Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SVERRESBORG SKOLE Skoleåret 2013/2014 Litt om skolen Språkvalg Valgfag Ungdomsmiljøet Foreldrerollen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SVERRESBORG SKOLE Skoleåret 2013/2014 Litt om skolen Språkvalg Valgfag Ungdomsmiljøet Foreldrerollen."— Utskrift av presentasjonen:

1 SVERRESBORG SKOLE Skoleåret 2013/2014 Litt om skolen Språkvalg Valgfag Ungdomsmiljøet Foreldrerollen

2 Sverresborg skole - nyoppusset skolebygg i feb.07 - klassetrinnene samlet på tre baser. -Ca. 136 elever på 8.trinn 14/13 - Velge 2.fremmedspråk i slutten av mai. Tysk, fransk, spansk eller kinesisk. Norsk eller engelsk fordypning. - Velge valgfag før sommerferien.

3 Sverresborg skole 2.fremmedspråk Tysk, fransk, spansk eller kinesisk. Engelsk eller norsk fordypning. ( Ev. Arbeidslivsfag) Velger du språklig fordypning i ungdomsskolen, får det betydning hvis du velger Studiespesialisering i videregående skole. Da må du lese et 2.fremmedspråk i tre år. Velger du et 2. fremmedspråk i ungdomsskolen, leser du 2. fremmedspråk bare de to første årene på Studiespesialisering i videregående skole. Det betyr at du frigir tid til fordypning i fag som kan være nyttig i forhold til videre studier på universitet og høgskole.

4

5 Sverresborg skole Sverresborg skole…………. Et speilbilde av nærområdet. Tradisjonell Balanse mellom faglig og sosial læring Ca. 60-70% av elevene søker studieforberedende retning videre Elevene trives godt. (jfr. Elevundersøkelsen/ UngHit) Gode resultater ( jfr. Eksamen, normerte prøver, nasjonale prøver) Over 90% kommer hvert år inn på sitt første ønske i vgs Realistisk vurdering (jfr. Statistikk fra vgs)

6 Nye grupper 3 grupper på trinnet. Ca 50 i hver. Elever fra alle tre skoler i hver gruppe. Hver gruppe har fast lærerteam. Ca. 20 elever pr. kontaktlærer. Barneskolene deler sine elever i 3 grupper som blir utgangspunkt for de nye gruppene på Sverresborg. Sverresborg skole

7 Ikke vanskelig å opprettholde gammelt vennskap. Skoleveien,friminutt, andre fremmedspråk/språklig fordypning m.m. Vårt mål er å danne grupper som gir hver elev gode utviklingsmuligheter både faglig og sosialt. I begynnelsen av juni blir det møte på Sverresborg. Egen invitasjon kommer. Nye grupper forts. Sverresborg skole

8 Produksjon for sal og scene Design og redesign Fysisk aktivitet og helse Forskning i praksis Internasjonale kontakter Teknologi i praksis Produksjon av informasjon Produksjon av varer og tjenester Valgfag

9 Foreldresamarbeid Vi ønsker å videreføre engasjementet fra årene i barneskolen. Årene på ungdomsskolen gir andre utfordringer. På vei mot voksenlivet utfordres ungdom i forhold til seksualitet, tobakk, alkohol og andre rusmidler, samt bruk av mobil og nett. Vi må samarbeide om områder som utvikling av personlige egenskaper, etiske spørsmål, veivalg i forhold til yrke og framtid m.m. Foreldrenettverk. Bli kjent med hverandre. Felles holdning,regler,innetider m.m. Sverresborg skole

10 Samarbeidspartnere Skolen (Rektor, rådgiver, spes.ped.rådg.,sosiallærer, miljøteam) Skolehelsetjenesten (Skolelege Sten Johannessen, helsesøster Wenche Falck) Prosjekt: ”Skolehelsetjeneste i team” Barne- og familietjenesten – Midtbyen Oppsøkende ungd.arbeid. Jan Fredrik Pindsle og Gøril Sagen. Politiet (Forebyggende gruppa, Ole Tom Knudsen og Line Tiller) Tverrfaglig forum (Ledes av SLT-koord. Even Ytterhus)

11 Navn……………. BERNT AUNE - rektor KAREN HOLEN - trinnleder STEIN BONESMO - rådgiver BRITT-RANDI FLATEN - spes.ped.rådgiver ANNE GRETHE MJØNES - sosiallærer Telefon: 72546940 Sverresborg skole www.trondheim.kommune.no/sverresborg-skole


Laste ned ppt "SVERRESBORG SKOLE Skoleåret 2013/2014 Litt om skolen Språkvalg Valgfag Ungdomsmiljøet Foreldrerollen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google