Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsrapporter pasient- og brukerombudene RBU-møte 19. mai 2014 Oddrun Nasvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsrapporter pasient- og brukerombudene RBU-møte 19. mai 2014 Oddrun Nasvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsrapporter pasient- og brukerombudene RBU-møte 19. mai 2014 Oddrun Nasvik

2 2 nivå Nivå 1: Pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet Nivå 2: Forbedring av kvaliteten i helse og omsorgstjenestene

3 Nivå 1 De største områdene: Flest henvendelser på kreft, ortopedi, kirurgi, medisin, revmatologi, rehabilitering, brukermedvirkning, psykisk helsevern og kommunikasjon

4 Nivå 1 Kreft: Intensjonen om behandlingsstart innen 20 dager skaper urealistiske forventninger Venting på behandling og forsinket diagnostisering og behandling innenfor kreftbehandlingen. Det er dårlig kontinuitet og mangelfull koordinering mellom ulike spesialiteter og undersøkelsesformer Det bemerkes at behandlingen er god og omsorgsfull når diagnosen er avklart og behandlingsformen bestemt

5 Nivå 1 Ortopedi, kirurgi og medisin: pasientskade og komplikasjoner med søknad om erstatning. Psykisk helsevern: Medvirkning, diagnoseproblematikk, journalinnsyn og medisinering Revmatologi: Helse Midt-Norge sliter med lav kapasitet.

6 Nivå 1 Rehabilitering: Samhandlingsreformen har medført endringer i tjeneste-tilbudet. Rehabiliterings- tilbudet er forskjøvet til kommunene: Dette reiser viktige spørsmål om hva som skal være kommunal eller spesialisert rehabilitering.

7 Nivå 1 Brukermedvirkning: Helsetjenesten er ikke god nok til å involvere pasienter og pårørende med hensyn til medvirkning. Kommunikasjonssvikt: Informasjonssvikt og dårlig kommunikasjon går ut over pasient-sikkerheten. Det skaper utrygghet og tilliten svekkes til spesialisthelsetjenesten.

8 Nivå 2 Klage og dialog til tjenestested og fylkesmann: Koordinering av langvarige pasientforløp (for kreftpasienter, infarkt- og slagpasienter og alvorlig kronisk syke pasienter) fungerer dårlig. Pasientene må forholde seg til flere tjenestesteder og dette skaper komplikasjoner for alle parter. Henvendelse til fylkesmannen som påpeker at det ikke er brudd på helseloven, - men at det er et stort forbedringspotensial mht informasjon og kommunikasjon. Det oppfordres til oppnevne koordinatorer for pasientene.

9 Nivå 2 Henvendelser til helseforetakene: Bekymringsbrev til direktørene i helseforetakene om å lage klare retningslinjer for å skape forutsigbarhet for pasientene samt være tydelig på som er kommunal og spesialisert rehabilitering. Henvendelse til Helse Midt-Norge RHF for å få en forklaring på at midt- norske sykehus ikke har innvilget rett til nødvendig helsehjelp i barne- og ungdomspsykiatrien. Dette førte til at Helse Midt-Norge RHF igangsatte tiltak for å få lik forståelse av regelverk og samkjøre praksis i regionen på dette lavterskeltilbudet.

10 Nivå 2 Revmatologi: Helse Midt-Norge RHF sliter med lav kapasitet. Henvendelse til Helse Midt-Norge RHF vedr kontrollintervaller og ny-henvisninger. Helse Midt- Norge RHF har erkjent lav kapasitet pga mangel på spesialister. Selv om det er tatt grep er det fortsatt mangel på spesialister. Pasientombudene følger saken og er fortsatt bekymret.

11 Konklusjon Kreft: Forløpene i kreftutredning og kreftbehandling må fortsatt forbedres for å få større gard av forutsigbarhet. En tydelig behandlingsplan bidrar til trygget for pasienten. Kommunikasjon: Det må kontinuerlig jobbes med bedre kommunikasjon, informasjon og pasientmedvirkning i alle deler av helsetjenesten. Rettssikkerhet: Spesialisthelsetjenesten må bidra til å ivareta rettssikkerheten til pasienter med omfattende tjenestebehov. Stikkord: verdighet, kompetanse og ressurser. Logistikk: Sykehusene og kommunene må samhandle bedre for å få til god tilrettelegging når pasienter med oppfølgingsbehov utskrives.


Laste ned ppt "Årsrapporter pasient- og brukerombudene RBU-møte 19. mai 2014 Oddrun Nasvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google