løsningen på mye av dette (2) Teknisk utvikling: DiguT – faggruppe teknologi og arkitektur? Felles arbeidsprosesser for tilsvarende tjenester: DiguT – faggruppe kompetanse? Felles anskaffelser: Kan dette samordnes av DiguT? Arbeidsprosessmetodikk: DiguT – strategigruppe og faggruppe kompetanse? Strategidokumenter DiguT – faggruppe strategi og faggruppe kompetanse? Samordnet utvikling av tjenesteportaler DiguT –strategigruppe og teknologi og arkitektur? Større felles IKT driftsenheter DiguT – faggruppe teknologi og arkitektur? Skjemautvikling DiguT – faggruppe ??? Kompetanse for ledere DiguT – faggruppe strategi og faggruppe kompetanse?

15 Vi har tro på at dette kan bli bra, men… …vi er helt avhengig av at dere i kommunene har (eller får) den samme trua – og er villig til å bidra. Sammen er vi dynamitt - hver for oss er vi lauskrutt…?


Laste ned ppt "Kort status Stiklestad 22.10.2015. Tjenesteutvikling og digitale verktøy Aktører (kommuner eller samarbeid) TeknologitjenesterInnbyggertjenesterInnbyggere,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google